E-SJEFEN: Morten Haga Lunde presenterer E-tjenestens årlige trusselrapport mandag morgen. Foto: NTB scanpix

E-tjenesten: Russland og Kina øker etterretnings-trykket mot Norge

E-tjenesten skriver i sin åpne trusselvurdering at fremmed etterretning er den «mest pågående og omfattende sikkerhetstrusselen mot Norge», og at russiske og kinesiske aktører er de mest aktive.

Russiske påvirkningsforsøk, rettet mot å undergrave politiske prosesser og øke motsetningene i Europa og NATO, vil fortsette.

– Adferden påvirkes ikke selv om de iblant blir avslørt, sa E-tjenestens sjef, generalløytnant Morten Haga Lunde, i en presentasjon mandag morgen.

les også

FFI: Dagens forsvar blir 100 milliarder dyrere enn beregnet

Falske nyheter

Russland jobber også i økende grad med falske nyheter:

– En voksende mengde nyhetssider redigert for å sette vestlige samfunn og verdier i dårlig lys. Norge er intet unntak, ifølge E-sjefen.

De to landene er i stand til å utføre komplekse og offensive nettverks-operasjoner, og de utvikler sine ferdigheter hele tiden, heter det i rapporten «Fokus 2019», som er E-tjenestens åpne trusselvurdering som kommer en gang i året.

les også

Skjerper kampen mot «fake news»

Norges nærhet til Arktis og nordområdene gjør Norge til et ettertraktet etterretningsmål, og E-tjenesten spår at trykket vil fortsette i 2019. Norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk, militære beredskapsplaner og nordområdepolitikken er av spesielt stor interesse for landene som spionerer mot Norge.

Advarer mot jamming

E-tjenesten er spesielt bekymret for jamming, forstyrrelse av signaler, etter at GPS-signalene som brukes til navigasjon, ble forstyrret og falt ut under NATO-øvelsen Trident Juncture i fjor høst.

Dette påvirket norsk og alliert luftfart, spesielt i Finnmark og i Nord-Finland. E-tjenesten skriver at denne adferden er en trussel mot luftfarten i fredstid.

Men rapporten har ingen gode nyheter om at dette trykket til avta:

– Den skisserte utviklingen vil fortsette, og gjennom våpenprogrammet for perioden fram til 2027 vil russisk evne til sektorovergripende maktprojeksjon i fred, krise og krig øke, heter det i E-tjenestens rapport.

INF-sammenbruddet

Morten Haga Lunde viste også til hvordan respekten for internasjonale nedrustningsavtaler er fallende, etter det NATO og USA mener er Russlands ensidige brudd på INF-avtalen, forbudet mot mellomdistanseraketter med atomstridshoder i Europa.

les også

Russland svarer USA: Trekker seg fra atomavtale

Både Russland og USA har erklært at de ikke lenger føler seg bundet av avtalen, etter at USA gikk til formell oppsigelse tidligere i februar.

– Tiltagende rivalisering mellom stormaktene kan føre til nytt våpenkappløp både regionalt og globalt, sa E-sjefen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder