GIR KLARE RÅD: Kirsti Strøm Bull gikk forbi demonstrantene utenfor Olje- og energidepartementet torsdag.

Fosen-striden: Professor advarer Støre - ber ham si unnskyld

Hun er en av landets fremste eksperter på samerett. Hun ber statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) lytte til samene – hvis han vil unngå at de fleste andre vindkraftprosjektene i nord stanser opp.

Publisert:

– Det tok over 500 dager stengte dører i departementer, før regjeringen forsto at de må handle. Jeg tror en god start nå kan være å innfri kravet om å be om unnskyldning. De er avhengig av å få til en dialog med samene som kan gi en løsning samene på Fosen kan leve med. Husk at det er samene som har vunnet i Høyesterett, sier professor emerita, Kirsti Strøm Bull, ved Institutt for privatrett ved Universitetet i Oslo.

Torsdag ettermiddag var det krisemøte mellom olje- og energiministeren, landbruksministeren og sametingspresidenten.

Der sa olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) at han beklager prosessen som har vært etter dommen i Høyesterett.

Høyesterett fastslo 11. oktober 2011 at det i Fosen-saken har skjedd brudd på artikkel 27 i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter. Denne artikkelen slår fast at personer som tilhører etniske, religiøse eller språklige minoriteter ikke skal nektes retten til å utøve egen kultur, bekjenne seg til og utøve sin egen religion, eller bruke sitt eget språk.

Reindrift går inn under dette kulturbegrepet.

Grønt skifte

Bull er en nestor i samisk rett, har ledet lovutvalget som endret
reindriftsloven i 2007 og hun var medlem av det siste samerettsutvalget.

Hun sier hun ser det foregår en diskusjon i Norge, hvor samenes rettigheter blir satt opp mot det grønne skiftet og det store behovet for mer kraft i Norge generelt, og Midt-Norge og Nord-Norge spesielt, hvor vindkraft på land er en hovedpilar for å få mer strøm.

Forstå mer: Derfor er ikke vindturbinene revet

DRAHJELP UTENFRA: Miljøaktivist Greta Thunberg har ledet an i demonstrasjonene i Oslo, i kamp for sørsamene fra Fosen.

I Høyesterettdommen står det at Staten «ikke innvilges noen skjønnsmargin etter SP-artikkel 27, og at bestemmelsen ikke åpner for en forholdsmessighetsvurdering hvor andre samfunnsinteresser veies mot minoritetens interesser. Dette er en naturlig følge av begrunnelsen for bestemmelsen, da minoritetsbeskyttelsen ville blitt lite effektiv hvis flertallsbefolkningen kunne begrense den ut fra en vurdering av sine legitime behov».

Mer i dommen om det grønne skiftet kan du lese her:

– Høyesterett sier det ikke er relevant i denne saken å sette det grønne skiftet og behovet for kraft opp mot dette vindkraftprosjektet på Fosen, fordi utbygger Fosen Vind kunne ha valgt andre steder å ha plassere vindturbinene. De valgte stedene det blåste mest, hvor de kunne tjene mest penger. Men det var andre steder i området de kunne plassert dem, som i større grad hadde ivaretatt samenes interesser, sier Bull.

Hun sier dommen og Fosen-saken vil kunne få store konsekvenser for andre planlagte vindparker i nord, og at politikerne gjør klokt i å isolere og løse Fosen-floken først.

– Denne saken må sees isolert. Her har Høyesterett sagt sitt, nå får man etterleve den dommen, sier hun.

– Hva er handlingsrommet?

– Det sier ikke Høyesterett noe om. Høyesterett avviser de avbøtende tiltak som lagmannsretten falt ned på, nemlig foring av reinen senvinters som erstatning for tapt beite senvinteren.

Hun sier regjeringen har en lang vei å gå.

– Det jeg har sett av innspill fra Fosen vind, har bare lagt opp til omkamp og ikke nye løsninger. Og jeg kan heller ikke se at Olje- og
energidepartementet har vært aktive nok til å få til en løsning. De har ikke kommet med noen reelle forslag til løsning. Nå har det gått over 500 dager siden dommen i Høyesterett og de får som fortjent.

– Du kjenner både sameretten og samene. Hvilke råd vil du gi til Støre?

– Regjeringene må erkjenne at menneskerettighetene over samene på Fosen er brutt. De bruddene må det rettes opp i. For å få til en dialog tror jeg det er fornuftig å be om unnskyldning, som en imøtekommende start.

Hun sier hun ikke vet om eneste løsning er at turbinene må fjernes.

– Nei, det vil jeg ikke si, men regjeringen må komme med noe som kan bringe saken videre. De må gå i en god og åpen dialog med Fosen-samene og søke løsninger som de kan leve med. Det kan for eksempel være å flytte vindturbiner til mindre belastende områder.

DEP-BYTTE?: Bull antyder at det kan mildne dialogen at andre departementer enn Olje- og energidepartementet deltar i prosessen med samene fremover.

– Vil ikke være heldig

Hun sier at dialogen synes så fastlåst at de bør vurdere om andre departement skal inn i saken.

– Regjeringen må innse at dette kan bli en veldig vanskelig sak, hvis de ikke snart gir noe. Jeg tror det har låst seg veldig med Olje- og energidepartementet.

Hun sier at Kommunal- og distriktsdepartementet, som har egen samepolitisk avdeling, og Landbruksdepartementet, med egen avdeling for reindrift, bør kobles sterkere opp.

– De kan også vurdere en meglingsordning, hvor noen som har begge partenes tillit kan forsøke å finne løsninger som også samene kan akseptere.

– Hva slags institutt kan finne en løsning når en dom i Høyesterett foreligger?

– Jeg tror man må finne en akseptabel løsning for reindriften på Fosen. Det som ikke vil være heldig er om Olje- og energidepartementet finner en løsning, som kryper rett under menneskerettighetsgrensen. Da får man en ny rettssak.

NESTOR: Kirsti Strøm Bull begynt med familierett, men blant annet inspirert av tidligere høyesterettsjustitiarius Karsten Smith, gikk hun inn på et ukjent felt, hvor hun har vært en ledende leverandør av forskning og rettsutvikling; samerett.

– Ikke lett å si

Olje- og energiminister Terje Aasland har sagt at regjeringen må finne såkalte avbøtende tiltak for å komme under terskelen for at naturinngrepet med vindturbinene kan ansees som et brudd på samenes rettigheter.

– Det er ikke så lett å si noe om hvor denne terskelen er. Høyesterett har sendt denne vurderingen tilbake til forvaltningen, sier Hans Petter Graver til VG. Han er professor i jus ved UiO og ekspert på forvaltningsrett.

Graver viser til at Høyesterett omtaler reindriften på Fosen som en næring som er nede på marginene.

– En slik terskel som Høyesterett peker på, er at reindrift fortsatt skal kunne være en næring, og ikke drives på hobbybasis. Regjeringen må derfor vurdere tiltak som som avbøter skaden på en eller annen måte, sier Graver.

Publisert:

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no