Halvparten av sommerfuglene borte

Nye arter truet også i Norge

Sitter du og koser deg i solen og ser en sommerfugl flagre forbi? Nyt synet! Det blir stadig mer sjeldent.

Tor-Hartvig Bondø
ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Ferske rapporter viser at halvparten av sommerfuglene i Europa er borte.

– Det er superdramatisk, sier generalsekretær i Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA), Christian Steel.

Både rapporter fra European Enviroment Agency (EEA), ferske tall fra Danmark og observasjoner i Norge gir det samme dystre bildet. Rapporten fra EEA sier at det for 20 år siden var dobbelt så mange sommerfugler. I Danmark viser en ny studie at 12 sommerfuglarter er forsvunnet de siste 50 årene.

Den danske undersøkelsen er basert på nesten en halv million observasjoner av sommerfugler, og den konkluderer ikke bare med at 12 arter er borte: Alt tyder også på at trenden vil fortsette.

– I Norge er bildet det samme. Vi har omtrent 100 sommerfuglarter. Av disse regnes allerede 11 som truet og 7 er nær truet, ifølge norsk rødliste. Nær truet betyr også at den er i fare for å dø ut, sier Steel.

Hver femte i fare

– Det forteller oss at hver femte dagsommerfuglart er i fare for å forsvinne fra norsk natur, sier han.

Fra før er det kjent at andre viktige insekter forsvinner i naturen. I fjor ble halvparten av amerikanske bier borte. Som sommerfuglene er det også frykt for at humler ikke lenger vil bli en like hyppig gjester i hagene. VG har gitt deg oppskriften på hvordan du kan gi humlene førstehjelp.

Når den nye rødlisten for Norge kommer i november 2015, regner en med at minst to nye sommerfuglarter listes som utryddet. Det er lakrismjeltblåvinge og niobeperlemorvinge. Sistnevnte er ikke sett i Norge på over 10 år. Andre kritisk truede sommerfuglarter er prikkrutevinge, som i dag bare finnes ett sted, og klippeblåvinge, som i dag bare finnes to steder.

Les også: Rypa kan havne på rødlisten

Landskap i endring.

Andre rapporter fra European Environment Agency (EEA) viser at dyrket mark forsvinner i rekordtempo over hele Europa. Det arealet som fortsatt blir dyrket drives intensivt og på en måte som også gir sommerfugler tøffere kår.

– Det samme gjelder også i Norge. I tillegg, sommerfugler liker åpne landskap, men det blir det stadig mindre av, sier generalsekretær i SABIMA, Christian Steel.

– Åpent landskap gror igjen fordi det ikke beites eller slås som før, drives for intensivt med monokultur og gjødsling eller bygges ned. Det fører til at blomstene som lever der forsvinner – og da forsvinner insektene med.

Se her hvordan Norge gror igjen

Dagsommerfugler er pollinatorer og er mat for mange arter, særlig insekter og fugler. Dagsommerfugler er en særlig følsom og synlig indikator på at arter blir borte. Ved å bevare leveområdene til sommerfuglene, sikrer du også overlevelsen til tusenvis av andre insekter som lever i de samme områdene, sier Christian Steel.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder