VISSTE: Utenriksminister Jonas Gahr Støres departement visste om at Støres venn, Felix Tschudi, var involvert økonomisk i stiftelsen Støre ga penger i 2008, lenge før søknaden om penger ble sendt. FOTO: FREDRIK SOLSTAD/ VG

Jublet over Tschudi-millionene allerede i september 2008

- Nok et dokument som er med på å skade forklaringen til Støre

Utenriksdepartementet visste at Støre-vennen Felix Tschudi var økonomisk involvert i den omstridte stiftelsen, lenge før det som hittil er kjent.

ARTIKKELEN ER OVER SYV ÅR GAMMEL

- Dette skader forklaringen til Støre, sier lederen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite, Anders Anundsen.

VG kan i dag vise et dokument som forteller at UD allerede 25. september 2008, tre uker før søknaden ble sendt fra Rederiforbundet, visste at Støres venn Felix Tschudi var villig til å bla opp seks millioner kroner til stiftelsen Senter for nordområdelogistikk.

BAKGRUNN: UD ga millioner til Støre-venns stiftelse

I en mail fra UDs daværende leder for Nordområdet-prosjektet, Jostein Mykletun, til Rederiforbundet, jubler han over pengene.

«Det er fantastisk at Felix Tschudi går inn med seks millioner kroner i 5-årsperioden», skriver han.

(Les videre under dokumentet)

- Skader forklaringen

Leder Anders Anundsen (Frp) i Stortingets kontroll- og konstitusjonsonskomite, er overrasket over den nye vendingen i saken.

- Dette er nok et dokument som er med på å skade forklaringen til Jonas Gahr Støre. Jeg har hele tiden tolket ham slik at det ikke har vært kontakt mellom UD og Støres venn Tschudi før Rederiforbundet sendte søknaden. Nå ser vi at det har vært en slik kontakt, sier Anundsen til VG sent tirsdag kveld.

KOMMENTAR: - Lett og vanskelig å skjønne hvorfor Støre ikke revurderer

Utenriksminister Jonas Gahr Støre har hele tiden understreket det formelle ved at det var Rederiforbundet som søkte om støtte, og at det derfor er habilitetsmessig uinteressant at Tschudi var involvert i prosjektet.

Ledende eksperter på habilitet har bestridt Støre, og hevdet at det er nærhet til de involverte som er avgjørende for hvem som eventuelt er inhabil.

- Uheldig

Kontrollkomite-leder Anders Anundsen mener den nye e-posten fra Støres departement understreker behovet for at Støre burde ha fått vurdert sin habilitet.

OVERRASKET: Leder i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite, Anders Anundsen (Frp). FOTO: JAN PETTER LYNAU/ VG

- E-posten viser mer av kontakten mellom UD og Tschudi. Det er uheldig at ikke Støre har innsett betydningen av å være på den sikre siden og be om en vurdering av sin habilitet. Dette er nå også blitt uheldig for omdømmet til forvaltningen, legger Anundsen til.

Jonas Gahr Støre ønsker ikke å kommentere VGs nye opplysninger om at departementet hans kjente til at Støres venn Felix Tschudi var involvert i stiftelsen før Rederiforbundet formelt sendte søknaden.

Fastholder på forklaringen

Kommunikasjonssjef Ragnhild Imerslund sendte en e-post til VG sent i går kveld. Her fastholder hun Støres tidligere forklaring.

- UD kan ikke gi utfyllende kommentarer til løsrevne sitater fra en stor mengde dokumenter og korrespondanse.

- Som utenriksministeren har redegjort for tidligere var det gjennom høsten 2008 flere møter mellom nordområdeprosjektet og representanter for næringen og andre hvor ideen om et logistikksenter ble drøftet. At Norges Rederiforbund fikk med seg Tschudi Shipping Company gjorde det mulig å få til et viktig og positivt offentlig-privat samarbeid med kunnskapsrike deltakere, skriver Imerslund i e-posten.

Utviklingen:

I brevet av 25. september 2008 fra UD til Rederiforbundet, hvor det står at Tschudi vil gå inn med seks millioner kroner, fremkommer det i tillegg at UD ikke er fornøyd med fordelingen mellom offentlige og private penger i stiftelsen. Det er lagt opp til et budsjett på 21 millioner kroner over fem år, hvorav 15 millioner kroner skal komme fra det offentlige.

UDs daværende leder for Nordområdet-prosjektet, Jostein Mykletun, skriver at de må forsøke å øke den private andelen, ved at andre private aktører utover Tschudi blir med.

10. oktober kommer den formelle søknaden fra Rederiforbundet, hvor prosjektet presenteres og hvor det fremkommer at Tschudis selskap hadde initiert prosjektet og at hans selskap er eneste private storinvestor.

12. oktober sender Mykletun søknaden videre og ber om at den behandles «slik at vi snarlig kan gi positivt, bekreftende svar».

14. oktober sa Støre i et foredrag i Bodø, i følge Dagbladet, at Tschudi Shipping kommer opp med seks millioner kroner og at departementet også vil komme opp med seks millioner kroner.

I brevet fra Mykletun 25. september står det at budsjettrammen er 21 millioner kroner og det stresses at den private andelen må opp.

Men det ender med seks millioner kroner fra Tschudi og seks fra UD: ni millioner kroner mindre enn målet.

Tschudi-selskapet blir eneste investor og garanteres plass i styret. Selv inntar Felix Tschudi styrelederstolen i stiftelsen som jobber for å legge forholdene til rette for forskning og næringsvirksomhet i nord, hvor Tschudi har store næringsinteresser.

Først mye senere vil andre private aktører komme med sponsorpenger. Dagbladet skriver i dag at problemet med å få med andre private aktører gjorde at stiftelsen i 2010 i større grad ønsket å kople prosjektet sterkere til Tschudi. Dette ble det advart mot fra UD, på grunn av de tette båndene mellom Støre og Tschudi.

Overfor VG har Støre innrømmet at han har feiret bursdager, 17. mai, nyttårsaften og har vært på ferie med Tschudi og hans familie.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder