JOBBING MOT MOBBING: Kunnskapsminister Kristin Halvorsen åpner for å opprette en ny ombudsordning i kampen mot mobbing. (Foto: Morten Holm/Scanpix)

Regjeringen vil ha eget mobbeombud

... og utfordrer kommunene til mer mobbefokus

(VG Nett) Regjeringen vil innføre en ny ombudsordning i kampen mot mobberne.

ARTIKKELEN ER OVER ÅTTE ÅR GAMMEL

Regjeringen la torsdag formiddag fram et nytt manifest mot mobbing. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen sier de nå vurderer å innføre en egen elevombudsordning, som håndterer ulike mobbetilfeller i skolen.

Dette er ikke ulikt det KrF har tatt til orde for tidligere.

- Det kan komme en ombudsfunksjon som ikke nødvendigvis må være et eget ombud, men la oss si det kan være en utvidet del av Barneombudet hvor foreldre vet at de kan få hjelp, sier Halvorsen til VG Nett.

Hun mener at det spesielt i saker der elever ikke blir trodd, eller der lærere mobber elever, kan være behov for en elevombudsordning.

- Vi har for mange saker som ikke når fram, og hvor det blir tatt affære, sa hun i talen til elevene ved Møllergata skole.

- Jobben mot mobbing er ikke et skippertak. Det må kontinuerlig jobbes med, og vi må stille opp for hverandre.

HAR DU TIPS OM MOBBING SOM TEMA? HAR DU BLITT MOBBET, ELLER VAR DU EN MOBBER SELV? DA VIL VG OG VG NETT SNAKKE MED DEG

Lokale manifester

Kunnskapsministeren legger vekt på at mobbing i enkelte tilfeller kan være vanskelig å ta opp når det dreier seg om konflikt mellom lærere og elever.

SKREV UNDER: Jens Stoltenberg undertegnet det nye manifestet mot mobbing på Møllergata skole i dag. (Foto: Morten Holm/Scanpix)

- Skolene må tro på foreldre når de sier ifra om mobbing, slår hun fast.

Regjeringen ønsker også at kommunene skal lage sine egne mobbemanifester.

- Mobbing er et stort problem i den norske skolen. Til tross for lover og regler, og mye mobilisering, er det hardt å motkjempe, og derfor trapper vi opp innsatsen, sier statsminister Jens Stoltenberg til VG Nett.

- Et av tiltakene vi nå gjør for å forsterke arbeidet er å legge opp til lokale manifester for å komme nærmere skolen og skoleeierene. Vi har fått innspill fra flere parter om at vi trenger en større lokal forankring. Det er årsaken til de lokale manifestene, sier han.

- Vi vet at det er rundt omkring på den enkelte skole, og i den enkelte kommune, at arbeidet til syvende og sist må gjøres, sa statsministereren i sin tale.

Fokus på nettmobbing

Ifølge manifestet skal det gjennomføres en ny kampanje hvert år. I år skal regjeringen rette fokuset mot nettmobbing, som de ser har vært et økende problem de siste årene.

- Vi vet så langt at de som utsettes for mobbing på nett og mobil, ofte er de som er utsatt for mobbing ellers også. Det handler om å se at mobbing nå foregår i litt andre former.

- Mange oppfører seg på en måte på nett som de aldri ville ha gjort seg hvis de sto ansikt til ansikt med en person. Vi må få barn til å leve seg inn i de situasjonene, slik at deres egne sperrer blir større, sier Kristin Halvorsen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder