SKATTEKUTT: Statsminister Erna Solberg trekker i dette intervjuet opp linjene for det nye skatte-Norge i fremtiden. Foto:Petter Emil Wikøren,

Stort skatteintervju med statsministeren: Erna lover skattekutt for alle

Freder el-bilen i neste års statsbudsjett

Lover å IKKE fjerne formueskatten

Varsler at det kan komme ny skattereform

ARENDAL (VG) Statsminister Erna Solberg (H) varsler at skattene i Norge skal ned. Og så freder hun elbilen i høstens statsbudsjett.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Statsministeren stiller i dag til et stort skatteintervju i VG. Hun varsler blant annet at det kan komme en ny skattereform og at formueskatten ikke vil bli fjernet.

- Skattene i Norge skal ned, fastslår hun.

Vi sitter i restauranten i Clarion Hotel Tyholmen i Arendal torsdag formiddag. Kaffe på bordet. Svart.

- Du kan kanskje gi en skriftlig garanti om skattelette til alle da?

- Nei, slikt holder jeg ikke med på med. Jeg vet for godt at det sikkert vil være en eller annen som kanskje ikke vil få. Men «alle» er dekkende, i den forstand at befolkningen vil oppleve en generell nedgang i skatte- og avgiftsnivået.

- I neste års statsbudsjett?

- Det vil jeg ikke si noe om nå.

- På tall om avgifter; elbilistene frykter kutt i fordelene?

- Vi la til grunn i klimaforliket at fordelene vil bestå frem til 2017 eller til vi har passert 50.000 biler. Det har vi ikke gjort ennå.

- Det ligger an til å bli flere enn 50.000 neste år?

- Det er mulig, men ikke i år, så de har vi ikke planer om å gjøre noe med i det kommende statsbudsjettet. Men så kan det hende at vi vil justere noe ned etterhvert, men jeg kan love bilistene at det i mange år vil være avgiftsfordeler ved å kjøre elbil.

Hun varsler at det kan komme en ny skattereform, fordi utredningsarbeidet som pågår om bedriftsskatten, som SSB-sjef Hans Henrik Scheel leder, også kan få konsekvenser for personbeskatningen.

Åpner for skattereform

Selskapsskatten ble redusert under Stoltenberg-regjeringen i fjor fra 28 til 27 prosent. Andre land har senket den enda mer, slik at det er stor avstand mellom selskapsskatten og personbeskatningen. Statsministeren vil trå varsomt.

- Vi får se hva Scheel-utvalget kommer med i november. Det kan få konsekvenser for våre vurderinger av personskatten, så det kan hende vi må ta en bredere skattedebatt.

- En ny skattereform?

- Ja, det kan hende, vi får se. Siden skattereformen i 1992 og endringene i 2005, har det vært lik beskatning på arbeid og kapital. Det kan hende vi skal endre på de byggeklossene. Men det har sine utfordringer: Skaper du for stor glipe, åpner det erfaringsvis for skattetilpasninger som vi har greid å stanse med dagens system.

- Hvis vi skal gjennom en slik debatt, er den viktige årsaken å tilpasse rammene til en fremtid hvor vi går fra å være veldig oljeavhengig, til å bli litt mindre oljeavhengig. Vi må søke løsninger som kan gi oss en myk landing. Vi må bruke vårt handlingsrom til å skape nyskapning og nye arbeidsplasser for å utvikle konkurransekraften når oljevirksomheten sakte går ned.

Vil ikke plukke enkeltnæringer

- Vi må da ha et skattesystem som er tilpasset den nye fasen i norsk økonomi. Vi må få opp nye næringer som er konkurransedyktige.

- Telenor-sjef Baksaas peker på miljøteknologi som et slikt område?

- Ja, det er ett, men vi kan dessverre ikke finne opp slike områder. Det er mange områder som vi må satse på: Bioteknologi, fisk, sjømat, informasjonsteknologi og maritime miljøer er noen. Vi som politikere kan ikke plukke enkeltnæringer, men vi kan legge rammevilkår som bidrar. Å satse på realfag er et slikt element slik at vi får folk som har kompetansen til å utvikle ny teknologi.

- Formueskatten er betent, fordi å fjerne den vil åpne for rike nullskatteytere?

- Formueskatten er den største systemfeilen i dagens skattesystem. Den gjør at du beskatter kapital i bedrifter uansett om de går med overskudd eller underskudd. Ja, vi ønsker ikke å ha nullskatteytere, så vi kommer ikke til å fjerne den. Men vi har lovet at den i perioden skal ned fra en til 0,5 prosentpoeng.

- Det er det mange som forventer?

- Ja, men da må de lese regjeringsplattformen. Der står det ikke at vi skal fjerne den, men vi skal redusere den og øke bunnfradraget slik at vanlige folk og mindre bedrifter skjermes.

- NHH-professor og tidligere Høyre-statsråd Victor Norman sier at for å bevare den norske modellen, så må kapitalen/de rike beskattes høyere. Han viser til at den teknologiske utviklingen i verden har bidratt til en forskyvning av kapital til de rikeste?

- Det er vanskelig for ett land å kople seg fri fra den utviklingen. Kapitalen er flyttbar og går dit det der best rammevilkår. Vi må i stedet jobbe for at det ikke blir noen skattekonkurranse, ved å jobbe mot skatteparadiser, slik at vi tetter hullene. Jeg synes det er rart at Norman ikke ser at kapital kan flyttes og at han gjør det til en debatt om den norske modellen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder