BEKLAGER, BEKLAGER: Anniken Hauglie bruker ordet beklager flere ganger, etter at de har funnet et brev i eget departement, hvor NAV i 2018 utfordret dem på rettsforståelse knyttet til en sak om arbeidsavklaringspenger. Foto: Tore Kristiansen

Brev glemt i skuff rammer Hauglie: – Jeg beklager så mye

NAV ba så tidlig som i juni 2018 om en rettslig vurdering fra Arbeids- og sosialdepartementet i en EØS-trygderettssak. – Det brevet ble liggende i en skuff. Jeg beklager så mye, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).

 • Bjørn Haugan
 • Martha C. S. Holmes
 • Tore Kristiansen (foto)

– Det er ulike grunner til at det har blitt liggende, men uansett skulle det aldri ha blitt liggende – den skulle vært besvart, sier Anniken Hauglie til VG.

Minst 48 personer har blitt uskyldig dømt for trygdesvindel, fordi NAV har tolket EØS-reglene feil. NAV anslår at så mange som 2400 saker kan være berørt av feiltolkningen.

les også

Går av i kjølvannet av trygdeskandalen: – Dette har vært mitt ansvar

les også

Hauglies departement samlet inn NAV-spørsmål til seg selv fra Stortinget: – Uheldig

les også

Professor Per Lægreid: – Hauglie bør gå av

Ny gruppe mennesker

Hauglie (H) sendte ny informasjon til Stortinget torsdag. Blant dokumentene finnes dette brevet, som fungerende avdelingsdirektør Anita Mølmesdal Sivertsen i seksjon for ytelsesfag i NAV sendte til Arbeids- og sosialdepartementet 22. juni 2018.

Hittil har NAV og Arbeidsdepartementet sagt at NAV-feilen rammer de som har gått på AAP, sykepenger eller pleiepenger og reist midlertidig til andre EØS-land, uten å ha flyttet. Nå viser det seg at en ny gruppe er rammet:

– I min redegjørelse til Stortinget tok jeg utgangspunkt i at man har hatt feil praksis for dem som bor i Norge og som reiser på utenlandsopphold. Jeg har tatt forbehold om at når vi nå snur på steinene så kan det komme nye fakta. Dette er en ny gruppe, sier Anniken Hauglie til VG.

Hun er usikker på hvor mange det er i den nye gruppen. De har bedt NAV om å undersøke hvor mange som omfattes av denne rettspraksisen, og hvor mange som eventuelt er dømt.

Den foreløpige tilbakemelding en departementet har fått av NAV, er at de antar at gruppen som kan ha fått feilbehandlet saker på grunn av dette ikke er spesielt stor.

– Disse sakene er en del av de 2400 tilbakekrevingssakene vi anslår at kan være berørt av feilen. Vårt anslag blir derfor det samme. Men vi avventer saksbehandlingen av denne typen saker inntil det foreligger en avklaring, sier Magne Fladby, leder i NAVs innsatsgruppe som skal gjennomgå sakene som er rammet av NAV-feilen, til VG om dette.

les også

Kontrollkomiteen krever svar av Erna Solberg: – Hun har det overordnede ansvaret

Ba om tilbakemelding

I brevet fra 2018 tas det opp en spesiell sak knyttet til om folk som ikke har vært yrkesaktive før de kom inn i ordningen med arbeidsavklaringspenger, skal ha rett på å ta med seg AAP når de flytter til utlandet. Kvinnen saken gjelder tapte retten til å ta med seg AAP til utlandet. Saken var oppe i både NAV klageinstans og Trygderetten, uten at hun fikk medhold

NAV skilte nemlig mellom de som flyttet til utlandet og tidligere vært yrkesaktive, og de som ikke hadde vært yrkesaktive før. Det hadde ikke kvinnen vært.

I brevet, som ble liggende i en skuff viser til den EU-loven (forordningen), som NAV har tolket feil, og avslutter brevet: «Vi ber om tilbakemelding fra departementet, dersom denne praksis ikke kan opprettholdes».

Disse sakene er en del av de 2400 tilbakekrevingssakene vi anslår at kan være berørt av feilen. Vårt anslag blir derfor det samme.

Men vi avventer saksbehandlingen av denne typen saker inntil det foreligger en avklaring.

Hauglie beklager så mye.

– Det har blitt liggende i en skuff av litt ulike grunner, og det var en feil, det skulle ikke vært gjort. NAV redegjør i brevet for saken og at de har fått medhold i Trygderetten, og at dette for dem er et spørsmål om lovvalg – det vil si artikkel 11. Og så ber de om tilbakemelding fra departementet, og det har ikke departementet gitt dem. Det er veldig beklagelig, sier Hauglie til VG.

les også

Åpen strid mellom Hauglie og NAV-sjefen: Støre krever svar

– Går igjennom alle EØS-saker

– Frykter du at dette kan utløse nye vurderinger av mistillit mot deg?

– Det skal jeg ikke spekulere i. Jeg har hele tiden understreket sakens alvor og at jeg er opptatt av å komme til bunns i saken – jeg har understreket at hver stein skal snus, og at det vil kunne komme ny informasjon og nye fakta.

– Du mener at dette ikke er selvstendig grunnlag for at du skal vurdere din stilling?

– Det er ikke min oppgave å vurdere.

Hauglie sier brevet kommer frem som følge av det departementet har gravd frem.

– Vi er i full gang med oppryddingen også i eget hus. Det som har skjedd nå, er at vi har bedt om å få opp alle «EØS-aktige» saker, og gå igjennom alle saker som har med EØS-området å gjøre – ikke bare det saker knyttet til artikkel 21-saker som vi har hatt fokus på, sier hun og legger til:

– Dette er for så vidt noe som jeg har tatt høyde for, både da jeg kom til Stortinget for å redegjøre og sa at vi skulle snu hver stein og da vi nedsatte granskingsutvalget: Så var det visshet om at når vi nå først begynner å løfte på steinene, så kan det komme frem en del. Og det har det gjort nå.

Mer om

 1. Nav-skandalen
 2. EØS
 3. Trygdeskandalen
 4. Anniken Hauglie
 5. Arbeids- og sosialdepartementet
 6. EU

Flere artikler

 1. Ap og SV etter ny Hauglie-beklagelse i NAV-saken: - Dypt alvorlig

 2. SV mener NAV-brev viser at syv straffedommer kunne vært unngått: – Dypt alvorlig

 3. NAV strammet inn på opphold i utlandet etter Trygderettens ja til å dra

 4. ESA: Norge sa at AAP kan tas med ut av landet i 2015

 5. Regjeringen starter egen gransking av NAV-skandalen

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder