NEKTER STRAFFSKYLD: Den 50 år gamle kulturprofilen bestrider enhver anklage om overgrep som rettes mot ham. Foto: PRIVAT

Kulturprofil tiltalt for overgrep mot ni kvinner: Flere tusen meldinger blir lagt frem i retten

Politiet mener kulturprofilen står bak overgrep mot ni kvinner i Oslo. Selv mener 50-åringen at flere tusen meldinger forteller en annen historie.

 • Ronny Berg
 • Morten S. Hopperstad
 • Gøran Bohlin (foto)

Tirsdag starter rettssaken i Oslo tingrett. Tiltalen mot den 50 år gamle «kulturprofilen» lyder på ni voldtekter – samt ett tilfelle av seksuell omgang med en jente under 16 år.

Handlingene skal ha skjedd mellom 2005 og 2014 og har i utgangspunktet en strafferamme på 10 års fengsel. Ifølge tiltalen, var samtlige av de fornærmede kvinnene ute av stand til å motsette seg overgrepene, fordi de sov eller var beruset.

Kulturprofilen nekter straffskyld for anklagene som rettes mot ham.

les også

Kulturtopp tiltalt for voldtekt og overgrep mot ni kvinner

– Strenge beviskrav

Det gikk flere år fra hendelsene skal ha skjedd, og til kvinnene anmeldte ham for voldtekt.

Rettssaken vil derfor bli en kamp om troverdighet. Det blir den overgrepstiltalte kulturprofilens ord mot ni kvinners ord.

Påtalemyndigheten mener de fornærmedes forklaringer og historier er en styrke, siden de er avgitt uavhengig av hverandre og har vært sammenhengende.

OMFATTENDE: Det er satt av ni uker til forhandlingene av overgrepssaken mot den tiltalte kulturprofilen (50), som starter tirsdag. Foto: Espen Sjølingstad Hoen

Statsadvokat Trude Antonsen sier til VG at de fornærmedes forklaringer også styrkes av øvrige bevis i saken, uten at hun vil gå i detaljer.

– Beviskravet i straffesaker er strengt. For at det skal kunne tas ut tiltale må påtalemyndigheten være overbevist om at både de objektive og subjektive vilkår for straffskyld er oppfylt og at straffskylden kan bevises i retten, sier hun.

– Etter å ha vurdert bevisene, er det vårt syn at det er tilfelle for de fornærmede, slik det fremgår av tiltalen.

Kulturprofilens forsvarer, advokat Elisabeth Myhre, skriver i en e-post til VG at hun er uenig i at anklagene har kommet uavhengig av hverandre. Hun deler heller ikke påtalemyndighetens syn på bevisene.

– Tiltalebeslutningen er ikke et bevis. Og hadde påtalemyndighetens vurdering alltid vært korrekt, ville det ikke blitt avsagt frifinnende dommer av norske domstoler, skriver hun.

les også

Politiet etterforsker over ti anmeldelser mot kulturtopp

– Hvorfor skal ni kvinner gå til politiet og lyve om overgrep?

– Det finnes etter hvert en del forskning på hvorfor uriktige anklager, herunder om voldtekt, fremmes. Og bevisst løgn er bare en av flere grunner til at feilaktige anklager oppstår, skriver Myhre.

– Spørsmålet du stiller fokuserer bare på de bevisste prosessene som kan påvirke et vitne, og ikke de ubevisste prosesser som også er egnet til å forurense et vitneprov. De ubevisste prosesser representerer i en straffesak en like stor potensiell feilkilde som de bevisste prosesser. Dette gjelder særlig i denne saken hvor det går fra nær 3 til 12 år fra påstått overgrep til anklage fremmes for politiet.

FORSVAREREN: Elisabeth Myhre fra Advokatene Berg Ditlev-Simonsen representerer kulturprofilen i den kommende rettssaken. Foto: GØRAN BOHLIN

– Han hadde en sterk posisjon i miljøet

Den overgrepstiltalte kulturprofilen og de fornærmede kvinnene tilhørte et større utelivsmiljø i Oslo, hvorav flere i dag er profilerte kunstnere, mediefolk, artister og bloggere.

les også

Voldtektssiktet kulturtopp anmelder åtte kvinner for uriktig forklaring

I et politiavhør sier en av de fornærmede at kulturprofilen hadde en sterk posisjon i dette miljøet. Mange av dem jobbet sammen og spiste middag sammen. De deltok på de samme klubbkonseptene i Oslo.

Ifølge tiltalen, fant fem av voldtektene sted etter nachspiel i leiligheten hans, som var et samlingssted. Flere av de fornærmede forteller i politiavhør om alkohol og partydopet MDMA.

TOK UT TILTALE: Statsadvokat Trude Antonsen ved Oslo statsadvokatembeter. Foto: Frode Hansen

Omfattende dokumentasjon

I løpet av rettssaken vil det bli lagt frem flere tusen meldinger mellom de fornærmede og kulturprofilen. Både bilder, tekstmeldinger og Facebook-kommunikasjon er en del av saksdokumentene.

Mange av meldingene er sendt etter at overgrepene skal ha skjedd, en dialog som kan leses som vennskapelig, ifølge VGs opplysninger.

– Det er korrekt at det er et omfattende bevismateriale i form av meldinger og bilder, men jeg ønsker ikke å gå inn på innholdet i dem, da dette vil stå sentralt i saken, og forsvarets syn på bevisbildet hører hjemme i retten, skriver Myhre.

les også

Politiets siktelse: Kulturtopp knyttes til sovevoldtekter

– Selv om han har hatt kontakt med kvinnene på sosiale medier, kan overgrep like fullt ha skjedd?

– Det er ikke slik at min klient mener at kontakten alene er avgjørende. Det er hva som tidsnært blir sagt og gjort, i den aktuelle kontakten, som er helt sentralt, skriver Myhre.

I en e-post til VG skriver statsadvokaten at kontakten mellom de fornærmede og tiltalte varierer, både før og etter anmeldelse.

– Temaet skal belyses nærmere under hovedforhandlingene. Det er ikke naturlig å kommentere dette nærmere nå, skriver hun.

ETTERFORSKET: Flere av de fornærmede kvinnene forteller i avhør at de anmeldte kulturtoppen for å hindre fremtidige overgrep, ifølge VGs opplysninger. Foto: Tor Richardsen

Snakket sammen

Flere av de ni kvinnene har oppgitt til politiet at de har snakket sammen før de anmeldte kulturprofilen. Dette mener forsvarer Elisabeth Myhre er uheldig.

– Man vil under hovedforhandling, gjennom fremleggelse av forskning og ved å sette søkelyset på vitnepsykologien, vise hvorfor det er ikke bare uheldig, men også forurensede i et bevisbilde at vitner ikke gir sin første forklaring til politiet, men til et uformelt miljø som ikke følger straffeprosessens regler om bevissikring, skriver hun i e-posten.

Statsadvokaten synes imidlertid at kontakten er naturlig.

– Flere av de fornærmede kjenner hverandre, også fra før de anmeldte, skriver Antonsen i en e-post til VG.

– Har de fornærmede drevet en kampanje?

– Påtalemyndigheten er kjent med tiltaltes forklaring og anførsler. Disse temaene vil bli belyst i hovedforhandlingene.

Etter det VG kjenner til, knytter kulturprofilen kampanjen til flere tekstmeldinger og Facebook-meldinger som de to første anmelderne sendte sommeren 2015, til andre i miljøet de tilhørte.

les også

Kulturtopp siktet for flere voldtekter

Derfor ble han anmeldt

I politiavhør forteller en av de fornærmede at hun ventet med å anmelde av frykt for å bli sett på som en løgner.

En annen sier at kulturprofilen hadde innflytelse, og hun trengte ham for å få jobber som fotograf. Flere sier at de anmeldte, fordi de hadde et ønske om å stoppe ham, så ikke flere skulle oppleve det samme.

Til politiet har flere av de fornærmede fortalt at de sliter psykisk i dag.

Etter medieomtalen i november 2017, har kulturprofilen anmeldt fire menn for vold og trusler, deriblant drapstrusler. Politiet har derfor gitt ham voldsalarm.

VG har vært i kontakt med koordinerende bistandsadvokat Marte Svarstad Brodtkorb. Hun opplyser at ingen av bistandsadvokatene vil kommentere saken.

Mer om

 1. Krim
 2. Overgrep

Flere artikler

 1. Forsvarer til overgrepstiltalt kulturprofil: – Risiko for at forklaringer er forurenset

 2. Statsadvokaten om motivet for falske anmeldelser: – Fremstår grunnløst

 3. Tekstmeldinger i kulturprofil-saken: «Var altfor ung til å skjønne det»

 4. Overgrepstiltalt kulturprofil i retten: – Behov for å finne en norsk Harvey Weinstein

 5. Kulturprofilens fall

Fra andre aviser

 1. Forsvareren til voldtektstiltalt kulturprofil: Det henger ikke i hop

  Aftenposten
 2. Tirsdag starter rettssaken mot voldtektstiltalt kulturprofil

  Aftenposten
 3. Tidligere medieleder i retten – skal ha voldtatt sovende og berusede kvinner

  Fædrelandsvennen
 4. Kulturprofil dømt til 13 og et halvt år for voldtekter

  Bergens Tidende
 5. Fornærmet kvinne avviser svertekampanje mot tidligere kulturprofil

  Aftenposten
 6. Påstand om 14 års fengsel for voldtektstiltalt kulturprofil

  Fædrelandsvennen

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder