Diagnosen **Kritikken mot psykiaterne **Tilsynet i fengsel **Kravet om ny rapport

STRID: Terrorsiktede Anders Behring Breivik er vurdert som psykotisk og dermed utilregenlig av rettspsykiaterne Torgeir Husby og Synne Sørheim. Rapporten deres har møtt betydelig kritikk, og nå må retten ta stilling til om det skal oppnevnes nye psykiatere for en ny vurdering. Foto: Harald Nygård/Scanpix

Her er alt du bør vite om vurderingene av Breivik

(VG Nett) Rettspsykiaterne mener han er psykotisk, mens helsepersonell i fengsel mener han ikke trenger behandling. Her er hovedtrekkene i striden om Anders Behring Breiviks psykiske helse.

Artikkelen er over åtte år gammel

De siste ukene har det pågått en omfattende debatt om den mentale tilstanden til terrorsiktede Anders Behring Breivik. Han er erklært psykotisk og dermed utilregnelig, men får ikke behandling i fengselet.

VG Nett gir deg full oversikt over utviklingen i saken, og veien videre.

BREIVIK-RAPPORTEN OG DIAGNOSEN

I alle drapssaker brukes såkalte sakkyndige - psykiatere med rettsmedisinsk erfaring oppnevnt av retten - som skal vurdere tilregneligheten til gjerningspersonen. Etter terrorangrepene mot regjeringskvartalet og Utøya ble de to sakkyndige Torgeir Husby og Synne Sørheim satt til å utrede Breivik.

Det gjorde de gjennom 13 samtaler med ham i fengselet, gjennomgang av 130 timer med politiavhør og samtaler med flere personer som kjenner Breivik, inkludert moren, flere søsken og venner.

VGTV: Se rettspsykiater Henning Verøy forklare Breiviks diagnose

29. november leverte de en rapport på 243 sider som konkluderte med at Anders Behring Breivik lider av diagnosen paranoid schizofreni, en psykotisk lidelse preget av blant annet paronia og vrangforestillinger. Ifølge rettspsykiaterne har Breivik «et vell av psykotiske vrangforestillinger av grandios natur, eksemplifisert ved ideer om egen suverenitet knyttet til hans skriftlige arbeid, og verkets overordnede betydning for fremtidig borgerkrig og maktovertagelse i Europa».

Les videre under bildet...

HAR VURDERT BREIVIK: Rettspsykiaterne Synne Sørheim og Torgeir Husby. Foto: Helge Mikalsen


I intervjuene med de sakkyndige kom det frem at Breivik mener han har makten over hvem som skal leve og dø, at han ville drive avlsprosjekter på nordmenn og at han mener han begikk de grufulle drapene, eller «henrettelsene» som han selv kaller dem, av kjærlighet til det han omtaler som «sitt folk».

Den norske straffelovens paragraf 44 sier at personer som er psykotiske i gjerningsøyeblikket ikke kan straffes.

Dersom retten tar rapporten til følge, er det eneste alternative utfallet av rettssaken at Breivik dømmes til tvungent psykisk helsevern. Han blir dermed plassert på en psykiatrisk institusjon, trolig Dikemark, ikke i fengsel.

Det er uvanlig at retten ikke tar hensyn til en rettspsykiatrisk vurdering. Denne saken er imidlertid uten sidestykke i norsk rettshistorie.

STRIDEN OM RAPPORTEN

Da deler av rapporten på Breiviks psyke ble offentlig i desember, var det mange som reagerte på konklusjonen - både blant berørte i saken og i det rettspsykiatriske miljøet.

Dette er de viktigste ankepunktene mot rapporten:

**Manglende uavhengighet
Flere kritikere har hevdet at to sakkyndige er ikke uavhengige av hverandre slik mandatet krever, fordi de har gjennomført alle samtaler med Breivik sammen. Dette på tross av at straffeprosessloven sier psykiaterne skal observere gjerningspersonen uavhengige av hverandre.

En gjennomgang VG gjorde i desember viste at Husby og Sørheim har konkludert med diagnosen paranoid schizofren i 12 av 17 saker de har gjort sammen de siste tre årene. De har heller aldri vært uenige om konklusjonen i noen sak i denne perioden.

KRITISK: Professor i klinisk psykologi Svenn Torgersen mente diagnosen ikke var godt nok dokumentert i Sørheim og Husbys rapport. Foto: Privat

**Diagnosen er ikke dokumentert
Flere fagpersoner, blant dem den svært erfarne psykiateren Arne Thorvik og professor i klinisk psykologi Svenn Torgersen, påpekte etter å ha lest rapporten at de ikke får symptomene som er beskrevet til å stemme overens med diagnosen. Thorvik og Torgersen mente at diagnosen dermed er ubegrunnet.

Den svenske psykiateren Johan Cullberg mente beskrivelsen av Breivik tvert imot talte mot diagnosen paranoid schizofren.

**Fagfeltet er for usikkert

Rettspsykiater Anders Gaasland skrev i en kronikk i VG i desember at han ville slutte med rettsmedisin fordi han mener rettspsykiaternes konklusjoner tillegges for stor betydning under rettssaker.

«De fleste vet (...) at psykiatri er et ufullendt tolkningsfag hvor konklusjonene kan være høyst sprikende. I fagmiljøet er det en tydelig uenighet om hva som har ført Behring Breivik til sin udåd», skrev han.

Argumenter mot disse ankepunktene har vært at kritikerne ikke kjenner hele innholdet i rapporten, og heller ikke selv har hatt noen samtaler med siktede.

Breivik selv har hevdet at 80 prosent av innholdet i rapporten er oppspinn.

Rapporten fra Sørheim og Husby ble kvalitetssikret av Den rettsmedisinske kommisjon (DRK). Dette er standard prosedyre i straffesaker, men det er svært uvanlig at DRK underkjenner en rapport. Kommisjonen ser kun på den faglige standarden på en utredning, og blander seg ikke bort i konklusjonen.

Mens vurderingen av rapporten pågikk ble det krevd en habilitetsvurdering av lederen av arbeidet, Øystein Melle, fordi han tidligere har hatt et nært vennskapsforhold til Torgeir Husby. Retten mente han var habil.

NRK meldte at det var store uenigheter blant kommisjonens ni medlemmer, men dette ble senere avkreftet. Kommisjonen konkluderte med at den ikke hadde vesentlige bemerkninger til rapporten.

Les videre under bildet...

FENGSLET: Breivik sitter fremdeles isolert i Ila fengsel, og får ikke medisiner ettersom helsepersonellet her ikke mener han er psykotisk. Foto: Henning Carr Ekroll/VG

TILSYNET I FENGSEL

Breivik har vært under jevnlig oppfølging av helsepersonell fra distriktspsykiatrisk senter (DPS) i Bærum siden han ble innsatt etter det første fengslingsmøtet 25. juli. Han har hatt samtaler med psykiatriske sykepleiere, psykologer og psykiatere.

Han går også i samtaleterapi. Denne typen behandling er vanlig for de innsatte i Ila fengsel. Breivik får imidlertid ikke medisiner mot psykosen han ifølge rettspsykiaterne lider av. Normalt sett behandles schizofreni med antipsykotiske medikamenter som reduserer symptomene. Det kan også behandles med psykologiske og sosiale tiltak.

Flere har reagert på at Breivik ikke flyttes til en psykiatrisk institusjon dersom han er så alvorlig syk. Årsaken til at han holdes på Ila, er at helsepersonellet der ikke mener han ikke er psykotisk.

Psykiater Randi Rosenquist kom med denne vurderingen senest 19. desember i fjor.

Les videre under bildet...

KREVER NY VURDERING: Bistandsadvokatene Brynjar Meling (f.v.), Sigurd Klomsæt, Mette Yvonne Larsen og Carl Bore har alle begjært en ny rettspsykiatrisk vurdering av Anders Behring Breivik på vegne av mange av sine klienter. Foto: Scanpix

KRAVET OM NY RAPPORT

Fredag klokken 12 utløp fristen for å komme med innspill til retten i spørsmålet om de bør be om en ny vurdering. Retten har bedt om innspill på to spørsmål. Det ene er om det bør settes ned to nye sakkyndige som skal gjennomføre en ny vurdering av Breiviks psyke.

Det andre er om det bør gjennomføres en døgnsobservasjon av Breivik på en psykiatrisk institusjon, slik bistandsadvokat John Arild Aasen har foreslått.

Totalt har 36 bistandsadvokater bedt om en ny vurdering på vegne av minst 130 terrorofre. Breivik har via sin advokat Geir Lippestad formidlet at han ikke ønsker en ny vurdering. Det samme har påtalemyndigheten statsadvokatene Inga Beyer Engh og Svein Holden.

LES ALLE UTTALELSENE TIL RETTEN HER (ekstern side)

Retten har varslet at de vil gi et svar på i løpet av januar. Dersom de skulle velge å sette ned to nye sakkyndige, er det flere problemer de må ta stilling til.

**Breivik gjorde det torsdag klart at han vil nekte å samarbeide med nye sakkyndige. Dermed vil ikke nye sakkyndige få muligheten til å snakke med Breivik, men vil måtte basere sin utredning på dokumenter som foreligger og samtaler med personer som kjenner ham.

**Forsvarer Lippestad har sagt at han ikke vil akseptere at det oppnevnes sakkyndige som allerede har uttalt seg i saken. Ettersom det rettsmedsiniske miljøet i Norge er svært lite, og mange har deltatt i debatten, betyr det at det er få alternativer for retten å velge mellom.

**Gjennom straffeprosesslovens paragraf 167 er det fremdeles mulig å tvangsinnlegge Breivik til observasjon. Dette må han ikke selv samtykke til. Mange av de berørte tar til orde for dette alternativet.

PS! Etter at denne saken ble publisert, besluttet Oslo tingrett å oppnevne to nye sakkyndige for å få en vurdering nummer to av Breiviks mentale helse. De to, Terje Tørrissen og Agnar Aspaas, skal levere sin rapport 10. april.

Les også

 1. Dansk rettspsykiater overrasket over at Breivik fortsatt er i fengsel

  (VG Nett) Sjefsoverlege ved Retspsykiatrisk klinik i København undrer seg over at Anders Behring Breivik fremdeles…
 2. 129 terrorofre krever ny Breivik-vurdering

  (VG Nett) De ble selv rammet av terroren. Nå krever de nye psykiatriske undersøkelser av terroristen Anders Behring…
 3. Breivik nekter å snakke med flere sakkyndige

  ILA FENGSEL (VG Nett) Dersom det oppnevnes nye rettspsykiatere vil Anders Behring Breivik (32) nekte å møte dem.
 4. Breivik går til terapi

  Terrorsiktede Anders Behring Breivik går til samtaleterapi ved Ila fengsel, opplyser fengselsdirektør Knut Bjarkeid.
 5. Lærere: Derfor sluttet Breivik på skolen

  (VG Nett) Få måneder ut i 3. klasse på videregående skole sa Anders Behring Breivik brått takk for seg.
 6. Derfor ønsker ikke påtalemyndigheten ny Breivik-rapport

  (VG Nett) Påtalemyndigheten mener ingenting endres, selv om nye sakkyndige skulle komme frem til at Anders Behring…
 7. Ny psykologvurdering: Breivik er ikke schizofren

  (VG Nett) Tre psykologer og en psykiater som har fulgt opp Anders Behring Breivik i Ila fengsel, mener at Breivik…
 8. Hevder Breiviks helse er sjekket over 80 ganger

  (VG Nett) Tre psykologer, en psykiater og annet helsepersonell har sjekket terrorsiktede Anders Behring Breiviks…
 9. Stadig flere krever ny Breivik-vurdering

  Minst 10 bistandsadvokater tar nå til orde for å få en ny psykiatrisk vurdering av Anders Behring Breivik.
 10. Bistandsadvokat: Breivik burde ha blitt innlagt

  Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen mener at terrorsiktede Anders Behring Breivik burde ha blitt lagt inn til…
 11. Lanserer utenlandske sakkyndige i Breivik-saken

  Flere bistandsadvokater leter nå etter nye uavhengige rettspsykiatere som kan undersøke Anders Behring Breivik på nytt.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder