Regjeringen går av

INNENRIKS

(VG NETT) Statsminister Kjell Magne Bondevik stilte for få minutter siden kabinettspørsmål i gasskraftsaken

Publisert: Oppdatert: 25.02.03 13:19

- Feilaktig premiss

Høyres leder Jan Petersen kan heller ikke støtte forslaget til regjeringen.

-Det forslaget statsministeren velger å sette sin stilling inn på er av en slik art at det har som premiss at flertallets oppfatning er til skade for miljøet. Det er det ikke. Vi har brukt hele denne dagen på å fortelle at et ja til gasskraft-standpunktet også er til glede for miljøet. Derfor er det umulig å stemme for et forslag som har en så feilaktig premiss som dette forslaget har, sier Jan Petersen.
Han sier at han er helt trygg på Høyres standpunkt i denne saken.

- Vi får nå gjennom en viktig del av vår politikk og vil derfor ikke forskusle muligheten til å sette ut i virkeligheten noe som for oss er av viktighet, sier Petersen.

-"Avgang i ære"

SV-leder Kristin Halvorsen mener Bondevik-regjeringen får en "avgang i ære".

-Overstyringen fra stortingsflertallet ble for grov i denne saken. Handlingsrommet til regjeringen ble tilnærmet lik null, sier Kristin Halvorsen. SV vil stemme med regjeringens forslag i Stortinget, uten at det hindrer at regjeringen blir nedstemt.

-Om 20 år vil alle se at det er vi som har rett, og man vil stille store spørsmål ved hvordan stortingsflertallet ved inngangen til et nytt årtusen kunne klamre seg til forrige årtusens teknologi, sa Halvorsen.

Her kan du lese mer om