POLITISK COMEBACK: Her er Trond Giske avbildet under årsmøtet til da nyopprettede Orkland Arbeiderparti på Folkets hus i Gjølme i februar i år. Foto: Hallgeir Vågenes/VG

Full borgerkrig i Giskes bakland

Mindre enn et halvt år etter at de to trønderfylkene slo seg sammen, utkjempes det som internt ses som en ødeleggende politisk borgerkrig i det nye Trøndelag Ap. Midt på slagmarken står avgått nestleder Trond Giske (51).

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Anklager om ukultur, maktspill og mektige allianser, har skapt en situasjon som holder på å rive Trøndelag Ap i stykker.

Ap-politikere i både nord og sør frykter at det interne oppgjøret vil føre til et dramatisk valgnederlag neste år. Sentrale kilder i begge leire sier rett ut at lokalvalget allerede kan være tapt for Ap.

Nei til gjenvalg

Splittelsen fått konkrete konsekvenser: De tre mest fremtredende kvinnelige politikerne i tidligere Nord-Trøndelag Ap har alle sagt nei til gjenvalg – Anne Marit Mevassvik (52), May Britt Lagesen (47) og Inger Marit Eira-Åhrén (44). Dette beskrives overfor VG som kritisk for Trøndelag Aps omdømme.

Krisen er så stor at partileder Jonas Gahr Støre har gått til det uvanlige skritt å gripe direkte inn og innstendig be en av dem, Lagesen, om å ombestemme seg. Det samme har flere andre partitopper gjort.

VG har de siste ukene intervjuet en rekke sentrale kilder i det som nå er blitt det største fylkeslaget i Norges største parti. Situasjonen er så betent at bare et fåtall av dem VG har snakket med ønsker å stå frem med navn og bilde.

les også

Giske om han skal få omstridt lederverv i Trøndelag: – Vet ikke

Lojale støttespillere i Trondheim Ap og Sør-Trøndelag AUF

Stridens kjerne er at det tidligere Nord-Trøndelag mener de blir overkjørt i en rekke saker av nettverket rundt Trond Giske i sør. Deres oppfatning er også at den reelle sjefen i fylkeslaget har vært – og fortsatt er – Trond Giske.

Nordtrønderne mener, ifølge kildene VG har snakket med, at Giske har hatt betydelig grad av kontroll over de viktigste beslutningene i fylkeslaget. Det har Giske fått til gjennom et spesielt og tett samarbeid med sine lojale støttespillere i Trondheim Ap og Sør-Trøndelag AUF.

Helt sentralt i konflikten står også påstanden om at Giske selv grep inn og la en beskyttende hånd over sin nære venn og støttespiller Rune Olsø, bystyrerepresentant i Trondheim. Dette skjedde mens Olsø var under sterkt press etter en rekke avsløringer i Adresseavisen, blant annet av en ukjent konsulentavtale på seks millioner kroner med en privat utbygger.

Samtidig var Olsø, med støtte fra nettverket til Trond Giske, innstilt som den første lederen av det nye Trøndelag Ap.

Fra første stund skapte denne saken ondt blod i forholdet mellom sør og nord.

les også

Saken mot Ap-politiker Rune Olsø henlagt

Flere kilder opplyser at blant andre Trond Giske selv sa til flere i Trøndelag at Olsø-saken ikke var et problem, og at den ville «blåse over» eller «bli glemt». Han skal ha oppfordret lokale Ap-topper til å sitte i ro inntil videre, og slått fast at det ikke var aktuelt at Olsø skulle trekke sitt kandidatur.

TRAKK SEG: Olsø-saken skapte raseri i Nord-Trøndelag. I mars i fjor trakk han sitt kandidatur som leder i nye Trøndelag Ap. Foto: Thor Nielsen

Ba Giske gripe inn

I Nord-Trøndelag skapte imidlertid Olsø-saken raseri. Både saken i seg selv, og at den etter deres mening ikke ble ryddet opp i. Mevassvik og Lagesen ga internt i partiet klar beskjed om at Olsø måtte trekke seg. Men ingenting skjedde.

Etter hvert fikk Mevassvik og Lagesen nok – og satte hardt mot hardt:

Mevassvik ringte, etter det VG erfarer, direkte til Trond Giske og ba ham gripe inn, slik at Olsø skulle trekke seg. Hun skal også ha sagt til Giske at hun ikke kunne sitte i et fylkesstyre med Olsø som leder, får VG opplyst.

Til enkelte partifeller har Mevassvik fortalt at Giske i telefonsamtalen med henne kom med tydelige oppfordringer om at hun ikke måtte eskalere situasjonen. Da Mevassvik slo fast at hun ikke ville legge vekk kravet om at Olsø måtte gå av, har hun fortalt partikolleger at Giske begynte å spørre om hva hun så for seg som sin fremtidige karriere i partiet.

Overfor partikolleger har Mevassvik sagt at hun mislikte at Giske, slik hun oppfattet, forsøkte å presse henne. Mevassvik skal da, ifølge VGs kilder, ha sagt at Olsø-saken og hennes posisjon og karriere var to saker som ikke burde blandes sammen.

VG- kommentar: Uro i Tronds hjem

les også

Valgforsker om Giske: – Han vil inn i det gode selskap igjen

Hun lot seg ikke påvirke:

14. mars i fjor gikk Mevassvik og Lagesen sammen ut med sitt dramatiske ultimatum.

Bare timer senere trakk Olsø sitt kandidatur.

Sakene skadet partiet

Ifølge sentrale kilder i Sør-Trøndelag skal denne hendelsen ha ført til at særlig Mevassvik ble svært uglesett i Giskes nettverk i Trondheim.

I slutten av samme måned iverksatte Økokrim korrupsjonsetterforskning mot Olsø.

I februar i år ble saken henlagt på bevisets stilling.

Også partileder Jonas Gahr Støre erkjenner at sakene har skadet partiet.

– De har i Trondheim hatt saker som har tatt oppmerksomheten bort fra politikken og over på interne konflikter og uklarheter. Det er aldri bra, sier Støre.

Selv om Ap var desidert største parti i begge fylker, og maktbastioner i partiet nasjonalt, bor det 317.000 mennesker i sør, og 135.000 mennesker i nord. Den politiske kjøttvekten har med andre ord hele tiden favorisert sørfylket.

les også

Hadia Tajik: – Når jeg ser åtte eller syv år gamle jenter med hijab, blir jeg ordentlig forbanna

Pluss content

Smertefull sammenslåing-prosess

Kildene beskriver sammenslåingen som en allerede smertefull prosess preget av konflikt og mistillit. Ifølge nordtrønderne VG har snakket med, opplevde de sammenslåingen som et enormt kultursjokk. De hadde ingen idé om at naboene i sør og dem selv oppførte seg og arbeidet så forskjellig.

De mener partikulturen i det tidligere Sør-Trøndelag er gjennomsyret av maktspill, kamp om posisjoner, verv, nettverk – og frykt for represalier. Men VG har også snakket med sentrale partifolk i nord som har et mindre kritisk og negativt syn på sine partifeller i sør.

Hverken Anne Marit Mevassvik, May Britt Lagesen eller Terje Sørvik, som var nestleder i Nord-Trøndelag fylkesråd før sammenslåingen, ønsker å uttale seg til VG i denne saken.

Siden 2011 har Inger Marit Eira-Åhrén sittet i fylkestinget i Nord-Trøndelag for Ap. Hun tar ikke gjenvalg nå, og sier det skyldes parti-ukulturen.

– Jeg opplever at en del av de fra sør, som vi har slått oss sammen med, er mer opptatt av allianser og å sikre sine egne posisjoner enn politikken. Det er en ukultur som for meg er helt bakvendt av hva et parti skal stå for. Det er politikken som må være det viktigste, hvis ikke ødelegger det partiet. Jeg vil ikke bruke tiden min på et partifellesskap som ikke er et fellesskap, sier Inger Marit Eira-Åhrén.

les også

Jonas Gahr Støre: – Velgerne liker ikke når det er uro i et parti

«En lukket partikultur»

Gjennom en rekke fortrolige kildesamtaler med sentrale politikere i det tidligere Nord-Trøndelag Ap, gjentas særlig disse to påstandene overfor VG om tilstanden på innsiden av Trøndelag Ap:

** I møter legger nordtrønderne frem sine synspunkter og argumenterer for dem, men alt viktig er bestemt på forhånd blant politikerne fra sørfylket, og er alltid konsultert med Trond Giske. Det blir derfor meningsløst å diskutere, mener kildene, som omtaler sørtrønderne som «en lukket partikultur». I sør er irritasjonen derimot stor over at nordtrønderne lanserer kandidater i mediene og ikke kan ta alle vanskelige diskusjoner internt.

** Sørtrønderne har gjennom svært mange år dyrket en kultur der lojalitet til Trond Giske og hans våpendragere lønner seg ved at det gir forfremmelser, mens det motsatte fører til at karrieren raskt stopper opp.

Åtte stiller ikke til gjenvalgt

Dette er, etter det VG erfarer, bakteppet for hvorfor Nord-Trøndelag Aps tre mest fremtredende kvinner, Mevassvik, Lagesen og Eira-Åhrén nå velger ikke å ta gjenvalg.

TAR IKKE GJENVALGT: Anne Marit Mevassvik har lenge vært den mest fremtredende politikeren i Nord-Trøndelag Ap. Nå er hun en av flere som ikke tar gjenvalg i partiet. Foto: Sivert Rossing

Men de er heller ikke de eneste:

Åtte av de 14 nordtrønderne som ble valgt til fylkestinget for Ap for tre år siden, har allerede varslet at de ikke tar gjenvalg. Men dette tallet kan bli høyere, fremholdes det overfor VG.

Det er særlig avgangen til Mevassvik og Lagesen som nå har skapt sjokkbølger i Trøndelag Ap. De to regnes som intiativtakerne til – og arkitektene bak – hele sammenslåingen av de to trønderfylkene.

Mevassvik har de siste årene vært den mest fremtredende politikeren i Nord-Trøndelag Ap. At hun, Lagesen og Eira-Åhren alle trekker seg samtidig, tror flere partistrateger kan gi katastrofetall i nord på valgdagen neste høst. Dette er også mange i sør bekymret for. Uten stemmene i nord, kan ikke Trøndelag Ap som helhet vinne valget.

Støre beklager

Situasjonen anses for å være så alvorlig at partileder Jonas Gahr Støre altså har sett seg nødt til personlig å gripe inn for å forsøke å overtale Lagesen til likevel ikke å trekke seg.

– Jeg beklager at Anne Marit Mevassvik trakk seg, for jeg har hatt forventninger til henne som en dyktig og spennende politiker. Hun er en av arkitektene bak sammenslåingen av Nord- og Sør-Trøndelag. Når det gjelder Lagesen, så var min opplevelse da jeg snakket med henne på lørdag at hun er i tenkeboksen. Hun er en erfaren politiker fra nord. Jeg har respekt for at de som har vært ledende politikere nå tenker seg godt om, sier Støre til VG.

I TENKEBOKSEN: May-Britt Lagesen har varslet at hun ikke tar gjenvalg i partiet, mens Jonas Gahr Støre sier han opplever at hun fortsatt var i tankeboksen forrige lørdag. Foto: Andreas Buarø / NTFK

Sammenslåingen av fylkene, som begge er politisk dominert av Ap, ble vedtatt 27. april 2016 på historiske Stiklestad, og har vært ansett for å være en stor suksess.

Men det er på utsiden. I forhandlingene gikk derimot nordtrønderne på det ene nederlaget etter det andre:

les også

Trond Giske: Ap må være samlet for å komme over 30 prosent igjen

** Da de to fylkene besluttet å slå seg sammen, hadde det nye Trøndelag to alternativer når det kom til hvem som skulle være fylkesordfører: Enten Sør-Trøndelags Tore O. Sandvik, en venn og politisk alliert av Trond Giske gjennom tre tiår, eller Anne Marit Mevassvik fra Nord-Trøndelag. Valget falt i oktober i fjor på Tore O. Sandvik.

** Mens Nord-Trøndelag hadde en parlamentarisk styringsform med fylkesråd, der Mevassvik var fylkesrådsleder, hadde Sør-Trøndelag en tradisjonell modell med fylkesordfører og fylkesting. Det var Sør-Trøndelags modell som ble valgt i det nye storfylket.

** Da det nye fylkeslaget skulle velge sin aller første leder, ble det ingen fra Nord-Trøndelag. I stedet innstilte valgkomiteen, som i praksis ble ledet av Kirsti Leirtrø fra Sør-Trøndelag, på Rune Olsø fra Trondheim som leder av styret i det ennå ikke fullt sammenslåtte fylkeslaget. Etter at Olsø-saken sprakk i Adresseavisen, og Mevassvik og Lagesen krevde at han trakk seg, utløste det et kraftig sinne fra Giske-miljøet i Trondheim Ap, ifølge VGs kilder der.

FYLKESORDFØRER: Tore O. Sandvik ble i oktober valgt til ny fylkesordfører. Foto: Privat

Valgte hver sin leder

Den betente situasjonen etter Olsøs exit gjorde at nordtrønderne valgte ikke å fremme Mevassvik som en kandidat til ledervervet i Trøndelag Ap, i frykt for å bli beskyldt for å bruke Olsø-saken til å skaffe seg selv maktposisjoner, ifølge VGs kilder.

På årsmøtet i april i fjor var denne saken så betent at de to fylkeslagene ikke maktet å slå seg sammen, men valgte hver sin leder, samt et interimsstyre. Først i oktober klarte interimsstyret selv å velge en leder.

Valget falt på daværende stortingsrepresentant Karianne Tung (34), kjent som en sterk støttespiller for Trond Giske. Stortingsrepresentant Kirsti Leirtrø fra Sør-Trøndelag, hadde ledet valgkomiteen som foreslo Tung som leder i Sør-Trøndelag Ap.

les også

Støre: Nei, han leder ikke reformutvalget. Trøndelag AP: Han får en sentral rolle

Støttet Giske

Leirtrø er en av dem som har stilt opp for Giske i prosessen som førte til at han måtte gå av som partiets nestleder.

I vinter uttalte Leirtrø følgende til DN:

– Pedofile har et større personvern enn det Trond Giske har hatt i denne saken.

På spørsmål om det settes for høye krav til politikere, svarte Leirtrø til Dagsavisen:

– Vi er jo vanlige folk vi også, men jeg mener bestemt at Giske har høy moral.

Hun fikk støtte av Karianne Tung. Mens varslersakene mot Giske var på sitt mest intense i Ap i begynnelsen av januar, uttalte Tung følgende i egenskap av leder i interimsstyret i Trøndelag Ap:

– Trond har så å si stått rettsløs i hele prosessen uten mulighet til å forsvare seg. Det gjør meg egentlig både sint og lei meg.

les også

Valgkomiteleder om Støre-press: Vi er uavhengige

Karianne Tung har ikke ønsket å la seg intervjuet av VG i denne saken.

Strid om Giskes verv

Allerede i desember i fjor varslet Tung at hun hadde fått en seniorrådgiverstilling ved NTNU i Trondheim og dermed trakk seg ut av politikken.

Tungs avgang ble kjent omtrent samtidig med at varslersakene mot Giske eksploderte i mediene rett før jul i fjor.

Allerede den 4. januar i år, kun tre dager etter at han måtte gå av som nestleder i landspartiet ble Giske lansert – av anonyme støttespillere – som en mulig etterfølger for Tung på årsmøtet i april. Det fikk de ledende politikerne i tidligere Nord-Trøndelag Ap til å se rødt. De advarte umiddelbart mot at et comeback for Giske ville utløse en svært dramatisk konflikt i fylkespartiet.

les også

Giske vil snakke om varslersakene i talen i Orkdal

I begynnelsen av mars foreslo likevel Trondheim Ap, det i størrelse dominerende lokallaget, for valgkomiteen nettopp Giske som nestleder i fylkespartiet.

Interne konsekvenser

Leder i Trondheim Ap er Hanne Moe Bjørnbet, også ansett for å stå Giske svært nær. I tillegg er Bjørnbet gift med tidligere gruppeleder i Trondheim bystyre, Geir Waage. Han har nå trukket seg fra bystyret, og sagt nei til gjenvalg, på grunn sin sentrale rolle i Olsø-saken.

Waage og Olsø har vært nære personlige venner.

les også

Ap-damer ut mot Giske-comeback på Debatten: For tidlig

Blant nordtrønderne er reaksjonene sterke på at Bjørnbet fortsatt sitter som leder i Trondheim Ap, og peker på den nære relasjonen mellom henne, Waage og Olsø.

VG har også snakket med folk i Trondheim Ap og som er helt enige med nordtrønderne i dette.

Lanseringen av Giske som ny nestleder i Trøndelag Ap fikk flere interne konsekvenser.

En av de var at partileder Jonas Gahr Støre gikk ut i VG og fastslo at det var «for tidlig» for Giske å få et fremtredende lederverv så kort tid etter en alvorlig trakasseringssak. En annen var at en fremtredende stortingsrepresentant, Ingvild Kjerkol, som ledet valgkomiteen og tidligere var den mest sentrale politikeren i Nord-Trøndelag Ap, tydelig avviste noen innblanding fra partileder Støre i en lokal prosess.

Jobbet for rolle i organisasjonsutvalget

Men forslaget om Giske som nestleder eller styremedlem viste seg å være kontroversielt også blant Giskes nærmeste allierte. Den som syntes dette var en svært dårlig idé, og som ga uttrykk for det både internt og mer diplomatisk i Adresseavisen, var selveste fylkesordfører Tore O. Sandvik, nær Giske-venn både personlig og politisk.

Sandvik, som virkelig ønsker at Giske skal komme tilbake på et tidspunkt, mente dette var altfor tidlig, ifølge VGs kilder.

Etter at Sandvik hadde satt foten ned, ble det ikke mer snakk om at Giske skulle inn i styret i Trøndelag Ap.

Tore O. Sandvik har ikke ønsket å la seg intervjue i VG om denne saken.

Da Giske måtte gi opp å få en plass i styret i Trøndelag Ap, jobbet hans støttespillere i valgkomiteen for at han i stedet skulle få lede det etter hvert mye omtalte organisasjonsutvalget i fylkeslaget. Men nordtrønderne gikk kun med på å la Giske få «en sentral rolle» i utvalget, ikke lede det.

Nå, snart tre måneder senere, ligger hele utvalgsarbeidet brakk. Det eneste som er sikkert er at Giske ikke skal være noen leder av utvalget, får VG opplyst.

Olsø tar Giske i forsvar

Da sørtrønderne hadde forsøkt både Olsø, Tung og Giske, var det ikke lenger noen vei utenom: Anne Marit Mevassvik ble enstemmig valgt til leder av Trøndelag Ap på årsmøtet 8. april i år.

Men allerede 15. mai varslet hun valgkomiteen om at hun ikke ville ta gjenvalg til fylkestinget i nye Trøndelag. Og i forrige uke ble det offentlig at hun får jobben som direktør ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter. Mevassvik trakk seg da som fylkesleder med umiddelbar virkning.

Nå er det Per Olav Hopsø (33) som utpekes som ny leder av fylkeslaget. Hopsø er regnet for å være en nær alliert av Giske, blant annet var han Giskes døråpner, sjåfør og veskebærer da eks-nestlederen holdt sin første offentlige opptreden etter metoo-skandalen i vinter.

I en tekstmelding til VG tar Rune Olsø sin venn Giske i forsvar:

«Det er en beskrivelse jeg ikke kjenner meg igjen i. At det var en maktkamp mellom nord og sør var åpenbart, men jeg opplevde ikke at Giske spilte noen stor rolle i dette. Det ble fremsatt flere påstander den gang, som nå er motbevist. Av hensyn til partiet valgte jeg selvsagt å ikke ta gjenvalg så lenge konklusjonen på myndighetenes undersøkelser ikke forelå. Det gjør den nå, og myndighetenes har slått fast at jeg har fulgt både loven og habilitetsreglene, slik jeg hele tiden har fastholdt», skriver han.

VG har gjort flere forsøk på å få Trond Giske til å kommentere denne saken. Han har ikke svart på våre henvendelser.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder