OPERASJON: Russland seiler nå ut store deler av sin undervanns-flåte med atomdrevne og konvensjonelle ubåter fra Kola. Dette er en ubåt av Kilo II-klassen. T.v. Seniorforsker og statsviter ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, Julie Wilhelmsen. Foto: VG/Scanpix/Forsvaret

Ekspert: – Russland har skummel høy selvtillit om dagen

Utenrikspolitisk ekspert, Julie Wilhelmsen, mener den russiske ubåt-operasjonen fort kan oppleves truende for Norge, selv om øvelsen er myntet på USA.

Russland er i gang med den største ubåt-operasjonen i nord siden Sovjet-tiden. Den norske forsvarsministeren er ikke bekymret, men sier det er viktig med god situasjonsforståelse.

– Det er ikke sånn at vi ser på dem som en militær trussel mot Norge. Men økt aktivitet øker også muligheten for at ting skal skje. Det er derfor det er viktig at vi sammen med våre allierte har god situasjonsforståelse, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

Etterretningstjenesten mener operasjonen vil vare i 60 dager eller mer, og at opptil ti russiske ubåter deltar.

– Truende oppførsel mot Norge

Seniorforsker og statsviter ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, Julie Wilhelmsen slutter seg til E-tjenestens vurdering av operasjonen: Russland gjør dette for å vise at de er i stand til å true USAs østkyst, og mener den russiske operasjonen er en del av et eskalerende øvelsesmønster man har sett siden 2014.

Samtidig peker hun på at norske myndigheter ikke har tenkt godt nok gjennom omleggingen av forsvaret de siste årene.

– Man må ta inn over seg at det å invitere amerikanerne inn for å fylle tomrommet kanskje ender med at vi får mindre sikkerhet fordi vi blir landet mellom de to stormaktene, sier Wilhelmsen.

Hun mener det er viktig at Norge er klar på at operasjonen kan oppleves som truende og uforutsigbar sett fra norsk side.

– Avhengige av å ruste opp

Bakke-Jensens umiddelbare reaksjon til den massive russiske ubåt-operasjonen er at dette er et tegn på stormaktsrivalisering.

– Dette er jo et nytt tegn på at vi har et mer selvhevdende Russland, og stormaktsrivalisering i nærområdene våre.

IKKE BEKYMRET: Forsvarsminister, Frank Bakke-Jensen (H) sier han ikke er bekymret for Russlands ubåt-operasjon i nord. Foto: Helge Mikalsen

Til tross for at Bakke-Jensen ikke ser på nabolandet som en militær trussel mot Norge, mener forsvarsministeren at denne rivaliseringen gjør at Norge er avhengige av å ruste opp forsvaret sitt.

– Vi må forholde oss realistisk til dette. Det er derfor NATO har endret sine krav til medlemslandene at de må bruke mer på forsvar og fortsette å satse på forsvaret.

– Russland har skummel høy selvtillit

Utenrikspolitisk ekspert Wilhelmsen er redd for at det kan være for sent for Norge å begynne med dialog og nedtrapping nå.

– For det første skal det mye til at man begynner å rulle tilbake USAs økte nærvær i Norge. For det andre er det lite trolig at Russland kommer til å svare med nedtrapping fra sin side. Slik det ser ut nå, er Russland ikke innstilt på å gi noe, men kjører på. Russland har skummelt høy selvtillit om dagen.

Wilhelmsen peker på hvordan Russland snakker om seg selv som en gjenreist stormakt som i tett samarbeid med Kina, og med suksess i Midtøsten motstår Vesten - en falmet stjerne man ikke lenger trenger å ta hensyn til.

Ingen reaksjon fra USA

Noen av de russiske fartøyene som nå har tatt seg ut i havet utenfor norsk territorium, er utstyrt med kryssermissiler, med rekkevidde til å treffe mål på det amerikanske kontinentet.

– Har dere fått noen reaksjoner fra amerikanske myndigheter på den russiske operasjonen som nå foregår?

– Nei, det har vi ikke, sier Bakke-Jensen.

Flere land sender nå overvåkningsfly til Andøya flystasjon i Nordland for forsterke den norske flåten av Orion-fly, som de nærmeste ukene vil være på vingene for å følge med på de russiske ubåtenes videre bevegelser.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder