IKKE GYLDIG FRAVÆR: Bildet er av streikende skoleungdom foran Stortinget i mars i år. Fredag går de igjen ut i Norges gater. Foto: Gisle Oddstad / VG

MDG vil ha streikerett for skoleelever

Miljøpartiet De Grønne ønsker å endre fraværsreglene slik at skoleelever kan delta i politisk streik uten at det får følger. Frp mener at ungdom må prioritere skole for å redde kloden.

 • Kari Spets

– Vi mener at klimakrisen er en legitim grunn til å skulke skolen. Streiken er et av de ungdommens viktigste våpen i kampen mot klimaendringer, sier MDGs nasjonale talsperson, Arild Hermstad.

Både i mars og i mai streiket titusenvis av skoleungdom for klimaet. Fredag tar de igjen til gatene – fra Hammerfest i nord til Kristiansand i sør, ifølge Natur og Ungdom. Nå vil MDG gi dem rett til å streike.

les også

Nektes gyldig klima-fravær

Arild Hermstad peker på at det er en rekke andre ting som gir unntak fra fraværsgrensen, som sykdom, velferdsgrunner og deler av kjøreopplæringen.

– Det er åpenbart fullt mulig å lage retningslinjer som også ivaretar unges rett til å streike for sin politiske overbevisning.

TALSPERSONER: – Når man kan få gyldig fravær for å ta førerkort skulle det bare mangle at man også kan få gyldig fravær for streike for klima, sier MDGs Arild Hermstad, her med Une Bastholm. Foto: Odin Jæger / VG

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) har uttalt til VG at det er bra unge står opp for klimasaken, men at han ikke vil la klimastreik kvalifisere til gyldig fravær på videregående.

Foreslår streikerett i Stortinget

I mai fremmet stortingsrepresentant Une Bastholm, som er partiets andre nasjonale talsperson, et representantforslag om temaet for Stortinget. Følgende må tas stilling til i løpet av høsten:

**Stortinget ber regjeringen fremme forslag med regler og rammer for å innføre streikerett for skoleelever, slik at elevråd og elevorganisasjoner kan arrangere og oppfordre til politisk streik.

**Stortinget ber regjeringen endre fraværsreglene i skolen slik at dokumentert deltagelse i politisk streik arrangert av elevråd, elevorganisasjoner eller andre sivilsamfunnsorganisasjoner er å anse som politisk fravær.

Bakgrunn: Derfor streiker de for klimaet

Frp: Heldige som har rett til gratis utdannelse

Roy Steffensen (Frp), leder av Stortingets utdannings- og forskningskomité, mener streikevåpenet tilhører yrkeslivet og at det å tillate klimaskulking, som er hans foretrukne ord, er farlig.

– Hva med dem som har andre samfunnsengasjement, som for eksempel velferdssamfunnets bærekraft og ønsker å streike for strengere innvandringspolitikk eller mer oljeboring? Vi kan ikke ha doble standarder, der man godtar skulking for en «god sak», men ikke for andre.

NEI FRA Frp: – Fraværsregelen har vært en stor suksess. Jeg er ikke interessert i å vanne ut regelen slik at man kan delta på klimastreik hver fredag, sier Roy Steffensen (Frp). Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Han sier til VG at norske elever er heldige som har rett til utdannelse betalt av staten og skattebetalerne – og at med rett følger også plikt.

– Skal vi forme et bedre samfunn så trenger vi at morgendagens ingeniører, biologer, fysikere, økonomer er enda bedre enn de vi har i dag. Skal man redde kloden, må man prioritere skolen, sier Steffensen.

Politisk innhold ikke relevant

MDGs Hermstad mener at Steffensen her gjør det ungdommen advarer mot: Dytter ansvaret over på dem.

– De unge har ikke tid til å vente – dette må skje nå og ikke når de er ferdig utdannet.

– Som klimaparti er det ikke overraskende at MDG fremmer dette forslaget. Er det bare bestemte politiske saker dette skal gjelde? Hva hvis ungdom skulle ønske å streike i utakt med MDGs politikk?

– De må få lov til det, også. Hva som er det politiske innholdet i streiken er ikke relevant. Vi er ikke bekymret for at dette vil føre til enormt mange streiker blant skoleelever, sier Hermstad.

– Hvordan skal dette foregå i praksis? Tenker du at det skal ligge noen begrensninger i for eksempel antall som må delta?

– Vi må lage tydelige kriterier, men jeg er litt tilbakeholden med å legge for sterke begrensninger på streiking.

Mindre kraft i streik etter skoletid

I januar kom det frem at fraværsgrensen har redusert fraværet i videregående med 20 prosent, og MDG er ikke motstander av den. Den er i utgangspunktet på ti prosent udokumentert fravær i hvert fag.

les også

«25 under 25»: – Vi klimastreiker fordi vi må!

Hermstad mener likevel at tre-fire klimastreiker i løpet av året vil kunne ødelegge for den enkelte elev. Nylig snakket han med noen elever som har historietimene sine på fredager, som er dagen klimastreikene er lagt til. De fortalte at de ville bryte fraværsgrensen hvis de streiket én gang til.

les også

Greta Thunberg: «Å være annerledes er en gave»

Pluss content

Klimaopprøret «Fridays for future» startet med 16 år gamle Greta Thunberg fra Sverige. Onsdag ankom hun New York etter å ha seilt over Atlanteren for å delta på et klimatoppmøte i FN.

– Skolestreik var Thunbergs utgangspunkt. Men kan ikke ungdom demonstrere etter skoletid eller i helger, Hermstad?

– Da forsvinner noe av kraften i det. Greta Thunberg har satt det på dagsorden på en helt annen måte ved å protestere så tydelig. Det er ingen som foreslår at arbeidstagere heller streiker i helgene eller på kveldene. Vi mener det er på tide at de unge også får rett til å streike og bli hørt i viktige spørsmål som angår dem.

SV-forslag nedstemt

SV har tidligere fremmet forslag om å gjøre streik til ugyldig fravær. Det ble votert over i mai – og ikke vedtatt.

Partileder Audun Lysbakken sier til VG at det er urimelig om ungdom som viser politisk engasjement, skal bli rammet på en slik måte at de ikke får karakterer.

– Det finnes allerede en unntaksregel for politisk arbeid, og dette mener vi også bør gjelde for klimastreikende ungdom, sier han.

– Klimakrisen er et mye større problem enn noen timers fravær, la ungdommen streike!

Mer om

 1. Skolepolitikk
 2. Klimapolitikk
 3. Klima
 4. Ungdom
 5. Skole og utdanning
 6. Kommunevalg 2019
 7. Fremskrittspartiet (Frp)

Flere artikler

 1. Avviser streikerett for elever

 2. Venstre-Trine ber skolene stryke klima-fravær - og får stryk fra Frp

 3. Streikerett for elever avvist

 4. For og imot: Streikerett for skoleelever

 5. «25 under 25»: Streikerett PÅ skolen

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder