• Norge skal lede internasjonalt coronasamarbeid

  Stormaktene slår seg sammen i kampen mot coronaviruset – og Norge skal lede arbeidet.

  Publisert 07. september, kl. 12:25

 • ACT-A-samarbeidet ble lansert av Verdens helseorganisasjon (WHO) og EU-kommisjonen 24. april for å sikre utvikling og rettferdig fordeling av testutstyr, behandling, vaksiner, i tillegg til å styrke helsevesenet for å slå ned på pandemien.

  Norge har allerede vært en del av samarbeidet som deltager siden april.

 • EU-kommisjonen har sammen med Verdens helseorganisasjon (WHO) ledet arbeidet.

  Denne uken ble imidlertid Norge og Sør-Afrika utpekt som nye ledere.

  Samarbeidet jobber ut fra prinsippet om at «ingen er trygge før alle er trygge» og arbeide for å sikre alle verdens land, også lav- og mellominntektsland, tilgang til nødvendige medisiner og vaksiner for å håndtere pandemien.

 • – Det blir krevende, men dette er noe vi er nødt til å få til for å stoppe pandemien, sier utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF) og fortsetter:

  – Kun gjennom internasjonalt samarbeid kan verden lykkes med å slå tilbake viruset. Vi har ikke råd til å mislykkes. Vi skal gjøre det vi kan.

 • WHO oppgir på sine nettsider at samarbeidet krever i underkant av 279 milliarder kroner, som fordeles slik:

  • 161 milliarder kroner til to millioner vaksinedoser internasjonalt ved utgangen av 2021.
  • 64 milliarder kroner 245 millioner doser av medisinsk behandling av corona i lav- og mellominntektsland frem til midten av 2021.
  • 53 milliarder kroner til 500 millioner tester i lav- og mellominntektsland frem til midten av 2021.
 • Torsdag skal gruppen lanseres gjennom et digitalt toppmøte. Representanter for ulike organisasjoner og regioner i verden, i tillegg til representanter for en rekke land og sivilt samfunn vil være til stede.

  Det er det eneste internasjonale coronasamarbeidet der alle stormaktene er invitert. Russland, Kina og USA vil ha egne representanter til stede.

 • Ulstein understreker at det norske teamet er godt forberedt, men at arbeidet fremover vil kreve godt diplomatisk håndverk i tillegg til solid fagkompetanse og relasjoner til nye og allerede etablerte partnere.