VOLDSEPISODER: Etterstad videregående skole i Gamle Oslo har over 600 elever på yrkesfaglige linjer. 70 prosent av elevmassen er gutter, og skolen har det siste året hatt to alvorlige voldsepisoder. Den ene er politianmeldt. Foto: Hallgeir Vågenes VG

Ved flere skoler i Oslo er vold en del av hverdagen

Videregående skoler i Oslo har problemer med vold og kriminalitet.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Under et møte mellom politiet og gruppelederne i bystyret den 12. juni tok politiet opp voldsproblematikken ved enkelte skoler i Oslo, hvor Ulsrud, Hellerud, Bjerke, Kuben og Stovner trekkes frem fordi de har spesielt store utfordringer.

I vår ble det rapportert om kriminalitet og flere alvorlige voldshendelser ved videregående skoler. I et notat fra Ulsrud videregående fortelles det blant annet om om regelmessig salg og bruk av narkotika på skolen. Og at enkelte jenter fra skolen betjener «gjelda si» ved å utføre seksuelle tjenester.

Elev ble banket opp

En vinterdag i januar: Det er storefri ved Etterstadsletta videregående skole. Utenfor møtes én elev og tre kompiser som ikke går på skolen. De går inn hovedinngangen og finner frem til elektro-klasserommet.

Der er det flere elever som slapper av i pausen.

De fire går løs på en elev. Medelevene opplever at de banker ham opp. Ingen griper inn. Inntrengerne tar fra ham mobilen og krever å få pinkoden.

De stikker fra skolen etter noen minutter.

«Dette får dere ikke si til noen», er det siste de sier før de forlater klasserommet.

Mens eleven ligger skadet i klasserommet brer frykten seg blant vitnene. Ingen melder fra om volden.

Gutten kom så skadet hjem at han måtte på legevakten, hvor det ble avdekket slagskader. Faren kom dagen etter til skolen for å høre hva som hadde skjedd.

Først da ble voldsepisoden kjent.

– Vi tok det meget alvorlig og anmeldte saken umiddelbart til politiet. Det gjør vi når vi mistenker straffbare forhold, sier rektor Bjarne Asgrimsplass.

KLAR TIL SKOLESTART: I dette klasserommet ble en elev banket opp av en annen elev og tre av hans venner ved Etterstad videregående i Gamle Oslo i januar. Rektor Bjarne Asgrimplass (t.h) og assisterende rektor Erik Horgen bruker de siste dagene før skolestart 21. august på å planlegge høstsemesteret. Foto: Hallgeir Vågenes VG

Gir seg ikke

– Bakgrunnen for møtet med bystyret var at vi har satt inn en ekstra innsats grunnet gjengen «Youngbloods». Men det er i hovedsak eldre kriminelle som vi kjenner og vet om, og ungdommene definerer vi ikke inn i gjengen. Vi vet, men liker ikke at de blir rekruttert som såkalte «løpegutter». Vi opplever at gjengen «Youngbloods» prøver å slå seg opp i byen, sier politiinspektør Janne Birgitta Stømner, som er leder for Ny felles enhet for forebyggende, i Oslo politidistrikt.

VIL HA TVERRFAGLIG SAMARBEID: Janne Birgitta Stømner vil bekjempe volden blandt unge gjennom tverrfaglig samarbeid. – Ulike utfordringer vi har med ungdommen er ikke og skal heller ikke være, kun politiets utfordring. Her skal vi fortsett det gode og helt nødvendige samarbeidet på tvers av etater, sier hun. Foto: Intern info i Oslo politidistrikt.

Politiet kaller de som er spesielt utsatt for «unge gjengangere», ungdom under 18 år som har fire eller flere straffesaker på seg.

– Vi kan se en økning i denne gruppen, men i alt er det kanskje snakk om mellom 30 og 40 stykker i hele Oslo, sier hun.

– Før kunne de kanskje gi seg når de hadde fått et slag eller noen hadde gått i bakken, men det vi ser nå er at de fortsetter å sparke selv om noen ligger nede. Skadeomfanget hos dem som blir utsatt for vold er større.

Sprer frykt

VG møter rektor Bjarne Asgrimsplass og assisterende rektor Erik Horgen ved Etterstad videregående skole før skolestart. I klasserommet der den unge gutten ble banket opp.

– Dessverre er det slik at det er en del elever som sprer frykt som gjør at medelever blir redde og ikke tør si ifra. Vi kan ikke ha det slik på vår skole; her skal elevene føle seg trygge. Gjør de ikke det, vet vi at det har en negativ påvirkning på læringen, sier Asgrimsplass.

Han sier at et slagsmål i fjor, som ble anmeldt, ble henlagt fordi den som ble angrepet, ikke ville si noe til politiet.

Les mer: Mobbe-alarm i Oslo-skolen. Nytt mobbe-ombud får hendene fulle

KRISTISK: Farid Bouras

Etterlyser handling

– Det er en økende rekruttering i disse gjengene. Vi i Ungdom mot Vold er ute på gata og ser hva som foregår gjennom utstrakt oppsøkende virksomhet. Det er en del unge gutter som ser på kriminaliteten som en mulig livskarriere, sier Farid Bouras, organisasjonsleder i Ungdom mot Vold.

– Alt handler om radikalisering i dag, og når politikerne kun jobber for å bekjempe radikalisering i Europa, glemmer de fort hva som skjer på Holmlia eller Grorud, understreker han.

Fikk du med deg denne?: Elever på Oslo-skole må gjennom sikkerhetssluse

– Skolen må være trygg

Eirik Lae Solberg (H), gruppeleder for bystyret i Oslo, mener utviklingen er svært bekymringsverdig, og ønsker å innføre en rekke tiltak for å hindre at kriminaliteten får fotfeste på skolene.

– Det viktigste for meg er at det skal være trygt å gå på skole i Oslo, sier Solberg til VG.

Han er spesielt opptatt av å ta tak i problematikken i forkant av skolestart den 21. august.

For å få bukt med kriminaliteten vil Høyre blant annet sørge for flere faste miljøarbeidere på utsatte skoler, og etablere et eget kompetansesenter i Utdanningsetaten. I tillegg vil Solberg ha økt tilstedeværelse av uniformert politi med narkotikahunder, samt tillate bruk av overvåkingskamera i skoletiden på skoler som ønsker å oppklare og forebygge voldsepisoder.

Les også: Gutt (13) til sykehus etter alvorlig voldsepisode på ungdomsskole

BEKYMRET: Politiker Eirik Lae Solberg i Høyre har fremmet en rekke tiltak for at gjengkriminaliteten ved de utsatte skolene skal forverre seg. – Vi kan ikke godta at unge mennesker får livet ødelagt fordi de frykter for å gå på skolen eller trekkes inn i narkotikanettverk. Dette skal ikke skje på skolene våre, sier han til VG. Foto: Arash Nejad

– Oslos egen ungdom

– Noe som er nytt er at ungdommene går løs på hverandre raskere. Det kan holde at noen gir dem et blikk, eller at noen snakker med en jente som har en kjæreste i miljøet. Da mobiliserer de plutselig ti til tolv stykker og reiser for å gå løs på én person. Vi vet at disse slosskampene filmes, og det er lettere å nå ut til mange gjennom sosiale medier, sier Stømner.

Ungdommenes bakgrunn er variert, opplyser politiinnspektøren.

– Vi kan ikke lenger skylde på at ungdom kommer utenfra og begår kriminalitet. Dette er Oslos og vår egen ungdom.

Les også: Ungdommer i Bergen jubler i brutal voldsvideo

Tar ikke med barna på jobb

Etter voldsepisoden på Etterstad i januar har skolen bevis: Et videokamera fanget opp de voldelige elevene da de gikk inn hovedinngangen og ut igjen.

Utdanningsetaten har gjennom våren 2017 hatt en gjennomgang av bruk av overvåkingskameraer i norske skolen, for å sikre at Datatilsynets retningslinjer blir fulgt, og at skolene har lik praksis. Skoler som er spesielt utsatt kan likevel søke om å få bruke overvåkningkamera på skolen.

Assisterende rektor sier de har kartlagt at det i vår var rundt 20 elever ved skolen som var i det de kaller en risikogruppe.

Les mer: Etter vold på ungdomsskole i Nittedal: – Det er en heksejakt på sosiale medier

– En kriminell gjeng?

– Nei, ikke gjeng, men elever som sliter. Noen har kriminell bakgrunn, noen soner dommer og får utdanning her. Vi jobber knallhardt, sammen med politiet, for nettopp å hindre at det ikke bygger seg opp slike gjenger.

– Har miljøarbeiderne vært redde for å ta med barna på jobben?

– Ja, det har nok vært et tema. En av våre miljøarbeidere har luftet frykt for å ta med sine barn på skolen, for å unngå å vise at han har barn: Ser de at han har barn, kan de true med at de vet det.

Skolebyråden

Skolebyråd Tone Tellevik Dahl (Ap) sier at de ser alvorlig på utviklingen.

– Jeg har invitert elev- og lærerorganisasjonene, politiet og bydelene til et samarbeid om tiltak som kan løse utfordringene flere av de videregående skolene nå står i.

Hun mener det er et resultat av 18 år med Høyre-styre i Oslo frem til 2015.

– Resultatet er at enkeltskoler får en opphopning av elever med lav skolemotivasjon, mange sosiale utfordringer og svake faglige resultater, men uten at de får mer ressurser enn andre skoler.

Hun viser til at stykkprisfinansieringen, som Høyre innførte, favoriserer de elevene og de skolene som har mange elever med gode karakterer.

– Dermed får elevene med de største behovene færre lærere og et svakere lag av ressurspersoner rundt seg. Det blir det nå slutt på, og jeg jobber i disse dager frem en ny finansieringsmodell der skolene med de største behovene skal også få de største pengebeløpene, sier Dahl.

– Kritikken fra Arbeiderpartiet faller på sin egen urimelighet, for volden i Oslo-skolen har blitt kraftig forsterket de siste to årene. Det har dessverre blitt et mønster at Tone Tellevik Dahl skylder på alle andre istedenfor å komme med egne tiltak. Det vi trenger er tiltak som kan virke med en gang og som iverksettes fra skolestart denne uken, sier Høyres Eirik Lae Solberg.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder