Stor forskjell i lovene om overgrepsmateriale: 20 ganger flere dømmes til fengsel i Norge enn Sverige

Nå vil Sveriges justisminister skjerpe lovene

Sveriges lover: Nedlasting av overgrepsmateriale like alvorlig som å forstyrre en gudstjeneste.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Av Lisa Röstlund og Joachim Kerpner (Aftonbladet), Mark Malmström og Jani Pirttisalo (Svenska Dagbladet)

Den siste uken har Sverige stått på hodet etter avsløringen fra de to avisene Aftonbladet og Svenska Dagbladet om menn som laster ned overgrepsmateriale på nett. Granskingen er gjort med utgangspunkt i datamaterialet fra VGs avsløring «Nedlasterne».

KREVER STADIG GROVERE MATERIALE: Slik er det i svenske domstoler. – Dersom noen har tre grove filmer og tre grove bilder på sin datamaskin, så hadde jeg ikke kunne tatt ut tiltale på dette som grov seksualforbrytelse mot barn. Det behøves mye mer enn som så, sier aktor Eleonora Johansson. FOTO: Åklagarmyndigheten / Thomas Carlgren

Nå viser det seg at mens overgrepene som deles blir stadig grovere, følger ikke straffene i Sverige etter. Mens deling av overgrepsmateriale i Norge anses som et overgrep mot barnet som er avbildet, er det i Sverige ikke mer alvorlig enn å forstyrre en gudstjeneste.

Den svenske straffeloven ser på nedlasting av overgrepsmateriale som en forbrytelse mot den alminnelige orden og fred. Dette er grunnen til at 20 ganger flere nordmenn enn svensker dømmes til fengsel i slike saker.

– I Norge prioriteres dette som en av de alvorligste forbrytelsene, sier politioverbetjent Bjørn-Erik Ludvigsen ved Kripos.

I 2014 ble 95 nordmenn dømt til fengsel for nedlasting av overgrep. I samme periode ble 9 personer i Sverige dømt for det samme. Sett i forhold til folketallet ble dermed 20 ganger flere nordmenn enn svensker dømt til fengsel i 2014 for å ha lastet ned overgrepsmateriale.

Seksualforbrytelser mot barn finnes i den svenske straffelovens kapittel om forbrytelse mot den alminnelige orden og fred, sammen med forseelser som å utløse falsk alarm, forstyrre en gudstjeneste og arrangere illegale pokerspill i ens egen leilighet. Disse lovbruddene regnes for å være en forbrytelse mot staten, og ikke mot person.

Riksadvokaten: Skal prioriteres

Men forbrytelser mot person går foran forbrytelser mot den alminnelige orden og fred. Dette er grunnen til at seksualforbrytelser mot barn blir prioritert lavt i Sverige, ifølge NOA – det svenske politiets Nasjonale operative avdeling.

Norsk politi ser langt alvorligere på nedlasting: Det er ikke den digitale filmen eller bildet som er viktig, men det faktum at filmen eller bildet viser et barn som utsettes for et overgrep. Det gjør det mulig å prioritere dette.

– I Norge regnes det som et lovbrudd mot person, ikke mot orden som i Sverige. Riksadvokaten i Norge har også sagt at overgrep mot barn skal prioriteres som en av de mest alvorlige forbrytelsene, sier politioverbetjent Bjørn-Erik Ludvigsen hos Kripos.

Les: Kripos ber filippinsk politi om hjelp i kampen mot norske overgripere

Ifølge Kripos gjelder loven for barn generelt. Den skal beskytte barn fra å bli seksuelt utnyttet, uavhengig av om de kommer fra Norge eller andre land.

– Disse bildene og filmene rammer barn. Som gruppe har barn rett til å bli beskyttet mot dem som interesserer seg for barn på en seksuell måte, sier Ludvigsen.

Retten krever grovere materiale

En annen forskjell mellom Sverige og Norge er hvordan retten bedømmer overgrepsmaterialet. Stort sett alle med kunnskap på området – politi, aktor og organisasjoner som arbeider for barns rettigheter – er enige om at materialet som spres blir grovere og grovere.

Politiet ved Nationellt IT-brottscentrum (NOA) i Sverige opplever samtidig at bevisbyrden er blitt tyngre med årene, at antall filer veier tyngre i bedømmingen.

– Vi hadde en sak for et par år siden hvor vi trengte 200 000 filer for at det skulle kunne klassifiseres som grovt. Først da kunne vi holde gjerningsmannen i varetekt, sier Per-Åke Wecksell, politioverbetjent i det svenske politiet.

Les: Slik bestiller nordmenn direktesendte overgrep (VG+)

Ifølge politioverbetjent Ludvigsen har politiet i Norge sluttet å fokusere på antallet.

– Antall filer som vi finner er ikke lenger like relevant, i og med at man kan skaffe seg store mengder filmer og bilder med dagens netthastighet. Vi ser på hvor mye tid gjerningspersonene har investert i å samle på slikt materiale, sier han.

Eleonora Johansson er aktor med spesielt fokus på seksualforbrytelser mot barn. Hun bekrefter at man fremdeles teller antall bilder i svenske domstoler, men at innholdet blir stadig viktigere. Fordi loven ennå er relativt ny, råder det ofte uenighet rundt straffeutmåling.

– Det finnes en ganske utbredt praksis rundt dette, men den spriker når man ser på gamle saker. Selv om vi begynner å nærme oss en større grad av standardisering når det gjelder bedømminger i dag.

Justisminister vil skjerpe loven

Johansson har jobbet med seksualforbrytelser mot barn i seks år. Hun opplever at innholdet er blitt stadig grovere. Til tross for at hun sier at det faktiske innholdet i filene spiller en mye større rolle, så kreves det ofte mange filer for at lovbruddet skal kunne klassifiseres som grovt.

– Dersom noen har tre grove filmer og tre grove bilder på sin datamaskin, så hadde jeg ikke kunne tatt ut tiltale på dette som grov seksualforbrytelse mot barn. Det behøves mye mer enn som så. Men dersom filene er flere timer lange, og inneholder grove sadistiske innslag, da kan man kanskje prøve det som grovt. Man må gjøre en individuell vurdering i hver eneste sak, sier hun.

Etter at Aftonbladet og Svenska Dagbladet publiserte sin avsløring av 72 svenske menn som laster ned overgrepsmateriale, har imidlertid justisminister Morgan Johansson gått inn for å endre loven, slik at den ligner mer på vår norske.

– Det er helt åpenbart at vi må gjøre mer. Det er altfor får fellende dommer, sier han til de to svenske avisene.

– Det svenske politiet forteller at det kreves stadig flere bilder for å kunne sikte noen for grovt brudd på loven om nedlasting. Hva tenker du om det?

– Den informasjonen har jeg ikke sett tidligere. Men jeg skal naturligvis gjerne se nærmere på det, hvis det er slik at påtalemyndigheten har endret sin holdning i dette, sier Johansson.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder