GRANSKET: Nærings- og fiskeridepartementets lokaler i Oslo. Foto: Audun Braastad/NTB scanpix

Knusende kritikk av Nærings- og fiskeridepartementet: «Har regler, men følger dem ikke»

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har i flere år latt en nå suspendert ansatt signere for utbetalinger fra statsbudsjettet som vedkommende senere har tatt ut penger fra selv.

Publisert:

VG skrev i forrige uke at en betrodd ansatt i departementet er suspendert, etter at det kom et varsel til Utenriksdepartementet om at mannen flere ganger skal ha kjøpt sex mens han var på tjenestereise.

Mannen stiller seg uforstående til innholdet i varselet.

les også

Departementsansatt suspendert etter varsel om sexkjøp

Innleid med tillatelse fra NFD

Varselet er hele bakgrunnen for at den departementsansatte har vært suspendert siden midten av april.

I tillegg til dette avdekket Havforskningsinstituttet (HI) i en internrevisjon i 2016 «uheldige» forhold rundt mannen, og avsluttet som følge av funnene alt samarbeid med han i fjor sommer.

Som innleid konsulent med tillatelse fra departementet, hadde mannen i løpet av en tiårsperiode fakturert instituttet for minst 1,5 millioner kroner, ifølge VGs beregninger.

les også

Fant «uheldige» forhold rundt sexkjøp-suspendert mann: Departement ba om ekstern gransking

Bryter eget regelverk

Da NFD ble gjort kjent med funnene i revisjonsrapporten, satte de i gang full gransking av hvordan deres ansatte håndterte bistandspenger fra i hovedsak Utenriksdepartementet og Norad.

Departementet har leid inn konsulentselskapet Ernst & Young (EY) til å utføre granskingen. Konklusjonen ble klar rett før helgen:

«Det er svært uheldig at (vedkommendes tittel) sitter i NFD som formidler av tilskuddene, og samtidig gjennomfører prosjektene selv i HI. Det er vår vurdering at denne tilnærmingen klart reiser habilitetsmessige problemstillinger,» skriver granskerne, og gir departementet sterk kritikk for å ha gjort praksisen mulig:

  • Nærings- og fiskeridepartementet har en rekke regler og interne regelverk, men følger dem ikke.
  • Departementet har store utfordringer både når det gjelder habilitet og sammenblanding av roller.
  • Oversikt over og kontroll med ansatte i departementets prosjekt- og reiseaktivitet er for dårlig.
les også

UD om egen bruk av bistandspenger: «Gjennomgående svakheter»

Utbetalinger til seg selv

I den rundt 50 sider lange granskingsrapporten er den nå suspenderte mannen omtalt med sin tittel 93 ganger. I kartleggingen av hvordan departementet har brukt bistandspenger bevilget over statsbudsjettet, har granskerne funnet flere avvik:

  • Mannen har hatt myndighet til å signere for budsjettmidler, til tross for at granskerne ikke har funnet noen dokumentasjon for at han har hatt denne myndigheten.
  • Ingen ansatte har lov til å attestere godtgjørelser eller andre utbetalinger til seg selv. Men EY fastslår at vedkommende har hatt en sentral rolle i bruken av midlene han selv har signert for utbetaling av.

Granskerne skriver «at (mannens tittel) blir part i egen sak, og at han kan få særlige fordeler av bevilgningen». Dette skriver de videre at har gitt stor «risiko for at midler ikke benyttes som forutsatt, lovbrudd og negativt omdømme.»

les også

VG gransker: UD stoppet nye tilskudd til privat selskap i 2015 – inngikk samtidig flere ILPI-avtaler

NFD: – Ser alvorlig på svakheter

Den omtalte mannen sier til VG at han ikke ønsker å kommentere rapporten.

Kommunikasjonsdirektør i Nærings- og fiskeridepartementet, Martine Røiseland, sier departementet nå vil gå grundig gjennom rapporten.

– EYs rapport har avdekket svakheter. Det ser departementet alvorlig på, og det vil bli fulgt opp. Det er for tidlig å konkludere om konkrete tiltak. EYs vurderinger og anbefalinger for å utvikle bedre rutiner vil være viktig. Oppfølgingen vil nødvendigvis ta noe tid, sier Røiseland til VG.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder