RYSTET: Anniken Hauglie (H) vil ha nulltoleranse for vold og trusler i norsk arbeidsliv.

RYSTET: Anniken Hauglie (H) vil ha nulltoleranse for vold og trusler i norsk arbeidsliv. Foto: Hallgeir Vågenes

Arbeidsministeren om voldstrusler i Oslo-skolen: – Rystende

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) utelukker ikke at arbeidstilsynet setter i gang større tilsyn mot Oslo-skolene etter økningen i antall voldstrusler.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

– Dette er rystende tall. 3000 innrapporterte hendelser om vold og trusler mot lærere og elever forteller meg at altfor mange i Oslo-skolen har en utrygg skolehverdag. Det er helt uakseptabelt. Vi skal ha nulltoleranse for vold og trusler i norsk arbeidsliv, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Mandag morgen la Utdanningsetaten frem en rapport om vold og trusler mot ansatte i Oslo-skolen for 2017. Der går det fram at antall voldstrusler har økt i osloskolen, særlig blant de yngste elevene.

les også

Kraftig økning i voldstrusler mot lærere i Oslo-skolen

Skal ha møte med alle rektorer

Hauglie forteller at Arbeidstilsynet har gjort flere tilsyn mot skoler i Oslo og Akershus, og samarbeider med utdanningsetaten.

– Fra regjeringens side har vi satt i gang et pilotprosjekt rettet mot skolene i Akershus og Østfold. Arbeidstilsynet gjennomfører i 2018 om lag 100 tilsyn mot skolene i disse fylkene. Når pilotprosjektet er avsluttet, skal vi finne ut hvordan dette skal jobbes med på landsbasis, sier hun.

les også

Skolevolden: Én av ti lærere har opplevd vold og trusler

– Jeg utelukker ikke at Arbeidstilsynet setter i gang større tilsyn mot Oslo-skolen. Jeg forutsetter også at byrådet i Oslo tar tak i dette, og setter inn nødvendige tiltak.

Hun forteller at Arbeidstilsynet har avtalt et møte med alle rektorene i Oslo-skolen, der de skal gå inn på det praktiske som må til for å forebygge og håndtere vold og trusler.

– Tilsynene som så langt er gjennomført viser at det er behov for mer kunnskap om at det er et regelverk som stiller krav til arbeidsgiver, at ansvaret også omfatter forebygging og håndtering av vold og trusler, og at det stilles visse krav til å kartlegge risiko. Det er ulikt hvor gode de enkelte skolene er til å rapportere på avvik, både i sine interne systemer og når det gjelder å melde alvorlige hendelser til Arbeidstilsynet.

Nytt regelverk

200.000 arbeidstagere totalt i Norge, innenfor alle bransjer, oppgir at de har vært utsatt for vold og trusler på jobb, forteller Hauglie.

– I fjor endret vi derfor reglene, slik at arbeidstagerne skal få større beskyttelse og en tryggere arbeidshverdag. Alle rektorene i Oslo-skolen har fått veiledning om det nye regelverket.

les også

Ved flere skoler i Oslo er vold en del av hverdagen

Arbeidsgivere som ikke følger regelverket, risikerer påpakning fra Arbeidstilsynet. Ifølge Hauglie er undervisning en utsatt sektor når det kommer til vold- og trusler i arbeidslivet.

– Arbeidstilsynet har gjennom tilsyn med andre tema erfart at når de spør skoleledere og representanter fra de ansatte om hva de er mest opptatt av, så er svaret vold og trusler.

Byrådet: Det er vondt

– Det er vondt, det er ingen barn som har lyst til å være sånn, sa Inga Marte Thorkildsen byråd for oppvekst og kunnskap tidligere mandag.

– Så er det mange lærere der ute som er bekymret og redde, og jeg tror det fører til skam.

Hun mener man må samordne hjelpeinnsatser, og lytte mer til barn og unge selv som hun sier har blitt hørt for lite.

– Det er varme og omsorg som er viktigst, og det gjelder òg de gutta som vi kan være litt redde for, sier hun.

Hun mener at økt tilsyn kan være positivt, om målet er å finne gode løsninger på problemet.

– Vi er først og fremst opptatt av å løse problemet, og vil sånn sett gjerne samarbeide med dem som måtte ønske å bistå slik at vi finner ut av dette. Jeg er opptatt av at lærere skal ha en god arbeidssituasjon, og at barn skal ha det bra på skolen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder