TOPPMØTE: Her er Sødermanns daglige leder, Hilde Langtangen, og gründer, Petter Sødermann, på vei inn til et møte med kommunalminister Monica Mæland i oktober i år. Foto: Thomas Andreassen

Omstridt konsulentselskap i millionkrangel med kommune

Austevoll kommune mener konsulentselskapet Sødermann krever betalt for en jobb de ikke har gjort. Sødermann har svart med å saksøke kommunen.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

I 2016 inngikk Austevoll kommune en kontrakt med Sødermann AS. Konsulentselskapet skulle både hjelpe kommunen med å sørge for at de gjennomførte riktig registrering av innbyggere med psykisk utviklingshemming og fikk riktig refusjon tilbake fra staten for ressurskrevende innbyggere.

Dersom kommunen fikk økte overføringer fra staten på grunn av konsulentenes arbeid, skulle Sødermann ha utbetalt 25 prosent av kommunens merinntekter.

Året etter økte Austevoll kommune antall brukere registrert med psykisk utviklingshemming fra 24 til 33 personer.

Økningen på ni personer skjedde i perioden Sødermann bisto kommunen, dermed krevde førstnevnte et samlet honorar på 1.395.000 pluss moms. Totalt over 1,7 millioner.

les også

Fastlege fikk brev fra Sødermann: – Følte meg presset til å stille diagnoser

Høyeste regning

VG har den siste tiden kartlagt hvilke avtaler konsulentselskapet Sødermann AS har hatt med norske kommuner. En gjennomgang av kontraktene mellom selskapet og seks kommuner, viste at konsulentene skulle ha over fem millioner kroner fra kommunene for registrering av psykisk utviklingshemmede.

Den høyeste regningen var det Hordalands-kommunen Austevoll som endte opp med.

Avtalen var at beløpet skulle deles i to. Første halvpart ble betalt i juni 2017. Men i desember samme år ønsket ikke kommunen lenger å betale for den delen som handlet om psykisk utviklingshemmede.

– Det var etter at man begynte å tenke rundt avtalen at det ble satt en stopper for videre betaling. Etter en totalvurdering mener vi at kommunen har betalt nok, sier rådmann Bjarte Madsen, som først tiltrådte stillingen i april i år.

Austevoll kommune mener rett og slett at Sødermann AS ikke har ytt dem noen tjeneste når det kommer til registrering av psykisk utviklingshemmede.

Rettstvist

– I praksis krever saksøker betalt for et arbeid som Austevoll kommune selv utførte, heter det i tilsvaret prosessfullmektig Øystein Iden Knag har skrevet til Bergen tingrett på vegne av kommunen.

Tilsvaret kommer etter at Sødermann saksøkte kommunen og krevde dem for den halvparten de så langt ikke har betalt.

I oktober sa kommunalminister, Monica Mæland, til VG at hun mente systemet er enkelt nok til at kommunene kan gjøre det selv uten den slags hjelp. Det er akkurat hva Austevoll mener de har gjort.

Millionkrangelen mellom partene startet med et brev fra tidligere rådmann Helge Skugstad til konsulentselskapet. I desember i fjor skrev han at kommunen hadde hatt en intern gjennomgang av avtalen og resultatet. Konklusjonen var at Sødermann hadde utført et arbeid når det kom til refusjonsordningen, men ikke registrering av psykisk utviklingshemmede.

«Dette er et område utanforståande ikkje kan ha tilgang til eller opplysnignar om. I vår interne gjennomgang foreligg det heller ikkje noko dokumentasjon på kva som er gjort, kommunen sin innrapportering har fulgt vanlege prosedyrar som ville blitt fulgt uavhengig av samarbeidet med Sødermann Rådgiving AS», skrev Skugstad.

Varsler motsøksmål

Både i brev til kommunen, før søksmålet ble tatt ut, og i selve søksmålet argumenterer Sødermann for at de faktisk har gjort en jobb med å kartlegge nye brukere og gi opplæring i rutiner.

Kommunen har en annen versjon: «Saksøkers oppfølging av IS-3 har vært begrenset til å sende enkelte e-poster for å høre kommunenes eget arbeid med prosjektet», heter det i deres tilsvar.

Austevoll kommune har tilbudt seg rettsmekling, og gir i tilsvaret uttrykk for at de er villige til å la Sødermann få beholde de i overkant av 870.000 kronene de allerede har mottatt, men varsler motsøksmål for å få disse tilbake dersom saken faktisk havner i retten.

Sødermann har så langt ikke ønsket å gå i mekling. Nåværende rådmann Bjarte Madsen sier han er skuffet over stevningen.

– Jeg hadde håpet at denne saken kunne avsluttes slik den stod, etter at begge parter hadde gitt sitt syn. Det ville vært et fornuftig kompromiss, sier han.

les også

Konsulentselskap har tjent millioner på registrering av utviklingshemmede

Vil ikke kommentere

VG har stilt Sødermann, via deres prosessfullmektig, advokat Ann Mari Bjørlo, flere spørsmål om saken. De ønsker ikke å svare.

– Saken mellom Sødermann og Austevoll kommune gjelder en kontraktsrettslig problemstilling der domstolsbehandling er forestående. Min klient ønsker ikke å prosedere saken i media, og ønsker derfor ikke å kommentere utover dette, opplyser Bjørlo.

Det er uklart når saken vil komme opp for retten. De to partene skal møtes til berammingsmøte i midten av november.

Sødermann AS varslet for få uker siden at de avvikler den omstridte prismodellen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder