VIL HA BESØKSFORBUD: Påtaleansvarlig Per Thomas Omholt i Sørøst politidistrikt ba om besøksforbud i saken under møtet i Ringerike tingrett.

VIL HA BESØKSFORBUD: Påtaleansvarlig Per Thomas Omholt i Sørøst politidistrikt ba om besøksforbud i saken under møtet i Ringerike tingrett. Foto: Andrea Rognstrand, VG

Hønefoss-saken: – Mener det kan være risiko for nye handlinger

HØNEFOSS (VG) Politiet ønsker å opprettholde besøksforbudet for foreldrene i saken der en baby er innlagt på Ullevål med alvorlige hodeskader.

– Vi mener at det kan være risiko for nye handlinger, men også at fornærmede skal beskyttes fra en antatt gjerningsmann og at de ikke skal være sammen etter at det er skjellig grunn for en så alvorlig handling, sier påtaleansvarlig Per Thomas Omholt i Sør-Øst politidistrikt til VG i Ringerike tingrett onsdag.

Det var torsdag i forrige uke at politiet informerte offentlig om saken der et foreldrepar er siktet for betydelig grov vold etter at et elleve uker gammelt barn ble innlagt på Ullevål sykehus. Det er påvist den såkalte «triaden» hos barnet, som innebærer blødninger i øynenes netthinner, hjerneskade og blødninger under den harde hjernehinnen. Symptomene er ofte en indikasjon på at det har foregått filleristing av barnet, men diagnosen er omdiskutert.

Likevel jobber politiet med tre hypoteser i saken: At skaden er påført med vilje, at den er kommet som følge av et uhell og at den er kommet som følge av medisinske årsaker.

Babyen har ikke synlige ytre skader.

SER MOT MEDISINSKE ÅRSAKER: Forsvarer Jon Anders Hasle representerer barnets far. De mener at skadene har medisinske årsaker. Foto: Andrea Rognstrand, VG

Far påklaget forbudet

I over en måned har barnet ligget på Ullevål universitetssykehus.

Foreldrene ble ilagt besøksforbud med noen unntak da helsepersonell ved Ullevål varslet politiet om at det kunne dreie seg om påførte skader.

Babyens tilstand betegnes som alvorlig, men ikke livstruende. Politiet har tidligere uttalt at tilstanden har vært livstruende tidligere.

Barnets far har anket rettens beslutning om besøksforbud. Onsdag møtte han med sin forsvarer Jon Anders Hasle i rettsmøtet. Faren var ikledd jeans og sort jakke.

– Vi mener at det er helt uriktig at det er et besøksforbud i denne saken. Vi mener at dette besøksforbudet ikke har noen hjemmel. Det er ikke noen nær risiko og reell risiko for at man skal krenke dette barnet på noen som helst måte, sier barnefarens forsvarer, advokat Jon Anders Hasle.

Han sier at de mener at det ikke er snakk om en voldshandling i saken, men at det har en medisinsk årsak.

– Hvis man skulle tenke at det hadde hatt en forklaring med filleristing, så er det også helt ulogisk, fordi en filleristing – som Høyesterett har sagt – er noe som skjer i et øyeblikks frustrasjon når man har en veldig vanskelig livssituasjon rundt og slike ting, sier forsvareren, og fortsetter:

– Her er man jo på et sykehus, i dette tilfellet, det er helt usannsynlig at uansett hvordan man ser saken, at man skal ha en risiko for at man skal krenke dette barnet, enten ved vold eller på annet måte.

Se pressekonferansen der politiet orienterte om saken forrige torsdag:

– Veldig belastende

Han sier at foreldrene først og fremst har konsentrert seg om barnet i denne tiden.

– Generelt har det vært veldig belastende å ha dette besøksforbudet over seg. Det er blitt en psykisk påkjenning, som han har forklart, sier forsvarer Hasle og viser til sin klient.

Hasle forklarer at det er en del dokumentasjon i saken som er unntatt offentlighet, men fremholder at det ikke er noen ting i dokumentene som tilsier at det er noen risiko ved besøk.

– De har hatt jevnlig besøk visse tidsrom, visse dager i uken. Far har hatt færre besøk enn mor. Det begrunnes med hans historikk, sier påtaleansvarlig Omholt.

les også

Omstridt forskning om «Shaken baby» kan bli sentralt i Hønefoss-saken

Politiet har jobbet med å kartlegge og snakke med alle personer barnet har vært i kontakt med siden det ble født.

– Vi har avhørt rundt 40–50 stykker, så gjenstår det 10–20 stykker, med helsevesenet.

– Kan du si noe nærmere om hva dere tror har skjedd i dagene og timene før barnet ble lagt inn?

– Ikke annet enn at vi har siktet foreldrene for å ha påført vold. Per nå mener vi at det er skjellig grunn til å mistenke de for å ha påført de skadene.

Skal finne sakkyndige

Påtaleansvarlig Omholt forklarer at de fremover vil konsentrere seg om å avhøre de siste vitnene og så jobbe med å få sakkyndige på banen for å vurdere helseopplysningene til fornærmede.

– Og da er det to leirer nesten, i forbindelse med sånne skader dere har beskrevet?

– Det er noen få som stiller seg kritisk, og så er det ganske mange som mener at det er sånn som det er forsket på i mange år. Så får man se, det er retten som til slutt oppnevner sakkyndige, hvordan man gjør det sånn at man får noen stemmer fra begge leirer.

Forsvarer Hasle sier de er i dialog med politiadvokaten om dette.

– Det er en dialog mellom politiadvokaten og meg om at man relativt raskt må komme på banen i forhold til å foreta en sakkyndig utredning. De signalene politiet har gitt nå er at de er villige til å se saken fra forskjellige sider.

Han sier at han håper på et konstruktivt samarbeid om hvem som bør være sakkyndig i saken.

Kjennelsen er ventet senere onsdag.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder