KAN BLI LAGT INN: Massemorderen Anders Behring Breivik (32) kan nå havne på psykiatrisk sykehus. Foto: TROND SOLBERG / VG

Rettsakkyndige vil tvinge Breivik til undersøkelse

(VG Nett) Psykiaterne Agnar Aspaas og Terje Tørrissen vil ha terrorsiktede Anders Behring Breivik innlagt på sykehus for å vurdere hans mentale tilstand.

Artikkelen er over åtte år gammel

I går mottok retten en uttalelse fra de nye sakkyndige rundt spørsmålet om innleggelse av den 32 år gamle terroristen.

Etter at VG Nett publiserte denne saken la Oslo tingrett ut svarbrevet på nett.

«Døgnkontinuerlig observasjon over tid utført av kvalifisett helsepersonell vil gi et helt annet og meget bredere grunnlag for rettspsykiatrisk observasjon enn en observasjon som kun er
basert på samtaler med de sakkyndige», skriver Aspaas og Tørrissen i brevet.

Det anledning til å gjennomføre en slik undersøkelse i henhold til straffeprosesslovens § 167. Det dreier seg om en såkalt «judisiell observasjon», og de sakkyndige mener den bør foregå i tre-fire uker.

De sakkyndige ønsker primært å ha Breivik innlagt på regional sikkerhetsavdeling ved Oslo universitetssykehus på Dikemark i Asker, men fremholder også at oppdraget er mulig å gjennomføre ved Ila landsfengsel. Der vil imidlertid observasjonsgrunnlaget være vesentlig svakere, påpeker de.

- Det får bli opp til retten hvordan de vil behandle vårt svarbrev. Vi har ingen kommentar, sier rettspsykiater Agnar Aspaas til VG.

Motsetter seg undersøkelse

Flere av advokatene som bistår de fornærmede etter terrorangrepet 22. juli, har bedt om at Breivik legges inn til undersøkelse på psykiatrisk sykehus, eller i Ila fengsel, slik at de nye sakkyndige kan observere ham.

I forkant av at de avsier kjennelse har tingrettsdommer Wenche Elizabeth Arntzen bedt om en redegjørelse fra de sakkyndige om behovet for en slik undersøkelse. Trolig vil de sakkyndiges ønske rundt dette spørsmålet være tungtveiende for retten.

Det er fra før kjent at Anders Behring Breivik motsetter seg en slik undersøkelse, og forsvarerne har meddelt dette til dommerne.

Retten må veie argumentene fra Breiviks forsvarerteam opp mot hvor nødvendig en slik undersøkelse er «for å bedømme siktedes sinnstilstand», som det heter i loven.

- Vi har mottatt kommentarene fra de fire sakkyndige og vil komme med våre eventuelle bemerkninger innen fristen på fredag, sier forsvarer Vibeke Hein Bæra.

Vil anke videre

Bære ønsker ikke å kommentere VGs opplysninger om de rettsakkyndiges ønske om tvangsinnleggelse.

- Vi avventer kjennelsen fra Borgarting lagmannsrett, men kommer til å anke videre til Høyesterett hvis vi ikke får medhold der. Vi mener oppnevnelsen av nye rettssakkyndige er så feil at vi vil gjøre det, sier hun til VG Nett.

Oslo tingrett har bedt de sakkyndige spesielt uttale seg om hva de kan få ut av en slik undersøkelse dersom Breivik må holdes isolert fra medpasienter/medinnsatte.

Retten vil trolig ikke fatte noen avgjørelse før Breiviks anke vedrørende oppnevning av nye sakkyndige er avgjort av Borgarting lagmannsrett i neste uke.

Få dager etter 22. juli ble rettspsykiaterne Synne Sørheim og Torgeir Husby oppnevnt for å undersøke Anders Behring Breiviks mentale helse.

Paranoid schizofren

Oslo tingrett har gitt statsadvokatene frist til fredag med å formidle sitt syn om saken.

- Retten har bedt om vår uttalelse, og den skal de få, sier statsadvokat Svein Holden til VG.

Han ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

I slutten av november konkluderte de med at han var strafferettslig utilregnelig blant annet fordi de mener han lider av paranoid schizofreni.

Sørheim og Husby har også uttalt seg om hvorvidt Breivik burde legges inn for observasjon, men de hadde ingen mening om spørsmålet.

Breivik var sterkt uenig med konklusjonene til Sørheim og Huseby, og har gjennom sine forsvarere hevdet at 80 prosent av innholdet i de sakkyndiges rapport ikke var slik det ble referert i samtalene.

Sørheim og Husebys erklæring skapte mye debatt, og like etter nyttår ble det oppnevnt to nye sakkyndige som skal vurdere Breivik på nytt: Anders Aspaas og Terje Tørrisen. Breivik har sagt klart ifra gjennom sin forsvarer Geir Lippestad at han ikke vil snakke med de nye sakkyndige.

Har ikke tillit

- Han har ikke tillit til at de nye sakkyndige har kunnskapen som trengs for å forstå ham. Det er hans side av saken, sa Lippestad til pressen etter å ha besøkt Breivik.

Breiviks forsvarere anket senere oppnevningen av de nye sakkyndige på bakgrunn av at de mener at retten har begått saksbehandlingsfeil ved at Oslo tingrett fikk tilgang på notater de mener er hemmelighetsstemplede.

Forsvarerne mener også at Oslo tingrett har grepet inn i saken på tidspunkt hvor det er påtalemyndigheten som har ansvaret for etterforskning, og at det bryter med det rettslige prinsippet i Norge.

Påtalemyndigheten har torsdag frist til å svare på anken, og det er ventet at avgjørelsen vil komme i begynnelsen av neste uke.

Les også

 1. Svensk forsker mener Breivik kan ha Aspergers

  Den svenske kriminologiprofessoren Henrik Belfrage mener Anders Behring Breivik har påfallende mange av symptomene…
 2. Breivik kan få eget sykehus på Ila

  Innenfor gjerdet rundt Ila fengsel vurderer helsevesenet å bygge et «enmannssykehus» for den terrorsiktede Anders…
 3. Må levere ny Breivik-rapport seks dager før rettssaken

  (VG Nett) De to nye sakkyndige i 22. juli-saken Agnar Aspaas og Terje Tørrisen har mindre enn tre måneder på å vurdere…
 4. Breiviks forsvarere anker ny psykiateroppnevnelse

  (VG Nett) Forsvarteamet til terrorsiktede Anders Behring Breivik har levert en anke på oppnevnelsen av nye sakkyndige.
 5. Breiviks ekskjæreste: Grusomt å tenke på at vi har hatt kontakt

  (VG Nett) For Anders Behring Breiviks ekskjæreste var det et voldsomt sjokk da hun innså at nordmannen hun hadde vært…
 6. Lippestad råder Breivik til å ikke snakke med nye sakkyndige

  ILA FENGSEL (VG Nett) Advokat Geir Lippestad har rådet terrorsiktede Anders Behring Breivik til å forklare seg i…
 7. - Kan bli aktuelt med tvangsinnleggelse av Breivik

  OSLO TINGHUS (VG Nett) Agnar Aspaas sier det kan bli aktuelt å tvangsinnlegge Anders Behring Breivik dersom han…
 8. Breivik-sakkyndige gir hyppig Breivik-diagnose

  Avdelingen til rettspsykiater Torgeir Husby setter diagnosen paranoid schizofren mye oftere enn gjennomsnittet i den…
 9. Disse skal vurdere Breivik på nytt

  OSLO TINGHUS (VG Nett) Agnar Aspaas og Terje Tørrisen er oppnevnt av Oslo tingrett for å gjennomføre en ny…

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder