ADVARER: Sykehuset Østfold er nytt og fint, men for trangt, mener tillitsvalgte leger. Anne-Karin Rime (f.v.), Kristin Kornelia Utne, Tom Henri Hansen og Martin Schnitzkewitz advarer mot at det samme skal skje når det bygges nytt sykehus i Drammen. Foto: Tom-Egil Jensen

Frykter at enda et nytt sykehus skal bli for trangt

SARPSBORG (VG) Ahus slet med korridorpasienter i mange år etter åpningen. Sykehuset Østfold har ikke plass til sin egen ledelse. Nå advarer tillitsvalgte leger mot at det samme skal skje i Drammen.

  • Silje S. Skiphamn
  • Tom-Egil Jensen (foto)
ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Seks milliarder kroner kostet det å bygge Sykehuset Østfold på Kalnes utenfor Sarpsborg. Likevel hadde sykehuset korridorpasienter allerede da kong Harald foretok den offisielle åpningen 30. november 2015.

– Det er helt uforståelig at samfunnet ser seg tjent med å bygge sykehus som er for små den dagen de åpner, sier Tom Henri Hansen.

Han er foretakstillitsvalgt for Legeforeningen i Vestre Viken, som planlegger nytt sykehus i Drammen. Hansen er på Kalnes for å møte kolleger som har erfaring med både planlegging av og innflytting i nytt sykehus.

Helseminister Bent Høie svarer: Uenig i legenes advarsel

Siden Sykehuset Østfold åpnet har det ligget pasienter på gangen. Det gir lite privatliv, dårligere pasientsikkerhet og problemer med å ivareta taushetsplikten.

På akuttmottak og poliklinikker er det så trangt at det er problematisk å få plass til pårørende. Legene har ikke nok kontorplasser.

Sykehus med millionunderskudd: Får ikke erstattet viktig operasjonsrobot

Kniper på hver kvadratmeter

En kartlegging VG har gjort av helseforetakenes økonomiske resultater for 2016, viser at under halvparten klarer budsjettene sine. Verst står det til ved Sykehuset Østfold, hvor et budsjettert underskudd på 252 millioner har blitt til hele 433 millioner i minus, ifølge prognoser fra Helse Sør-Øst.

ALLEREDE FULLT: Da kong Harald klippet snoren under den offisielle åpningen av Sykehuset Østfold, lå det allerede pasienter i korridoren. Foto: Cornelius Poppe NTB scanpix

– Når bygget er for lite, blir ikke driften effektiv. Da sparer man heller ikke penger. Jeg tror tvert imot man taper på det, sier Kristin Kornelia Utne, foretakstillitsvalgt i Yngre legers forening på Sykehuset Østfold.

Hansen, Utne og Anne-Karin Rime, foretakstillitsvalgt i Overlegeforeningen ved Kalnes sykehus, mener ansvaret for underdimensjoneringen av sykehuset ligger hos helseministeren. Trange investeringsbudsjetter tvinger helseforetakene til å knipe på hver eneste kvadratmeter når det skal bygges nytt, mener de.

Bakgrunn: Derfor må sykehusene gå med overskudd

Sammen med tillitsvalgte på Akershus universitetssykehus (Ahus), har de tre gjentatte ganger forsøkt å advare helseforetak og politikere. De mener Helse Sør-Øst er i ferd med å bygge et for lite sykehus for tredje gang.

En firedel av arealet forsvant

I Drammen har nemlig 26 prosent av bruttoarealet blitt borte fra det nye sykehuset som er under planlegging. Først skulle ansatte og pasienter få 150.000 kvadratmeter å boltre seg på i nybygget på Brakerøya.

Vestre Viken hadde planlagt ut fra en ramme på 10,2 milliarder kroner. I juli 2015 kom sjokkbeskjeden fra Helse Sør-Øst: Rammen er ikke på 10,2 milliarder, den er på 8,2 milliarder.

Etter først å ha redusert budsjettet til 8,8 milliarder, er kostnaden nå nede i 8,2 milliarder 2015-kroner. 39.000 kvadratmeter er forsvunnet, og flere funksjoner må flyttes ut av det nye sykehuset.

Legeforeningen om statsbudsjettet: Et gedigent løftebrudd av Høie

– Hvorfor vil vi ikke lære?

Da Ahus skulle bygges, ble kostnadsrammen redusert med to milliarder underveis i planleggingen. Det førte til at akuttmottaket måtte bygges om like etter at sykehuset åpnet. I lang tid etterpå slet sykehuset med overbelegg, korridorpasienter og underskudd på grunn av for små sengeposter.

Ahus-ansatte varsler: Pasienter dør i korridorene

– Helse Sør-Øst bør gjøre en evaluering av Ahus og Kalnes og endre på det som ikke fungerer optimalt. Nå har de sittet og regnet på papiret to ganger og brent seg på det. Hvorfor vil vi ikke lære av erfaringer? Spør Rime.

Hun var blant dem som på forhånd advarte om at Sykehuset Østfold ville bli for trangt. Blant annet er akuttmottaket planlagt ut fra at pasientene ikke skal ligge der mer enn én time i snitt. Den reelle liggetiden er på mellom tre og fire timer.

– Én time er rett og slett ikke mulig! Det tar tid å gjøre en klinisk god vurdering av pasienten, og når mottaket er helt fullt, tar det enda lengre tid, fastslår Rime.

FOR MANGE PASIENTER: Nye norske sykehus planlegges ut fra at det til enhver tid skal ligge pasienter i 90 prosent av sengene. Det er urealistisk, mener de tillitsvalgte legene Tom Henri Hansen (f.v.), Kristin Kornelia Utne og Anne-Karin Rime. Foto: Tom-egil Jensen

Ledelsen fem kilometer unna

En del av forklaringen på det trange akuttmottaket går tilbake til 2010. Da reduserte Helse Sør-Øst budsjettrammen for det nye sykehuset med 500 millioner kroner, og arealet måtte krympes med rundt 10.000 kvadratmeter.

Det førte til at det ble bygget færre operasjonsstuer enn opprinnelig planlagt, og Sykehuset Østfold ble nødt til å beholde drift i Moss. I tillegg ble det mindre plass til kontorer, noe som førte til at sykehusledelsen nå sitter fem kilometer unna pasienter og ansatte.

– De skal snart sette opp et modulbygg med kontorplasser for ledelsen, sier Utne tørt.

Les også: Falsk lege svindeletterforskes i syv saker

Mener planene er urealistiske

I Drammen er det flere grunner til at legene mener dimensjoneringen av det nye sykehuset ikke er realistisk:

** Det skal til enhver tid ligge pasienter i 90 prosent av sengene. Den internasjonalt anbefalte øvre grensen for forsvarlighet er 85 prosent belegg.

** Poliklinikkene skal ha åpent ti timer daglig. De aller fleste poliklinikker i Norge har syv timers åpningstid.

** I starten ble sykehuset planlagt ut fra at det skulle behandle 80–90 prosent av pasientene i sitt eget dekningsområde. Nå legges dagens egendekning på 73 prosent til grunn.

Alle disse faktorene bidrar til at sykehuset på papiret trenger mindre areal. Men det er bare på papiret, ifølge Tom Henri Hansen:

– Vi har sagt fra gang på gang at forutsetningene er feil. Åpningstidene det planlegges for er helt urealistiske, og planleggerne tar hverken høyde for eldrebølgen eller innvandring, sier han.

Det er ikke mangelen på plass som er problemet når nye sykehus sliter med korridorpasienter og overbelegg, mener helseminister Bent Høie (H) - les hele hans svar her!

Massiv refs: Tok ut hjertet til pasient, men donorhjertet ble gitt til en annen

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder