TAR STORSVINDLERNE: Direktør for NAV Kontroll og innkreving, Magne Fladby, har økt jakten på de store snylterne. Det mener han har fått resultater. Foto: FOTO: FRODE HANSEN/VG

Nav jakter på stor-snylterne

Har anmeldt 369 trygdesvindlere så langt i år

(VG Nett) Ved å intensivere jakten på de største snylterne har Nav anmeldt saker for et rekordstort beløp i år.

  • Dyveke Nilssen
ARTIKKELEN ER OVER SYV ÅR GAMMEL

Totalt er 369 personer anmeldt for å ha lurt til seg 64 millioner kroner i årets fire første måneder, viser ferske tall fra etaten.

Mens snittbeløpet på trygdesnylterne Nav anmeldte i fjor var 147.000 kroner per person, har det i år økt til 173.000.

- Det er et rekordhøyt beløp som er anmeldt for. Det er fordi vi har prioritert større saker og arbeider målrettet for å avdekke de største sakene. Det ser vi at har gitt resultater, sier Magne Fladby, direktør i Nav Kontroll, til VG Nett.

Snylter mer

Han forteller at det blant annet er på dagpengeområdet at Nav oppdager stadig større saker.

Den største dagpengesaken de har anmeldt er en person Nav mener har svindlet til seg nærmere 900.000 kroner over flere år.

Han er en av 202 personer som skal ha svindlet etaten for totalt 26 millioner dagpenge-kroner. Det er nærmere seks millioner kroner mer enn i fjor og snittbeløpet har økt med 40.000 kroner.

- På dagpengeområdet ser vi at det meldes for få timer i forhold til det de faktisk har jobbet. Det er snakk om betydelig underrapportering. Vi ser at sakene som er anmeldt har et gjennomsnittbeløp på 130.000 kroner, det er store saker, sier Fladby.

Får snyltetips

Ellers gjelder svært mange av snyltesakene svart arbeid og mottak av uførepensjon eller sykepenger.

Tre av de største enkeltanmeldelsene i år gjelder saker på rundt en million kroner, der personer er anmeldt for å ha jobbet svart ved siden av å motta uførepensjon.

- Hvordan jobber dere?

- Svindelen avdekkes på flere måter. Noe er gjennom ordinær saksbehandling i Nav. Andre saker oppdages gjennom registersamkjøringer, spesielt på dagpenger, hvor vi har lang erfaring i å kontrollere meldekort mot arbeidstakerregister. Og så får vi også en del meldinger fra blant annet samarbeidspartnere som Skatt og tips fra publikum, forklarer Fladby.

- Hvilke konsekvenser får snyltingen?

- De fleste som føres for retten fører til en straff. Beløpene er såpass store at de aller fleste risikerer fengsel.

Ikke grådigere

Men til tross for at Nav har anmeldt for 3,7 millioner mer i år enn på samme tid i fjor, tror kontrolldirektøren at det er store mørketall.

- Vi har nok potensial for å avdekke mer. Vi har ikke kartlagt mørketall på mange områder, men en rapport fra Arbeidsdepartementet i fjor pekte på betydelige mørketall på sykepengeområdet. Så vi må regne med at det er store mørketall.

- Tror du snylterne er blitt grådigere enn før?

- Nei, vi har ikke noe grunn til å tro det. Vi blir stadig mer effektiv i måten vi utreder sakene på og vi setter kriteriene slik at vi skal fange opp de største sakene. Vi finner også mindre saker, og i de tilfellene så krever vi selvfølgelig pengene tilbake. Trygdemisbruk er alvorlig. De fleste som mottar er ærlige personer og det er viktig at vi får avdekket de som svindler til seg pengene.

Sjekker Facebook

I 2011 var det rekord i trygdesvindel. Da ble over 189 millioner kroner svindlet fra Nav.

VG Nett skrev forrige uke at Navs metoder for å avdekke eventuelt trygdemisbruk hudflettes i en foreløpig kontrollrapport fra Datatilsynet.

Datatilsynet avdekker at Nav som klar hovedregel unnlater å informere den det gjelder om sin innhenting og behandling av personopplysninger.

Blant metodene Nav ifølge rapporten har benyttet ved mistanke om urettmessig utbetaling av stønad, er å ta kontakt med barnehagen hvor den som blir kontrollert har sine barn, arbeidsgiver, formannen i borettslaget og Facebook.

Nav er ikke enig med Datatilsynet i kritikken.

- Folk må være trygge på at vi forvalter personopplysningene på en god måte, og det kommer vi til å svare Datatilsynet. Vi har faste rammer for kontrollarbeidet, utfører det på en trygg måte, og forholder oss til de gjeldene lover og regler, sier Kjersti Monland, direktør for spesialenhetslinjen i Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder