BER OM FULL AP-SJEKK: Aps partisekretær, Kjersti Stenseng, ber sine ordførere sjekke alle kontrakter inngått med private helseforetak. Foto: Hallgeir Vågenes

Ap-Stenseng angriper Aleris

Aps partisekretær Kjersti Stenseng anklager den private helsegiganten Aleris for ikke å levere de tjenestene de har forpliktet seg til.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Stenseng har sendt brev til alle partiets ordførere, for å be dem sjekke alle avtaler med Aleris Omsorg Norge og andre private helseaktører.

– Det er ganske mye å rydde opp i. Når folk jobber 14 timer i døgnet og 120 timer i uken, da er det på tide å alarmere, sier hun til VG.

Anklager Aleris

Hun skriver i brevet at Fagforbundet har anmeldt helse- og omsorgsselskapet Aleris Ungplan & Boi AS til Økokrim - og anklager Aleris for ikke å gi den omsorgen de har kontraktsfestet seg til å levere:

Mediestunt, sier Aleris-sjefen

«De forholdene Fagforbundet har avdekket i Aleris, viser at beboere og brukere ikke får den omsorgen som kommunene betaler for. Når kommunene bruker store summer på helse- og omsorgstjenester, er det alvorlig dersom dere betaler for tjenester dere ikke får», skriver hun.

– Hva mener du med at de ikke får den omsorgen kommunene betaler for?

les også

Aleris-sjefen: «Fordi kvinnen var aktiv rusmisbruker, antok vi at hun kunne handle narkotika»

– Vårt inntrykk gjennom det grundige arbeidet Fagforbundet har gjort, er at det flere steder ikke er nok folk til å fylle de vaktene som kreves for å innfri de forpliktelsene Aleris har gitt i sine kontrakter. Da får beboerne ikke det tilbudet de skal ha og kommunen får ikke den tjenesten de har betalt for.

– Vi ber derfor våre ledere ute i kommunene kreve full gjennomgang av avtaler og arbeidslister til alle private aktører som har fått avtale, sier hun.

– Ber ordførerne rydde i eget hus

Aps partisekretær ber også sine partifeller ute i kommunene gjennomgå all privat omsorgsinnleie:

  • Omfanget av bruken av private omsorgsselskaper i deres kommune
  • Om disse selskapene bruker konsulenter uten ordinære arbeidsforhold.

Brevet er sendt til partiets rundt 200 ordførere og til Aps gruppeledere i de kommunene hvor de ikke har ordførermakt.

les også

Kraftig kritikk mot Aleris: – Overgår enhver fantasi

– Det betyr at vi har sendt brev til våre ledende politikere i alle landets kommuner. Vi ber ordførerene rydde i eget hus og gruppelederne om å utfordre makta i kommunene der vi er i opposisjon; slik at fakta kommer på bordet, sier Stenseng.

– Derfor vil vi rydde opp nå

Hun sier de ikke er imot private aktører, men at de ser at det som skjer der ute i hverdagen, er alarmerende.

– Vi ser at det blir stadig større press på de ansatte i disse private selskapene og at mange er innleide konsulenter, som jobber som helsearbeidere. Innenfor helseområdet har vi kommet til at det er riktig å si nei til private aktører innen barnevernet, noe vi langt på vei fikk støtte for at KrF i Stortinget i vår.

les også

Aleris-ansatte: Måtte kjøre beboer til Oslo så hun kunne kjøpe narkotika

– Poenget er at vi vil rydde opp nå, før det er for sent og vi får de samme forholdene innen helse og omsorg, som har fått utvikle seg innen bygg og anlegg. Rammene om arbeidet i helse og omsorg skal være faste jobber og trygghet for de ansatte. Nå ser vi at det er under press. Det er dette vi ber våre folk lokalt sørge for en gjennomgang av: Alle kontrakter og arbeidsforhold.

Tall fra Kommunal rapports leverandørbase viser at Aleris Ungplan & BOI fakturerte norske kommuner for 857 millioner kroner i fjor.

28 bare i Arendal innen barnevern

Ap-ordfører Robert Nordli i Arendal sier de allerede er i gang.

– Vi har en stor utfordring knyttet til barnevernsinstitusjoner, hvor vi har innledet et samarbeid med politiet og bedt om tilsyn fra Fylkesmannen mot enkelte av aktørene. Det er hele 28 private barnevernsinstitusjoner i Arendal. Mange driver veldig bra, men vi har mistanke til noen aktører og vi vil undersøke om de overholder kontraktene. Det er barna det går utover, hvis avtaler brytes, sier han.

Skal opplyse oppdragsgiverne

Administrerende direktør Erik Sandøy i Aleris Omsorg Norge svarer i en mail til VG.

les også

Barnevernselskaper kontrolleres fra skatteparadiser

«Vi har nå utarbeidet et grunnlagsdokument som belyser de siste ukers kritiske medieoppslag på et faktabasert grunnlag. Vi er nå i ferd med å distribuere dette til våre oppdragsgivere. Vi håper at dette kan være med å nyansere det ensidige bildet som er kommet frem i media, og at det kan være til hjelp for å forstå og se realitetene i denne saken, skriver Sandøy.

– Foregangsvirksomhet

Vurderer grep mot Aleris

Han fremholder at de jobber seriøst.

«Som en betydelig og seriøs, privat aktør har Aleris Omsorg Norge alltid lagt stor vekt på å sikre gode og ryddige arbeidsvilkår for våre medarbeidere. Arbeidsvilkårene er gjennomforhandlet og regulert av tariffavtaler og særavtaler som sikrer våre medarbeidere gode og trygge vilkår. Vi har vært og mener vi fortsatt er en foregangsvirksomhet når det gjelder å redusere konsulentbruk og tilby faste ansettelser», skriver han og avslutter:

SVARER PÅ KRITIKKEN: Administrerende direktør Erik Sandøy i Aleris Omsorg Norge. Foto: Trond Solberg

«Vi har gjennom årene bygget opp en god medarbeiderkultur og baserer vår virksomhet på sterke, stolte verdier som har vist seg å være bærende gjennom de siste ukers mediedekning. Dette er jeg veldig stolt av, og kan forsikre om at vi fortsatt vil levere gode løsninger til våre oppdragsgivere, og sikker og trygg omsorg til alle våre brukere».

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder