IMOT: KrF gikk denne uken imot sine egne forslag på veiprising og rettssikkerhet for asylsøkere i Stortinget. Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad var i fjor med på å fremme begge forslagene. Foto: Frode Hansen

KrF har stemt imot sine egne forslag to ganger denne uken

KrF hadde foreslått å styrke rettssikkerheten for asylsøkere og erstatte bompenger med veiprising. Så kom de i regjering - og måtte stemme imot sine egne forslag i Stortinget.

 • Oda Leraan Skjetne

Artikkelen er over ett år gammel

I oktober i fjor foreslo KrF å fjerne dagens ordning med bompengeinnkreving – og heller utrede og planlegge innføring av satellittbasert veiprising. Forslaget går ut på at staten ved hjelp av GPS i bilen din for eksempel kan kreve inn penger basert på hvor, hvordan og hvor mye du kjører.

Men tirsdag stemte KrF både imot det forslaget og et lignende forslag fra Ap om veiprising.

– Vi har blitt godt ivaretatt i det forslaget som ble vedtatt, svarer fra KrFs Hans Fredrik Grøvan.

Veiprising-motstand i Frp

KrF ble heller med på motforslaget fra Høyre, Venstre og Frp som ber om en «utredning av ny teknologi som kan erstatte dagens bompengeordning». Der er ikke ordet veiprising nevnt.

Frp, som KrF nå sitter i regjering med, har vist ytret sterk motstand mot veiprising.

MOT BOMPENGER: KrF fremmet forslaget om å utrede veiprising med begrunnelsen av bompenger er «en dyr og lite rasjonell måte å finansiere veier på». Foto: Espen Rasmussen

«Fremskrittspartiet er mot bompenger, men vi er også skeptiske til å erstatte bompenger med en ny mer eller mindre kreativ avgift, som f.eks. veiprising», var beskjeden fra Tor André Johnsen under debatten i Stortinget.

– Vi mener at veiprising ligger inne i det forslaget som ble vedtatt i går, er likevel beskjeden fra Grøvan i KrF.

Stemte imot eget asylforslag

Dagen har omtalt hvordan KrF på mandag også stemte imot sitt eget asylforslag. KrF la i fjor frem et forslag «om å styrke rettssikkerheten i asylprosessen». Etter de kom i regjering har KrF måttet gå gjennom alle sine gamle forslag.

«Forslagsstillerne viser blant annet til at en rekke aktører over lang tid har kritisert Utlendingsnemnda (UNE) for manglende innsyn og kontradiksjon i saksbehandlingen», skriver KrF i asylforslaget.

– Jeg er veldig skuffet. Det er virkelig ille å se at KrF ikke engang kan holde fast på egne forslag de fremmet før de gikk inn i regjering, sier SVs Karin Andersen til Dagen.

Innrømmer: – Ikke noen grei situasjon

For KrFs innvandringspolitiske talsperson var tapet å stemme imot et forslag relatert til Farida-saken.

 • Afghanske Faridas asylavslag fra UNE ble gjort ugyldig av Høyesterett. Nemdslederen i UNE laget da alene et nytt vedtak om avslag. Som et tillegg til KrFs UNE-forslag, foreslo SV at nemndleder ikke kan gjøre et slikt vedtak alene. Også det stemte KrF imot.

– Vi fremmet et forslag før vi gikk inn i regjeringen. Så fikk vi inn formuleringer i regjeringsplattformen som i stor grad ivaretar det vi var ute etter. Det vi ikke fikk gjennomslag for, var det som kan relateres til Farida-saken, sier KrFs innvandringspolitiske talsperson Torhild Bransdal til VG.

– Det var en trekvart seier, sier hun.

– Hvordan oppleves det å stemme imot det du er for og har foreslått selv?

– Det er ikke noe grei situasjon. Men dette skjer for ethvert parti som går fra opposisjon til posisjon. Selvfølgelig skulle jeg ønske vi hadde fått gjennomslag for det. Vi tar det videre internt i regjeringen og prøve å få gjennomslag for det vi tror på, sier Bransdal til VG.

Les også

 1. Ropstads private prøvelser: Samlivskurs, mørkemannstempel og dårlig samvittighet

  Han kalles «mørkemann» for sitt abortsyn og sitt nei til å gå i homoparade.
  Pluss content
 2. Klar bane for nye EU-regler til Norge: – Enormt skuffende

  Tross store protester fra venstresiden og fagbevegelsen er et nytt EU-direktiv på vei til Norge.

Mer om

 1. Kristelig Folkeparti (KrF)
 2. Solberg-regjeringen

Flere artikler

 1. Dale avslår Stavangers ønske om veiprising: Kaller det «taksameter i bilen»

 2. Foreslår å fjerne bompenger, fergebilletter og bilavgifter i ny rapport

 3. KrF-Grøvan om Frp: «Setter kniven i KrFs hjerte»

 4. Vedtok endringer i abortloven

 5. Slik vil de erstatte bompengene: Ap ber regjeringen utrede veiprising

Fra andre aviser

 1. Ikke flertall i Stortingets transportkomité for å utrede veiprising som erstatning for bompenger

  Aftenposten
 2. Datatilsynet sier ja til satellittbasert veiprising – kan erstatte dagens bompenger

  Bergens Tidende
 3. Stor jubel for Datatilsynets ja til veiprising og fjerning av bomstasjoner – men ikke i Frp

  Aftenposten
 4. Bryter med Høyre – vil legge fram eget Moria-forslag

  Fædrelandsvennen
 5. Veiprising havner på bordet til den neste samferdselsministeren

  Fædrelandsvennen
 6. Moria-barna: KrF og Venstre vil prøve å overkjøre Høyre i Stortinget

  Aftenposten

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder