SKOLEMINISTER: Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner møtter førsteklassinger, lærere og foreldre på Grorud skole i Oslo ved skolestart sist høst. Foto: Terje Pedersen, NTB Scanpix

Sanner (H) og Grøvan (KrF): Uaktuelt med omkamp om lærernormen

Et utvalg foreslår å fjerne lærernormen i sitt forslag til ny opplæringslov. Men både initiativtager Hans Fredrik Grøvan (KrF) og kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) sier nei til omkamp.

– Lærernormen er urokkelig. Det er overhodet ikke aktuelt å fase ut eller fjerne lærernormen, sier gruppeleder i KrF på Stortinget, Hans Fredrik Grøvan til VG.

Han legger til at det er blitt faset inn rundt 2500 flere lærere i skolen, og at responsen tilbake er god på at det blir færre elever pr. lærer i skolen.

les også

KrF-Ropstad pappa i dag: - Siv fødte et budsjett - vi fødte et barn

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) er enig med veteranen fra regjeringspartiet KrF, som var en av de fremste pådriverne for å sette et tak på antall elever pr. lærer.

– Jeg har forståelse for utvalgets prinsipielle begrunnelse, men det er ikke aktuelt å åpne for noen omkamp om lærernormen nå, sier Sanner til NTB.

KRF-SEIER: Innføringen av lærernormen er en av KrFs største politiske seire de siste årene. Her går partiets frontfigurer Hans Fredrik Grøvan og Kjell Ingolf Ropstad ned en av Stortingets mange trapper. Foto: Frode Hansen, VG

Han mener det er viktig at skolesektoren får ro etter at normen, som krever at det er minst én lærer per 15 elever på 1–4. trinn og én lærer per 20 elever på 5.–7 trinn og ungdomstrinnet, ble innført høsten 2018.

Sanner sier at han vil avvente en evaluering av normen i 2022 før lærernormen eventuelt vil bli vurdert på nytt.

les også

Så mye går til KrFs omstridte lærernorm

I utredningen står det at det regjeringsoppnevnte Opplæringslovutvalget foreslår at lærernormen fjernes.

Lærernormen som ble vedtatt i november 2017, krever at det er minst én lærer per 15 elever på 1–4. trinn og én lærer per 20 elever på 5.–7 trinn og på ungdomstrinnet.

Normen var en budsjettseier for KrF.

les også

Uklok lærernorm

Utvalget, som ledes av Jon Christian Fløysvik Nordrum, mener at normen binder opp betydelige midler i en ordning som er lite fleksibel for kommunene, at innretningen tar lite hensyn til at elever har ulike behov, og at den medfører risiko for at det settes inn færre lærere enn dersom kommunen selv hadde vurdert hva som er forsvarlig i hver enkelt tilfelle.

Hans Fredrik Grøvan i KrF støtter ikke den analysen.

– Utfordringen er heller at noen kommuner ikke har fulgt opp med å ansette antall lærere som skal til for å oppfylle normen. Dette må imidlertid være på plass 1. august 2020, sier Grøvan til VG.

les også

Spår 50 prosent lærermangel flere steder

Utredningen er en av flere store prosesser i kunnskapssektoren de siste årene, som utredningen til Stoltenberg-utvalget, Nordahl-utvalget og Lied-utvalget. Den siste kommer i neste uke.

Opplæringslovsutvalgets utredning vil bli sendt på høring i januar 2020. Regjeringen tar sikte på å sende ut et helhetlig høringsnotat med regjeringens forslag til ny opplæringslov våren 2021.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder