ETTERFORSKET: Spesialenheten åpnet i november en full etterforskning av sittende PST-sjef Hans Sverre Sjøvold. Foto: Trond Solberg

Våpen-etterforskning mot PST-sjefen er ferdig

Sjefen for Spesialenheten har fått oversendt våpensaken mot PST-sjef Hans Sverre Sjøvold. Spesialenheten skal nå ta stilling til skyldspørsmålet.

Sjefen for Spesialenheten fikk saken fra etterforskerne denne uken.

– Det betyr at saken anses ferdig etterforsket fra etterforskningsavdelingen, skriver fungerende sjef Liv Øyen i en e-post til VG.

VG avslørte i slutten av oktober at PST-sjef Hans Sverre Sjøvold over flere år hadde oppbevart minst to håndvåpen ulovlig. Noen dager senere iverksatte Spesialenheten for politisaker full etterforskning av saken.

Sjøvold er under etterforskning for mulige brudd på straffeloven og våpenloven. Han er ikke siktet i saken.

– Sjøvolds status i saken er den samme som tidligere. Den etterforskningen retter seg mot har status som mistenkt i straffesaken, skriver Øyen.

VENTER PÅ INNSTILLING: Fungerende sjef Liv Øyen hos Spesialenheten for politisaker. Foto: Helge Mikalsen

– Høyt prioritert

Sjefen for Spesialenheten skal nå vurdere saken og de rettslige problemstillingene før det fattes et vedtak.

– Siden saken nettopp er ankommet sjefen, kan jeg ikke per i dag gi noen konkret dato for når vedtak vil foreligge, skriver hun.

Spesialenheten antok opprinnelig at saken ville være ferdig etterforsket før jul 2019. I desember etterforskningsleder om at det fortsatt var uavklarte forhold i saken.

Liv Øyen understreker at saken har vært prioritert hos Spesialenheten.

– Saken har vært høyt prioritert, og det er den fremdeles, skriver hun.

les også

Spesialenheten om Sjøvold-saken: Uavklarte forhold

– Ikke gjort noe straffbart

Da VG intervjuet Hans Sverre Sjøvold om våpeninnleveringen i oktober, omtalte han saken som en «ren vennetjeneste».

Sjøvold sier han leverte våpnene inn under et våpenamnesti. Det er opplysninger som senere er blitt bestridt av en toppleder i Oslo politidistrikt.

Personer som leverer inn ulovlige våpen til politiet under et våpenamnesti skal ikke straffes.

Erling O. Lyngtveit er Sjøvolds forsvarer. I november avviste han at PST-sjefen har begått tjenestefeil.

– Vurderingen fra vår side er at han ikke har gjort noe straffbart. Sjøvolds befatning med disse våpnene har vært som privatperson, ikke som politimester. Dette innebærer at straffelovens bestemmelser om tjenestefeil ikke er anvendelige, slik vi ser det, sa han til VG da.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder