DREPT: Maan Adbi Nuur (31, f.v.), Nawal El Habibi (39) og Fahezeh Ahmadi (17) ble drept av sine ektemenn. Foto: PRIVAT

Flest innvandrere begår og utsettes for partnerdrap

Tidligere sto etniske nordmenn bak majoriteten av partnerdrap, men nå begås nær ett av to drap av personer med utenlandsk opprinnelse.

Publisert:

Afghanske Fahezeh Ahmadi var bare 17 år gammel da hun i juni 2013 ble drept av sin elleve år eldre ektemann. Hun er et av de aller yngste ofrene i VGs kartlegging av partnerdrap siden 2000.

Kartleggingen viser at personer født i utlandet er gjerningspersoner i 48 prosent av drapene de siste 16 årene. Ettersom drøye 13 prosent av Norges befolkning i dag er innvandrere, betyr det at de er kraftig overrepresentert.

Her kan du lese om alle de 150 menneskene som har brutalt har blitt frarøvet livet.

UNG: Fahezeh ble bare 17 år gammel. Foto: PRIVAT

17 år gamle Fahezeh hadde våren 2013 kommet til Norge med deres to år gamle datter. De to ble plassert på et asylmottak i Lyngdal, mens hennes afghanske ektemann oppholdt seg i leiligheten til Fahezehs søster i Grua uten melde seg til norske myndigheter.

Fahezeh flyttet kort tid før drapet inn i leiligheten til søsteren. De to skal ifølge ektemannens forklaring i retten ha kranglet dagen hun ble drept, en fatal krangel som endte med at den nå 31 år gamle mannen drepte sin egen kone med tre knivstikk.

Sentralt i krangelen var mannens ønske om at familien skulle flytte til Tyskland, noe 17-åringen ikke ville.

Etter drapet flyktet ektemannen med datteren, men han ble etter fire dager pågrepet på en kafé i Roma. I 2014 ble han dømt til 16 års fengsel for drapet.

– En problematisk økning

Det begås i snitt 9,6 partnerdrap årlig i Norge. Første halvdel av 2000-tallet ble de fleste av disse drapene begått av menn som er født og oppvokst i Norge.

Frem til 2007 var den typiske drapsmannen en norsk mann mellom 30 og 40 år, og denne gruppen sto for to tredjedeler av partnerdrapene i perioden 2000 til 2007.

Fremdeles en gåte: Norges uløste drapssaker

Sistnevnte år var det for første gang overvekt av innvandrere blant gjerningspersonene, en trend som har fortsatt de senere årene.

– Vi har de siste årene sett at utenlandske borgere i større grad står bak og er ofre for partnerdrap enn etnisk norske, sier Kripos-sjef Kjetil Haukaas.

Han mener grunnen til dette er todelt.

På den ene siden har det kommet langt flere innvandrere til Norge de siste årene. I 2007, da VG gjorde den første kartleggingen, var seks prosent av landets befolkning innvandrere. I dag utgjør denne andelen drøye 13 prosent.

– Mange av innvandrerne har med seg sterke traumer i bagasjen fra hjemlandet, sier Haukaas.

MÅ MÅLRETTE: Kripos-sjef Ketil Haukaas mener det forebyggende arbeidet er spesielt viktig i møte med nyankomne utlendinger. Foto: Jan Petter Lynau/ VG

Likevel mener han også at den synkende andelen etniske nordmenn som begår partnerdrap kan skrives til at vi har lykkes med å skape et mindre voldelig samfunn.

– Det skyldes dels et holdningsskapende arbeid. Vi må antagelig målrette dette holdningsarbeidet mer mot innvandrermiljøene. Det dreier seg ikke bare om å endre holdninger for å unngå at personer blir drapsmenn, men vi må også arbeide for at ofre for vold i nære relasjoner tør å melde fra om hvordan de har det, sier han.

Han mener det er spesielt viktig når det gjelder nyankomne utlendinger.

– De kan ha et trøblete forhold til myndighetene i hjemlandet, de kan gjerne ikke språket og vet kanskje ikke hvem de kan kontakte, eller de er redde for at det å gå til politiet vil påvirke asylsøknaden deres, sier han.

Søker tilflukt på krisesentre

Tall fra norske krisesentre for i fjor viser at hele 67 prosent av dem som oppsøker sentrene er personer med utenlandsk opprinnelse, i hovedsak kvinner. 30 prosent av disse er gift med en norsk mann. Dette har vært stabilt gjennom de siste årene.

– Disse kvinnene kommer oftere fordi veldig mange av dem ikke har en selvstendig økonomi eller et nettverk rundt seg, forklarer Tove Smaadahl, leder for Krisesentersekretariatet.

Leder for Norsk Innvandrerforum, Athar Ali, mener at det ofte kan være sammensatte årsaker til at det er en overvekt av utenlandsfødte personer som begår partnerdrap og som oppholder seg på norske krisesenter.

– Det er ofte ikke kun én årsak til at dette er et problem. Mange utenlandske kan ha en svært traumatisk bakgrunn og slite med psykiske problemer uten å få god nok hjelp, om de får hjelp i det hele tatt. Det tar lang før deres asylstatus blir avklart, noe som fører til at de sitter lenge i mottak, hvor de ofte blir passivisert og isolert.

I noen tilfeller mener han kultur også kan spille en rolle.

– Kvinner i den tredje verden har ofte en annen rolle i samfunnet enn kvinner her. Når de da blir mer delaktige i samfunnet, kan det oppleves utfordrende for mannen. Selv om også jeg tror at det er flere faktorer som spiller inn, sier han.

– Klarer det norske samfunn i god nok grad å ivareta asylsøkere og innvandrere?

– Ikke alltid. Mange bør få langt bedre helsehjelp, de bør få lov til å komme i jobb og aktivitet så raskt som mulig slik at de blir integrert, sier han.

Her kan du lese mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder