JUSSEN MOT JONAS: Jan Frithjof Bernt har snudd og vil ha en revurdering av habiliteten vil utenriksminister Jonas Gahr Støre etter nye opplysningene har kommet frem. I Brussel måtte Støre forklarer habilitetsspørsmålene som har dukket opp rundt hans millionbidrag til "senter for nordområdelogistikk" hvor hans venn Felix Tschudi er leder, gjennom Tschudi Shipping. Foto: Fredrik Solstad, VG/UiB

Jusprofessor snur i Støre-saken

Vil ha granskning

Jusprofessor Jan Frithjof Bernt har endret mening i habilitetsspørsmålet rundt Jonas Gahr Støre etter nye opplysninger kom frem i lyset.

ARTIKKELEN ER OVER SYV ÅR GAMMEL

Professoren i offentlig rett ved Universitetet i Bergen har frem til nå vært klokkerklar om utenriksminister Jonas Gahr Støres relasjon til skipsreder Felix Tschudi.

Støre er ikke i nærheten av å være inhabil, har vært Bernts holdning. Etter at VG i går brakte nye opplysninger om Jonas Gahr Støres relasjon til Tschudi, snur Bernt:

- Det er grunn til å se nærmere på saken, sier Jan Frithjof Bernt til VG.

Professoren mener Justisdepartementets lovavdeling bør foreta en habilitetsvurdering.

- Den informasjonen som forelå tidligere, var klart under inhabilitetsgrensen. Nå synes jeg dette bør vurderes konkret av lovavdelingen for å få en avklaring, sier forvaltningsrettseksperten som regnes som Norges fremste på nettopp habilitetsreglene.

Jonas Gahr Støre fastholder at han ikke trengte en uavhengig habilitetsvurdering.

- Når det gjelder forholdet til Felix Tschudi har jeg aldri lagt skjul på at vi har kjent hverandre i mange år. Det er ikke bevilget penger fra UD til Felix Tschudi eller hans næringsvirksomhet. Om jeg skulle få en konkret sak til behandling knyttet til hans næringsvirksomhet, vil det i lys av mitt kjennskap til ham være naturlig at jeg vurderer min habilitet, sier Jonas Gahr Støre til VG Nett.

Dagbladet avslørte tidligere denne uken at Utenriksdepartementet i november 2008 ga seks millioner kroner i støtte til stiftelsen Centre for High North Logistics. Prosjektet er initiert av Tschudi Shipping Company AS, som eies av Jonas Gahr Støres barndomsvenn - Felix Tschudi (52).

- Felix Tschudi og jeg er gamle bekjente, uttalte han til Dagbladet da det ble kjent at Utenriksdepartementet hadde gitt seks millioner kroner til stiftelsen.

I gårsdagens VG avslørte Støre en tettere relasjon.

- Jeg vil kalle oss venner. Vi (Støre og Tschudi - red.anm.) tilhører en vennegjeng på ca. 20-30 stykker som prøver å treffes en helg én gang i året, fortalte Støre og opplyste om en rekke kontaktpunkter: 17. mai-feiring, nyttårsfeiring, ferieturer og at de var gjester i hverandres bryllup.

Jusprofessoer Erik Magnus Boe ved Universitetet i Oslo mener de nye opplysningene gjør at Jonas Gahr Støre i hvert fall befinner seg i grenseland for hva som kan medføre inhabilitet.

- Hvis disse opplysningene hadde foreligget tidligere, ville det vært enda større grunn for Støre å ha rådført seg med administrasjonen og kanskje også lovavdelingen i Justisdepartementet. Det virker som at han har tatt litt for lett på habilitetsspørsmålet, sier Erik Magnus Boe. Og legger til:

- Når man er en politisk leder, er det viktig at man ikke bare tenker på jussen, men også hva som er klokt politisk sett.

Dersom Justisdepartementets lovavdeling kommer til at det foreligger inhabilitet, kan tildelinger til Felix Tschudi og stiftelsen bli vurdert på nytt.

- KAN BLI UGYLDIG: Jusprofessor Erik Magnus Boe ved Universitetet i Oslo mener at en ny vurdering kan føre til at tildelingen blir gjort ugyldig. Foto: UiO

- Tildelingen kan bli ugyldig. Men det kommer an på om vedtaket kunne blitt et annet med en settestatsråd, sier Erik Magnus Boe.

Støre mener at det ikke dreier som direkte bevilgninger og at det derfor ikke har vært aktuelt å få vurdert om han er inhabilitet.

- Dette dreide seg om en søknad fremmet av Norges Rederiforbund om opprettelse av et senter for nordområdelogistikk, der flere næringslivsaktører var involvert. Rederiforbundet har gjentatt og presisert at initiativet kommer fra Global Maritime Knowledge Hub, der forbundet er sekretariat, sier Jonas Gahr Støre.

- Midlene gikk til opprettelsen av senteret og ble ikke bevilget til noen privatperson eller næringsselskap. Jeg fant derfor ikke at dette reiste spørsmål ved min habilitet, sier han.

Jusprofessor Hans Petter Graver ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, mener Jonas Gahr Støre burde ha bedt om en habilitetsvurdering i forkant av tildelingen til stiftelsen Centre for High North Logistics.

- Det er klare habilitetsregler når det gjelder slektskap og når det gjelder verv og styreposisjoner og slikt. Men når man kommer inn på vennskap og personlig tilknytning, er det en skjønnsmessig vurdering. Da blir det vanskeligere, sier Hans Petter Graver.

Graver, som er ekspert på forvaltningsrett, sier habilitetsreglene ikke praktiseres særlig strengt i Norge.

- Man ser oftere at offentligheten eller politikere reagerer på forhold, enn at man ut i fra en juridisk vurdering konstaterer at det foreligger inhabilitet. Reglene er mindre strenge enn folk tror, sier han.

Tvilsspørsmålene oppstår ofte når man skal vurdere hva som ligger i lovteksten "særegne forhold".

- Det avgjørende er om det foreligger «særegne forhold» som er «egnet til å svekke tilliten» til tjenestemannens upartiskhet. Men det skal en del til, og vanlig vennskap er i utgangspunktet ikke nok til å konstatere inhabilitet, sier Graver.

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap) og fornyingsminsiter Rigmor Aasrud (Ap) er blitt erklært inhabile som følge av vennskap:

** Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap) ble vurdert som inhabil da det skulle ansettes en meklingsmann. Hun hadde et nært vennskap med en av søkerne, Elisabeth Stenwig. De hadde blant annet reist på ferieturer sammen og deltatt på ulike private sammenkomster sammen.

** Bjurstrøm ble også vurdert som inhabil i saker som angår forskningsstiftelsen FAFO på grunn av hennes vennskap til FAFO-sjef Jon Hippe. Hun beskrev Hippe som en bestevenn som hun hadde delt leilighet med. De hadde også vært forlovere i hverandres bryllup, reist på ferier sammen og feiret nyttår sammen i flere år.

** Fornyingsminister Rigmor Aasrud (Ap) ble vurdert som inhabil da det skulle konstitueres ny fylkesmann i Hedmark, og tidligere Ap-statsråd Sylvia Brustad var blant søkerne. Aasrud hadde vært gjest i Brustads bryllup, i Brustads 40-årslag, de to hadde reist på ferier og jenteturer sammen og pleiet privat omgang. I en periode på 90-tallet feiret de også nyttårsaften sammen.

Hans Petter Graver er kjent med Justisdepartements vurderinger:
- Vennskap som springer ut av jobb og personlig kontakt i privatlivet som ikke går ut over det som er vanlig blant kolleger fører ikke til inhabilitet. Men der hvor det er tale om nære personlige forhold og vennskap som springer ut av privat omgang vil grensene lettere være overskredet, sier Graver.

- Disse tre sakene dreier seg om nært vennskap med parten i saken. Det blir mer komplekst når Tschudi Shipping Company ikke direkte er part i saken, men indirekte får foredeler, sier jusprofessor Erik Magnus Boe.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder