BEKLAGER: Økokrim-sjef Trond Erik Schea med tung dag på jobben i dag. Etter elleve år trakk han den omfattende Transocean-saken og måtte beklage overfor de tiltalte.
BEKLAGER: Økokrim-sjef Trond Erik Schea med tung dag på jobben i dag. Etter elleve år trakk han den omfattende Transocean-saken og måtte beklage overfor de tiltalte. Foto: Eivind Griffith Brænde , VG

Økokrim-sjefen beklager etter å ha trukket Transocean-saken

INNENRIKS

Etter elleve år, en tapt runde i retten og kritikk fra Riksadvokaten, trekker Økokrim hele Transocean-saken.
Økokrim-sjefen beklager nå overfor de tiltalte.

Publisert: Oppdatert: 19.01.16 14:46

– Min klients livs mareritt er over. Han er dypt berørt, men grunnleggende glad, sier advokat Berit Reiss-Andersen, advokat og forsvarer for Klaus Klausen, skatterådgiver i Ernst & Young til Dagens Næringsliv.

Han har i elleve år vært siktet og senere tiltalt for grov skatteunndragelse i forbindelse med internomsetning av borerigger i riggselskapet Transocean.

Førstestatsadvokat Morten Eriksen karakteriserte gigantsaken overfor NTB som en uten sidestykke i norsk rettshistorie da tiltalen ble tatt ut for fem år siden.

Økokrim mente da å kunne bevise at det ble unndratt rundt 10 milliarder kroner fra beskatning i forbindelse med drift og internsalg av tolv borerigger fra virksomheten i Norge til forskjellige selskaper på Cayman Islands.

Men nå må Økokrim-sjef Trond Eirik Schea beklage «den uleiligheten de anklagede er påført».

– De er frifunnet ved tingrettens dom og skal anses som uskyldige, sier han.

Kommentar: Les Tom Staavis mening om Transocean-frikjennelsen

Alle ble frifunnet

Oslo tingrett avsa sommeren 2014 en dom som fullt ut frifinner Klausen, to andre rådgivere, Transocean selv og Arcade Drilling i sin dom sommeren 2014.

Deler av de frifinnende dommene ble anket av Økokrim. I et brev til Borgarting lagmannsrett onsdag trekker Schea Økokrims anke.

– Beslutningen er tatt etter en samlet vurdering etter at forsvarerne anførte at tidligere hovedaktor er inhabil og at saken må avvises, sier han til DN.

En uke tidligere var Eriksen blitt fjernet som aktor etter at det kom innvendinger mot hans habilitet. Forsvarerne mente Eriksen var inhabil fordi han har bygd saken på det de mener er private rettsoppfatninger.

Det var ikke mulig for NTB å få Økokrims kommentar til saken onsdag kveld, men Schea understreker over DN at beslutningen ikke er tatt på grunnlag av en konkret habilitetsvurdering.

– Ut fra de anførsler som er kommet nå om inhabilitet, var utfallet usikkert. En fullstendig og helhetlig gjennomgang er tidkrevende. Det var ikke rom for utsettelser, sier han.

Les også: Skatt øst mente Nam (38) hadde gjemt unna 10 millioner

Kritikk fra Riksadvokaten

Etter frifinnelsen anmeldte en av de tidligere tiltalte i saken Eriksen for grov uforstand i tjenesten. Spesialenheten for politisaker henla saken, men kritiserte Eriksens anvendelse av jussen. Riksadvokaten fulgte opp denne kritikken med å kritisere den erfarne påtalejuristen for ikke å ha levd opp til den objektivitet som kreves av påtalemyndigheten.

– For alle som har vært tiltalt i denne saken, har anklagen også rammet deres profesjonalitet og integritet i tillegg til den sosiale belastning det er å ha en strafferettsanklage hengende over seg. Jeg tror man knapt kan forestille seg hva det betyr for en godt voksen mann å få ødelagt de ti siste årene av sitt arbeidsliv. Så selv om han er å anse som uskyldig, har han allerede sonet en betydelig straff, sier Reiss-Andersen.

Økokrim-sjef Schea understreker at han «har tillit til alle mine medarbeidere» på spørsmål om Eriksen fortsatt har hans tillit. Han sier dessuten at «det har jeg ikke tenkt på» når han blir stilt spørsmål om hva han mener om en oppfordring om selv å gå av.

(©NTB)

Her kan du lese mer om