TILBUDSSIDEN: Der er ikke nødvendigvis personellet når ambulanseflyene bytter operatør, skriver Øyvind Juell, administrerende direktør i Luftambulansetjenesten HF, i en presentasjon. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Luftambulansesjef i intern presentasjon: «Politikken blir viktigere enn fornuften»

Luftambulansetjenestens direktør lister opp tapende flyoperatør, personellet, politikere og mediene blant utfordringene med ny operatør av ambulanseflyene.

 • Runa Fjellanger

Det viser en presentasjon VG har fått innsyn i.

1. juli overtok selskapet Babcock driften av ambulanseflyene i Norge. Månedene etterpå har vært turbulente, med svekket beredskap i sommer og i vinter.

I nesten en uke sto fire av ti fly på bakken på grunn av tekniske problemer, mens ekstrafly ble satt inn for å sikre beredskapen.

VG har fått innsyn i en presentasjon der Øyvind Juell, administrerende direktør i Luftambulansetjenesten HF (LAT HF), forteller om utfordringer ved operatørbyttet.

Presentasjonen ble holdt 23. oktober i år, på et møte med den nye ekspertgruppen som skal utrede fremtidig drift av luftambulansetjenesten.

Der er det ikke den nye operatøren, men tapende operatør, ansatte, politikere og mediene, som får gjennomgå.

PROBLEMER: Luftambulansetjenesten HF listet opp en rekke utfordringer med operatørbytte i en presentasjon. Foto: Faksimile

– Arrogant holdning

Babcock nevnes altså ikke på listen over utfordringer, men politiske diskusjoner både lokalt og nasjonalt er med. «Politikken blir viktigere enn fornuften», skriver Juell i presentasjonen.

Det får Senterpartiets Kjersti Toppe til å reagere. Hun er blant politikerne som har kritisert anbudet og Babcocks drift av ambulanseflyene, og mener at det er helt naturlig at en krise i luftambulansetjenesten fører til politisk debatt.

– Sykehus og beredskap er et politisk ansvar, og de må tåle at det blir debatt når det må settes inn krisestab, sier Toppe til VG.

– Jeg blir provosert over LAT HFs ledelse og den arrogante holdningen de har til det de holder på med. De burde lagt seg flate og sagt unnskyldning opp og i mente for det de har stilt i stand. I stedet prøver de å bagatellisere, glatte over og ikke ta ansvar.

Hun stusser over at personell som ikke nødvendigvis er på tilbudssiden nevnes som en utfordring.

– De har et stort ansvar med å lede luftambulansetjenesten, men de har ikke respekt for sin fremste ressurs, nemlig folkene som jobber der, sier Toppe.

VG har fått Øyvind Juell til å kommentere alle punktene. Se hva han svarer nederst.

IKKE TILFREDS: Senterpartiets Kjersti Toppe mener at ledelsen i LAT HF er arrogante. Foto: Odin Jæger

LAT HF: Politisk debatt tar krefter fra jobben

Teksten i hvert kulepunkt og forklaringen under dem skal beskrive ulike utfordringer med dagens organisering og med operatørbytte, mener LAT HF-direktør Øyvind Juell.

– LAT HF skriver at «politikken blir viktigere enn fornuften». Hva mener dere med det?

– Eksempelvis tar mange til orde for å si opp avtalen til Babcock selv om det da ikke finnes noe reelt alternativ som kan overta beredskapen. Babcock har i snitt levert 90 prosent beredskap eller mer siden 1. august. Det er legitimt å mene at kontrakten bør sies opp, men en oppsigelse nå ville virkelig satt beredskapen tilbake og det over lang tid, sier Juell til VG.

– Den politiske debatten utfordrer også oss som jobber i tjenesten på en måte som tar fokus og krefter fra den jobben vi egentlig er satt til å gjøre.

Toppe understreker at hun ikke ønsker å si opp avtalen over natten, men mener 90 prosent beredskap ikke er godt nok.

– Det er et signal om at andre også kan levere skamtilbud som ikke kan overholdes. Det er ikke bare barnesykdommer på fly som er årsak til svikten, det er også en bemanningskrise som var varslet, sier hun.

Både politikere og ansatte i helsetjenesten har tatt til orde for at staten selv bør drifte ambulansefly- og helikopter. Ekspertgruppen som skal utrede dette er i gang med arbeidet (se faktaboks).

– I møtet med utvalget som skal vurdere den fremtidige organiseringen av luftambulansetjenesten, fikk Luftambulansetjenesten HF i oppgave å peke på de styrker og svakheter vi ser på dagens organisering ut fra vår erfaring med det anbudsregimet vi er satt til å drifte tjenesten under. Presentasjonen må ses i lys av denne problemstillingen, sier Juell.

– Hva var de største utfordringene ved operatørbyttet?

– Overgangsperioden både i forkant, men spesielt i etterkant av operatørbyttet. Alle baser gikk over til ny operatør på samme tidspunkt og det gjensto fortsatt en del trening før alle pilotene kunne ta i bruk den nye modellen av tjenestens kortbanefly. For å opprettholde nok beredskap måtte det leies inn mye ekstra ressurser i juli måned, sier Juell.

– Ny operatør nevnes ikke i listen over utfordringer. Hvorfor ikke?

– Dette er mine talepunkt. Jeg brukte dem til å huske hva jeg skulle snakke om. Det var lett å huske og naturlig å snakke om ny operatør i forlengelse av punktet om avtroppende operatør. I et punkt i samme presentasjon sto det: Avhengig av at operatørene lykkes.

PROBLEMER: Luftambulansetjenesten HF listet opp en rekke utfordringer med dagens organisering i en presentasjon. Foto: Faksimile

Toppe: Skylder på alle andre enn seg selv

Med på listen er også «barnesykdommer» på nye fly og helikoptre. Tekniske problemer sørget forrige uke for at fem av ti ambulansefly måtte settes på bakken, fire av dem i flere dager, og at det ble lagt begrensninger på hva slags oppdrag de andre flyene kan ta.

– Det er alltid en risiko for at nye flytyper leveres med noen barnesykdommer. Det har vi sett mange eksempler på i kommersiell luftfart. Beech 250 er ikke en ny flytype, men en ny versjon av en velkjent flymodell. Det er brukt i luftambulansetjenesten i over 20 år, sier Juell.

– Det kom derfor overraskende på både operatør og oss som oppdragsgiver at en ny modell av den samme flytypen ble levert med så mange barnesykdommer som vi ser at disse flyene har hatt. Babcock drifter samme modell i Sverige som den vi har i Norge uten å oppleve tilsvarende utfordringer.

Toppe mener at LAT HF har gjort en slett jobb, og burde innrømme det.

– Når de forteller om utfordringer skylder de på andre og bagatelliserer den alvorlige svikten som «barnesykdommer». De skylder på alle andre enn seg selv, sier Toppe til VG.

Les også

 1. SV krever umiddelbar «nasjonalisering» av ambulanseflytjenesten

  SV vil ha med seg resten av Stortinget på å be regjeringen om å umiddelbart starte arbeidet med å gjøre ambulanseflyene…
 2. Beholder ekstraflyene i minst en uke til

  Babcock har funnet feilen på ambulanseflyene, men helseminister Bent Høie sender ikke hjem ekstraflyene før han er…
 3. Erna (81) fikk slag – ble først operert etter åtte timer

  BÅTSFJORD (VG) Det tok åtte timer fra Erna Torgersen (81) fikk slag til hun var på operasjonsstuen i Tromsø.
 4. Luftambulansekrisen: Har fremmet krav mot Babcock

  Luftambulansetjenesten har fremmet økonomiske krav overfor Babcock fordi selskapet ikke levert beredskap.
 5. Helse Nord: Babcock kan ikke lastes for alle hendelser alene

  Helse Nord mener Babcock ikke kan lastes alene for seks av åtte uønskede hendelser Universitetssykehuset Nord-Norge…
 6. Verneombud truer med å stenge ambulanseflybasen i Bodø

  «Å sove ut etter nattevakt er i praksis umulig», skriver verneombudet ved basen i en bekymringsmelding.

Mer om

 1. Luftambulansekrisen
 2. Kjersti Toppe
 3. Babcock
 4. Luftambulansen
 5. Beredskap

Flere artikler

 1. Luftambulansekrisen: Har fremmet krav mot Babcock

 2. Legeforeningen: – Liv og helse står i fare

 3. Babcock-sjefen om ambulanseflykrisen: Dette gikk galt

 4. Opprørt Kjersti Toppe krever full gransking av ambulansefly-krisen

 5. Luftambulansekrisen: SV truer med mistillit mot Høie

Fra andre aviser

 1. Disse tiltakene settes i verk for å bedre ambulanseflysituasjonen i nord

  Aftenposten
 2. Fem ambulansefly satt på bakken

  Aftenposten
 3. Luftambulansetjenesten: – Babcock kommer stadig nærmere en løsning

  Aftenposten
 4. Trolig er alle ambulanseflyene tilbake i normal drift i løpet av uken

  Aftenposten
 5. Høie om ambulanseflyene i Nord-Norge: – Ikke riktig at dette var et spareanbud

  Aftenposten
 6. Knallhardt kjør mot Høie i luftambulansesaken

  Fædrelandsvennen

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder