BEKYMRET: Leder for Barnehuset i Oslo, Astrid Johanne Pettersen, forteller at veldig få av barna de har inne til avhør får helseundersøkelse. Foto: Trond Solberg VG

Barneleger slår alarm: Få voldsutsatte barn undersøkes av lege

Piskeslag, sår i underlivet og brannmerker. Det er blant skadene norske leger oppdager når de foretar medisinske undersøkelser av voldsutsatte barn.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

– Det å sitte med et barn som er forslått gjør noe med deg, sier overlege i barnemedisin på Akershus universitetssykehus Reidar Due.

I 2013 anbefalte Barneombudet at alle barn som kommer til barnehusene må få tilbud om medisinsk undersøkelse. Slik er det ikke i dag. Nå slår Due og flere norske barneleger og barnehusledere alarm:

For samtidig som at stadig flere barn utsatt for vold og seksuelle overgrep avhøres på barnehusene i Norge, er det bare et fåtall av dem som får tilbud om medisinsk undersøkelse. I 2015 ble det gjennomført 4725 avhør på norske barnehus. Av disse har 813 fått medisinske undersøkelser – under 20 prosent.

Har du tips om denne saken? Kontakt VGs journalister her!

Ifølge en kartlegging VG har gjort på de største sykehusene i Norge, som bistår barnehusene når det anmodes om legeundersøkelser, ligger ingen av de største byene over 35 prosent:

• Bergen: 17 prosent
• Oslo: 16 prosent
• Trondheim: 14 prosent
• Stavanger: 18 prosent
• Kristiansand: 26 prosent
• Tromsø: 35 prosent
• Hamar: 8 prosent
• Bodø: 10 prosent
• Ålesund: 22 prosent
• Sandefjord: 13 prosent

Sett denne? Overlege slår alarm om filleristing av barn: Stor økning

Barnehusleder: – Frustrerende

På barnehuset i Oslo møter vi daglig leder Astrid Johanne Pettersen. I det lille lokalet like ved sentralstasjonen finner vi barneleker, bøker og kosebamser. Alt for å at barna skal føle seg trygge.

Av de 1192 barna som har vært til avhør her i år har bare 207 fått medisinsk undersøkelse. Det er 17 prosent.

– Det er frustrerende. Jeg ønsker at dette med medisinske undersøkelser skal være på plass, men det er noe som butter imot, sier Pettersen.

– Kan bevis gå tapt, og i verste fall, gjerningsmenn gå fri hvis man ikke gjennomfører slike undersøkelser?

– Ja, jeg tror kanskje det. Jeg tror i hvert fall at man kan gå glipp av viktige funn.

Les også: Vold mot barn - et kjempestort samfunnssproblem

TRYGGHET: Norske barnehus er bygd på et "en dørs prinsipp". Det vil si at barna skal få all hjelpen de trenger på et sted, i stedet for å bli sendt rundt mellom forskjellige instanser. Foto: Eskil Wie Furunes VG

Råtne tenner, piskeslag og sår

Ordningen med barnehus ble satt i gang i 2007 for å ta bedre vare på barn under 16 år som kan være utsatt for vold eller seksuelle overgrep og der saken er anmeldt.

Medisinske undersøkelser kan avdekke fysiske skader som ikke kommer frem i politiavhør. Det kan være piskeslag, råtne tenner og sår i underlivet, forteller overlege på barneklinikken på Haukeland sykehus i Bergen Claus Møller.

– Enkelte ganger har vi funnet alvorlige skader hos barna, som de først har fortalte om ved medisinske undersøkelser. Vi har hatt barn hos med klare tegn på misbruk, der det i utgangspunktet ikke var planlagt medisinsk undersøkelse, sier Møller.

Det er politiet som avgjør om det skal begjæres en rettsmedisinsk undersøkelse. Påtalejuristen i politiet vurderer om det er grunn til å tro at en helseundersøkelse vil gi opplysninger som kan belyse straffbare forhold.

Les også: Forteller om oppveksten med en voldelig far

Riksadvokaten: Må tydeliggjøre formålet med undersøkelsen

Riksavdokaten har ansvaret for det etterforskningen av sakene som behandles på barnehusene. Statsadvokat Birgitte Istad sier at man ikke kan konkludere med at det foretas for få medisinske undersøkelser ut i fra forholdstallene mellom avhør og undersøkelser alene.

Riksadvokaten mener politiet må tydeliggjøre hva en medisinsk undersøkelse skal gi av opplysninger.

– Dersom alle barn som avhøres på barnehusene skal få tilbud om medisinsk undersøkelse, uavhengig av hvorvidt det vurderes som relevant for straffesaken, må dette skje i regi av helsevesenet, og ikke som ledd i politiets etterforsking, sier Istad.

Les også: Frykter lenger ventetid for barna som skal avhøres

KREVENDE: Astrid Johanne Pettersen ved Barnehuset i Oslo forteller at mange av barnehusene ikke har nok penger til helseundersøkelser. – Sykehuset kunne solgt flere tjenester, men barnehusene har ikke penger til å kjøpe de, sier hun. Foto: Trond Solberg VG

Barnehusleder: – Får ikke midler

– Etter ni år med barnehus et det et tydelig misforhold mellom antall avhør og antall gjennomførte medisinske undersøkelser, sier leder for barnehuset i Tromsø, Ståle Luther.

Han mener Norge er i er i ferd med å avdekke store mørketall når det kommer til vold mot barn, men at barnehusene ikke får midler til å møte utviklingen.

– Bør alle barn få medisinsk undersøkelse?

– Jeg vil gå så langt som til å si at det skal være gode grunner for ikke å foreta en medisinsk undersøkelse. Disse undersøkelsene avdekker ting som direkte kan være med å bevise vold mot barn.

Les også: Kraftig økning av overgrepsundersøkelser på OUS

FRISTED: Mange av barna som undersøkes på barnehusene har aldri fått helseoppfølging. Derfor kan en legeundersøkelse påvise sykdommer, som ikke er direkte knyttet til en eventuell straffesak, men som har stor betydning for barnets fremtid. Foto: Eskil Wie Furunes VG

Les også: Mange som dømmes for familievold har innvandrerbakgrunn

Bergen: En av ti blir undersøkt

Claus Møller på Haukeland er bekymret. I Bergen blir bare 17 prosent av barna som avhøres på Barnehuset undersøkt medisinsk – et av de laveste tallene i VGs kartlegging.

– Der har vært en betydelig økning i antallet barn som blir avhørt, men andelen av disse barn som blir medisinsk undersøkt er lav. Det er politiet som må anmode om disse undersøkelsene, og det er ikke helt klart hvorfor vi ikke blir bedt om dette oftere. Sakene er neppe mindre alvorlige her i Bergen.

Les også: VG spesial - Barna som ikke blir trodd

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder