HOLMLIA-GJENG: Young Bloods blir i hemmelige etterretningsrapporter omtalt som Oslos største gjengtrussel.
HOLMLIA-GJENG: Young Bloods blir i hemmelige etterretningsrapporter omtalt som Oslos største gjengtrussel. Foto: Foto: PRIVAT

Vil straffe unge gjengmedlemmer med fotlenke

INNENRIKS

Dersom unge kriminelle gjengmedlemmer straffes til å gå med elektronisk fotlenke, så vil de tvinges til å gå på skolen, delta på fritidsaktiviteter og holde innetider.

Publisert: Oppdatert: 17.08.18 08:23

Det kommer frem i et nytt forslag til tiltak mot ungdomskriminalitet, som Kriminalomsorgens Yrkesforbund (KY) har lansert overfor Justis- og beredskapsdepartementet.

«Det må utarbeides en dagsplan/ukeplan/månedsplan for den som er påsatt elektronisk kontroll. Brytes denne går det en alarm som kan følges opp.», skriver forbundsleder Knut Are Svenkerud i forslaget.

VG Avslører: Young Bloods: Gjengen ingen klarte å stoppe

– Forebyggende tiltak

KY mener myndighetene må etablere et lovverk som gir domstolen mulighet til å avsi en kjennelse om bruk av elektronisk kontroll, som driftes og gjennomføres av kriminalomsorgen.

«KY viser til de senere tids hendelser der mindreårige har vært involvert i kriminalitet og kriminelle gjenger. (...) Tiltaket skal virke forebyggende og være frihetsinnskrenkende og bidra til å gjenopprette sosial kontroll.», skriver forbundslederen.

– Fotlenke gir ingen status

I det to sider lange forslaget påpeker forbundet at myndighetene må investere i systemer som angir GPS-posisjon, slik at det også vil være mulig for foreldre å vite hvor barna deres oppholder seg.

«Personer som bærer elektronisk kontroll med GPS vil sannsynligvis ikke være velkommen i å delta i gjengaktiviteter. Det kan legges inn områder vedkommende ikke får oppsøke permanent eller på bestemte tidspunkt. Det vil ikke gi status i noe miljø å gå med fotlenke.», skriver Svenkerud.

Overvåkning

Forbundslederen mener også at det vil være en mulighet for at en fotlenke vil forebygge kriminell aktivitet, siden GPS-posisjonen alltid er tilgjengelig.

Det er allerede etablert en døgnåpen sentral for hele landet, som overvåker de som er påsatt fotlenke og varsles dersom vilkårene for denne type soning brytes.

«Ved en utvidelse av denne sentralen så kan den også håndtere elektronisk kontroll som forebyggende tiltak i hele landet.»

– Vurderer ulike tiltak

Justis- og beredskapsdepartementet bekrefter overfor VG at de har mottatt forslaget fra KY.

– Vi vurderer ulike tiltak og virkemidler i arbeidet for å forbygge og bekjempe kriminalitet, skriver departementet i en e-post til VG.

Her kan du lese mer om