PROTESTERTE: En gråtkvalt Máret Ánne Sara møtte tirsdag opp på Stortinget for å tale brorens sak i reinsdyrkonflikten. Det ble imidlertid ingen utsettelse. Foto: Anne Berit Anti, SÁMI Ođasmagasiidna

Utsetter ikke reinsdyrslakt - samer varsler omkamp

Stortinget vil ikke utsette tvangsslaktingen av Jovsset Ante Saras reinflokk i påvente av en konklusjon fra FNs menneskerettighetskomité.

Reineieren Jovsset Ante Sara (26) blir dermed pålagt å redusere flokken sin fra 116 til 75 dyr innen nyttår, etter en innbitt kamp for å få saken opp til FN og menneskerettighetskomiteen.

Forslaget om å utsette saken ble fremmet av Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet, men ble knepent nedstemt tirsdag kveld.

Det betyr at Sara må slakte reinsdyrene sine innen fristen, uavhengig av hva menneskerettskomiteens konklusjon blir.

les også

Reineier tapte i Høyesterett – tar saken videre

– Det er et sjokk. Til tross for at samiske stemmer unisont retter krav om at et alvorlig og irreversibelt tvangsvedtak avventes, vil ikke Stortinget forholde seg til FN og menneskerettigheter, sier Jovsset Ánte Saras søster, Máret Anne.

Máret Ánne Sara, som lenge har engasjert seg i brorens sak gjennom egen kunst, møtte selv på Stortinget tirsdag, med vrengt kofte, sammen med representanter fra Sametinget. Med seg hadde hun 5000 underskrifter med samme krav: Å utsette saken frem til menneskerettighetskomiteen har uttalt seg. Det fikk imidlertid ikke medhold.

ENGASJERT: Máret Ánne Sara kjemper brorens sak. Tirsdag var hun på Stortinget. Foto: Anne Berit Anti, SÁMI Ođasmagasiidna

Fortsetter kampen

VG har ikke lyktes å få en kommentar fra reineieren selv, men søsteren bekrefter at de vil fortsette å kjempe mot tvangsslaktingen, til tross for at Sara risikerer både bøter og tvangsslakting. Blant annet skal en kronerulling hjelpe Sara med å ta opp kampen, og muligheten til å adoptere reinsdyr skal hjelpe han med å betale bøtene frem til FNs vedtak er klart.

– Jeg tror neppe han kommer til å slakte dyrene før fristen. Det ville være å godta å gi fra seg levebrød og rettigheter. Vi jobber med motaksjoner som kunstere, samtidig som vi vil fortsette å kjempe både politisk og juridisk, sier Máret Anne Sara.

Initiativet til å samle inn underskrifter ble startet i Nederland, og ifølge kunsteren er de samlet inn fra hele verden.

Tapte i Høyesterett

Jovset Ánte Sara har hevdet at kravet er i strid med eiendomsvernet i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, samt minoritetsvernet i FN-konvensjonen om sivilige og politiske rettigheter.

I fjor tapte Sara saken i Høyesterett, etter å ha fått medhold for sitt syn i tidligere rettsinstanser. Landbruksdirektoratet påla i oktober Sara å redusere flokken fra 116 til 75 dyr innen 31. desember. Vedtaket er gjort med bakgrunn i økologisk bærekraftig reindrift og overbeiting.

Daværende landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) kommenterte da dommen på følgende vis overfor NTB:

– Grunnen til at vi vinner, er at Høyesterett er enig med oss i at inngrepet er nødvendig for å sikre reindriftssamene en økologisk bærekraftig reindriftsnæring.

Det er første gang en sak om reintallsreduksjon har vært oppe i Høyesterett, og avgjørelsen ble ansett som prinsipielt viktig. Sara ba om at saken ble utsatt frem til FNs konklusjon, men fikk i slutten av november svar om at dette ikke kom til å bli hensyntatt.

– Bare galskap

– Spørsmålet er ikke om man skal redusere mengden rein eller ikke, men hvordan byrden skal fordeles. Staten sier her at man ikke trenger å skjerme de mindre aktørene, og det presser effektivt de minste aktørene ut av næringen, sier Torgeir Knag Fylkesnes (SV), som fremmet forslaget om å utsette saken.

– Det er en stor signalsak og en test på om det norske systemet for tvangsreduksjon av reinsdyr holder vann menneskerettsmessig. Han tar denne saken på vegne av veldig mange andre, gjennom alle rettsinstanser, sier Fylkesnes.

Han viser til at Norge er tilknyttet FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, og anerkjenner FN som øverste instans til å tolke hvordan menneskerettigheter skal forstås. Høyesterett har også signalisert at de vil forholde seg til komiteens tolkning.

– Det er en voldsom hast for et vedtak som skal vurderes i høyeste instans. Det er bare galskap, og det koster oss ingen verdens ting å vente, sier Fylkesnes.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder