Mer til oljevern og forskning

Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen (Ap) vil øke bevilgningene til det statlige oljevernet med 88 millioner kroner og prioriterer marin forskning og tiltak mot ulovlig fiske.

ARTIKKELEN ER OVER 11 ÅR GAMMEL

- Regjeringens budsjettforslag skal bidra til å sikre en kunnskapsbasert ressursforvaltning og en levedyktig kyst, sier Helga Pedersen.

Utstyr på de statlige oljeverndepotene langs kysten skal rustes opp. I tillegg skal den statlige bevilgningen til utbygging av fiskerihavner og farleder økes med 43 millioner kroner.

Mer kontroll

Fiskeridirektoratet får 10 millioner kroner ekstra til å skjerpe kontrollen av ulovlig fiske blant annet gjennom flere inspektører på direktoratets regionkontor.

I tillegg økes bevilgningene til kartlegging av havbunnen ved at forskningsprogrammet Mareano styrkes med 6,3 millioner kroner og får en samlet budsjettramme på 51,5 millioner kroner neste år.

Slepebåt

Fiskeri- og kystdepartementet skal overta ansvaret for hele den statlige slepebåtkapasiteten. 74 millioner kroner settes av neste år for å leie inn en slepebåt som skal inngå i slepebåtkapasiteten i Nord-Norge. I dag benyttes et kystvaktfartøy som ett av tre helårige slepefartøy, men dette skal fases ut neste år.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder