«STOPP»: Asylankomstene neste år påvirkes av om grensekontrollene i Schengen forlenges. Tysk politi utfører her ID-kontroll ved Passau ved grensen til Østerrike da kontrollene startet i fjor.

«STOPP»: Asylankomstene neste år påvirkes av om grensekontrollene i Schengen forlenges. Tysk politi utfører her ID-kontroll ved Passau ved grensen til Østerrike da kontrollene startet i fjor. Foto: Christof Stache AFP

Anslår en dobling av antall asylsøkere til Norge i 2017

Dette kan øke ankomstene

Hvis grensekontrollene i EU fjernes, kan det komme flere asylsøkere til Norge i 2017, anslår UDI i nye prognoser. De tror 8250 asylsøkere vil komme til Norge i 2017, mot 3550 i år.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Ferske prognoser anslår at det vil komme mellom 3000 og 12.000 asylsøkere i 2017, og at det mest sannsynlig lander på 8250.

I 2016 anslår UDI 3550 asylsøkere, noe som er lite sammenlignet med antallet asylsøkere i 2015. Da ankom totalt 31.145 Norge.

– Presset på Europa er høyt, understreker enhetsleder Marie Hesselberg på statistikk og analyse i UDI.

– Situasjonen har ikke blitt bedre i Syria, i Eritrea er det ingen endringer, og det er ikke bedre i Afghanistan eller Irak heller. Situasjonen for flyktningene i Tyrkia eller Libanon er heller ikke bedre, sier Hesselberg til VG.

Akkurat nå er ankomstene rekordlave, men hvis en bit av puslespillet der ute endrer seg, kan antallet asylsøkere til Norge øke.

I Europa: Grensekontrollene

Det er et beregningsutvalg fra Utlendingsdirektoratet (UDI), Utlendingsnemda (UNE) og politiet som lager prognosene for hvor mange asylsøkere som vil komme til Norge.

Grensekontroller er en av hovedgrunnene til at Norge nå har rekordfå asylsøkere, påpeker gruppen.

Spørsmålet er om det forblir sånn.

I vår fikk Schengen-landene Norge, Sverige, Danmark, Østerrike og Tyskland tillatelse til å ha grensekontroller fram til midten av november. I tillegg er Balkan-ruten stengt av grensekontroller og Ungarn har bygd et piggjerde for å stoppe asylsøkere.

Hvis grensekontrollene fjernes, tror prognosegruppen antall asylsøkere til Norge vil øke.

– Hvis kontrollene i EU opprettholdes, taler det for et fortsatt lavt ankomstnivå til Norge. Hvis de oppheves, vil vi kunne få et høyere nivå. Det vil ikke bety at vi er på samme nivå som i fjor, men det vil påvirke, sier avdelingsdirektør Aleksander Åsheim i UDI til VG.

EU-kommisjonens mål er at EU skal tilbake til et åpent Schengen uten grensekontroller innen året er omme, men justisminister Anders Anundsen vil at Norge skal forlenge grensekontrollene.

– Grensekontrollene påvirker på to måter. Det ene er den faktiske kontrollen på grensen. Det andre er at den kan gjøre at man velger å ikke reise til Europa. Det er preventivt også, sier Åsheim.

Veiene til Europa

DE GAMLE RUTENE: EU/Tyrkia-avtalen gjør av asylsøkere som kommer til Hellas, sendes tilbake til Tyrkia. Fra Libya til Italia er det fortsatt mulig å ta seg over med båt. Foto: Tom Byermoen / VG

Den andre grunnen til at Norge har så få asylsøkere i år, er at flere av flyktningrutene inn i Europa er stoppet.

Hva vil skje med disse rutene neste år?

•• Storskog-ruten
Norge ble tatt på sengen da flyktninger plutselig begynte å sykle inn i Norge over Storskog i fjor. Ankomstene skøyt i været til flere hundre asylsøkere om dagen. Så ble grensen stengt.

I prognosene antar prognosegruppen de at det ikke kommer noen asylsøkere over Storskog neste år, siden det nå er stille. De tror asylsøkerne vil komme andre steder.

•• Hellas-ruten

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har truet med at flyktningavtalen med EU ryker dersom tyrkere ikke får visumfrihet i EU. I fjor kom det 800.000 asylsøkere over sjøruten fra Tyrkia til Hellas. Men nå er det teknisk sett stengt der også. Det kan du lese mer om her.

Prognosegruppen antar at avtalen mellom EU og Tyrkia vil holde, så EU fortsetter å sende de asylsøkerne som kommer tilbake til Tyrkia.

– Vi regner det som mindre sannsynlig at grensekontrollene blir opphevet hvis erklæringen mellom EU og Tyrkia ryker. Hvis avtalen ikke lykkes og grensekontrollene oppheves, vil det komme veldig mange asylsøkere. Så vi tror jo at en av dem holder, sier Hesselberg.

•• Italia-ruten

144.000 personer har tatt seg over Middelhavet til Italia så langt i år. Der er det fortsatt åpent.

Det har hele tiden vært usikkerhet rundt om Italia-ruten ville eksplodere når EU stengte Hellas-ruten, men så langt har ikke det skjedd. Og for dem som kommer til Italia, er det vanskelig å komme nordover.

– En relativ stor andel av dem som kommer til Italia er fra land som tradisjonelt sett ikke kommer til Norge, for eksempel fra Vest-Afrika. De stopper heller i Italia og Frankrike, sier Åsheim.

Av de 144.000 som har kommet til Italia i år er flest fra Nigeria (19 prosent) og Eritrea (13 prosent).

- Så har du en stor gruppe eritreere, og også Somaliere, som tradisjonelt har reist til Norge, Sverige, Nederland og Sveits. Og det kommer jo eritreere nå, men det kommer også meldinger om at flere oppholder seg i Italia fordi det er vanskeligere å komme seg oppover i Europa, sier Åsheim.

Nye ruter til Europa

Da ruten mellom Tyrkia ble stengt, ble det spekulert i om det ville komme nye ruter inn i Europa. Prognosegruppen antar at det ikke vil skje neste år.

– Sånn utviklingen har vært til nå, ser det ut til å være lite sannsynlig at det kommer nye reiseruter til Europa av et stort omfang. Det ser ut til å være klare begrensninger, sier Åsheim til VG.

De endte på 8250 asylsøkere denne runden, men prognosene er usikre. For det er mye som kan endre seg.

Les VG-spesialen: Slik ble asylbransjen en milliardindustri

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder