UENIG: Advokat Kjetil Brå Oksavik mener Helsetilsynets vedtak om inndragning av legelisensen til lege Rolf Luneng ikke er godt nok begrunnet og at straffen er for streng. FOTO: Privat

Advokat: - Ikke rettslig belegg for å frata Luneng legelisens

Forsker: Lav terskel når advarsel er brutt

Advokat og tidligere pasient hos lege Rolf Luneng mener Helsetilsynets vedtak ikke er holdbart, og begrunnelsen ikke alvorlig nok til å frata legeautorisasjon.

ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL
Vedtak om tilbakekall av autorisasjon som lege tilsagn om begrenset autorisasjon

- Helsetilsynet mener at ved å avvike de generelle retningslinjer, så har Luneng ikke gitt en forsvarlig legebehandling. Og det har han gjort til tross for advarsel. Jeg mener det ikke er tilstrekkelig, det er et for stort inngrep i legens rettigheter, sier advokat Kjetil Brå Oksavik fra Asker.

Bakgrunn: Rolf Luneng fratas autorisasjonen

I sitt vedtak datert 2. september, begrunner Helsetilsynet sin avgjørelse slik:

«Under henvisning til redegjørelsen ovenfor finner Statens helsetilsyn at din virksomhet strider mot gjeldende retningslinjer for hvordan man som norsk allmennlege benytter anerkjente metoder for utredning, diagnostikk og valg av behandling. Din forskrivning av bredspektret antibiotika og anti-malaria-legemiddel utgjør et brudd på kravet til forsvarlig virksomhet, jf. helsepersonelloven § 4.»

Retningslinjer ikke påbud

- Det må være mer enn uenighet om lengde av medikamentbruk for å frata en lisens. Helsetilsynet bruker de generelle retningslinjer opp mot et konkret tilfelle. Det er ikke alvorlig nok til å frata en legeyrket, sier Oksavik.

FOR: - På høy tid at Luneng ble stoppet MOT: Skandale at Luneng mister lisens

Han mener retningslinjer nettopp er retningslinjer og ikke et endelig påbud, og at leger må ha muligheten til å vike fra dette ved konkrete tilfeller.

- De generelle retningslinjer er til for hele befolkningen i Norge. Hvis du bruker det på en pasient som lever på et mørkt rom i et smertehelvete, så er ikke det argumentet gjeldende lenger. Da handler det om livskvalitet og smertelindring, sier advokaten.

- Må følge advarsel

Forsker Marius Storvik ved Universitetet i Tromsø forklarer det juridiske i grunnlaget for å miste autorisasjon:

- Når helsepersonell er gitt en advarsel som ikke tas til følge, er terskelen for å frata autorisasjon lav, sier Storvik.

Han presiserer at han uttaler seg på generelt grunnlag, og utdyper:

- Helsepersonell som får en advarsel fra Helsetilsynet har anledning til å anke til Helsepersonellnemnda. Nemndas avgjørelse kan bringes inn til domstolen, dersom man ikke får medhold. Da er det opp til retten å avgjøre om det er grunnlag for å gi advarsel eller ikke.

Dersom advarselen ikke påankes blir den rettskraftig.

- Deretter kan Helsetilsynet sanksjonere med lav terskel, hvis advarselen ikke følges.

Er det rom for juridisk skjønn etter brudd på gjeldende retningslinjer?

- Ja, vurderingen gjøres i forhold til hvorvidt man fyller plikter etter loven, og om det er forsvarlig. Dersom man bryter standarden som er satt, må man begrunne det faglig. Dersom man avviker fra retningslinjene, uten å begrunne det faglig, må man legge til grunn at det er faglig uforsvarlig.

Står ved vedtaket

Helsetilsynet mener de har tatt en helt korrekt beslutning i denne saken.

- Vi mener at vi har kompetanse til å vurdere saken og at den står seg fullt ut. Det er fullt mulig å klage på vedtaket innen tre uker. Da vil det bli foretatt en ny vurdering. Om Luneng kommer til å benytte seg av det, vet jeg ikke. Men vi står fullt og fast ved vedtaket, sier Jan Fredrik Andresen, direktør i Helsetilsynet til VG.

STÅR BAK VEDTAKET: Direktør i Statens Helsetilsyn, Jan Fredrik Andresen. FOTO: HELSETILSYNET


Kjetil Brå Oksavik fra Asker måtte legge ned sin advokatpraksis et halvt år etter at han ble syk med sterke influensasymptomer, samt magesmerter.

Da hadde han vært til utredning på Sandvika sykehus, men ikke fått noe diagnose.

Han var på dette tidspunktet svært preget av smerter og utmattelse.

Pasient hos Luneng

En ny utredning ti måneder senere på St. Olavs hospital ga heller ingen svar.

Han startet så antibiotika-behandling hos Luneng, etter positive funn av borrelia gjennom omstridt testing ved det tyske laboratoriet i Augsburg.

- Fem dager etter forsvant samtlige symptomer. Jeg var på antibiotika behandling i fire måneder og har nå vendt tilbake til livet, sier advokaten som er i ferd med å etablere seg som advokat igjen og tok ut bevillingen i august i år.

Han fikk diagnosen nevroborreliose hos Norsk borreliose senter, og mener at man ikke får tidlig diagnose og hjelp grunnet manglende og for dårlige testmetoder i det offentlige.

Dårlig offentlig tilbud

- Hvordan kan du være sikker på at det er antibiotika som har gjort deg frisk?

- Jeg merket en radikal forbedring etter 5 dager, det kan umulig være noe annet. Jeg har brukt ti måneder på å trene meg opp igjen etter sykdommen, og må fortsatt ta hensyn til kroppen. Før klarte jeg ikke gå trapper uten å stoppe og puste. I dag går jeg på lange fjellturer, sier Oksavik.

- Så lenge tilbudet fra det offentlige er så vidt dårlig kan det ikke forsvares at leger som faktisk gir helbredende behandling blir stoppet av offentlige helsevesen.

Rolf Luneng har fortsatt ikke svart på VGs henvendelser.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder