RIKSLØSNING: Også de statsansatte slipper å streike, etter at meglingen hos Riksmekleren endte i en løsning. Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Her er løsningen i Staten

Partene i Statsoppgjøret har kommet til enighet over 13 timer på overtid. De statsansatte får samlet 3,2 prosent lønnsøkning, som alle andre.

Her er løsningen: Rammen for statsoppgjøret har en ramme på 3,2 prosent, som i frontfagoppgjøret i privat sektor, som har satt rammene for alle andre oppgjør i vår.

Her er noen detaljer:

Alle får et generelt tillegg på A-tabellen med virkningsdato 1. 5 på:

1,35 prosent fra lønnstrinn 19-46
1,55 prosent fra lønnstrinn 47-63
1,35 prosent fra lønnstrinn 64-101
Lokal avsetning på 1, 24 prosent med virkningsdato 1.7
Pensjon:

Personer som er født i 1962 eller tidligere beholder dagens AFP-ordning. For ansatte som er født i 1963 eller senere gjelder ny AFP-ordning slik den er fastsatt i avtalen om ny offentlig pensjon fra 2018, med eventuelle endringer i AFP som gjøres i medhold av punkt 12 i avtalen.
Tak og bunn på pensjonsgivende inntekt for variable tillegg fjernes.

Akademikerne og LO fornøyd

– Oppgjøret har en økonomisk ramme som totalt gir en reallønnsvekst. Dette er vi fornøyd med. AFP har vært et krevende tema i forhandlingene, og vi skaper nå viktig trygghet og forutsigbarhet for mange av statens ansatte, sier leder i Akademikerne stat, Anders Kvam.

Kvam er meget fornøyd med at avtalen gir en løsning for ny AFP-ordning i staten, som skal innføres for arbeidstakere født i 1963 eller senere.

– Ansatte i staten må være trygg på pensjonsrettighetene sine.Jeg er glad vi har fått tariffestet AFP-rettigheter også for -63-kullet og de som er født senere, sier Kvam.

– Enigheten innebærer også at de pensjonsgivende variable tilleggene nå fullt ut vil gi pensjonsopptjening, uten et øvre tak slik det har vært til nå.

«Et høyt generelt tillegg med likelønnsprofil, en trygg og god avtalefestet pensjon (AFP) også for medlemmer født etter 1962, og bedre uttelling for variable tillegg i opptjening av pensjon, var det som skulle til», skriver LO Stat i en pressemelding.

– Jeg er tilfreds med at vi kom i mål med et resultat uten å sende medlemmene våre ut i streik. Dette har vært en helt spesiell forhandling og mekling, der vi brukte altfor lang tid på å komme i posisjon for reelle forhandlinger om kjernespørsmålene, noe staten må ta mye av ansvaret for, sier LO Stat-leder Egil André Aas.

– Hard meglingsrunde

Han er fornøyd med at det er satt av nok penger i et sentralt tillegg til at det blir økt kjøpekraft for alle, men kunne gjerne tenkt seg at det ikke ble satt av penger i det hele tatt til lokale forhandlinger. Fordelingen sentralt/lokalt er 60/40.

– Vi vet at store lokale potter gir noen vinnere og mange tapere lønnsmessig, og heller ikke hjelper i kampen for likelønn. Men så er det slik i mekling at vi ikke alltid får det hundre prosent slik vi vil. Med størrelsen på det generelle tillegget (som alle får), signaliserer staten at de ser verdien av å satse på mer rettferdig fordeling og likelønn. Men det gjenstår mye jobb. Og da er ikke store lokale potter veien å gå, sier Egil André Aas.

Når det likevel blir slik at den lokale potten er på 40 prosent av totalrammen, gir Egil André Aas et oppdrag til lokale tillitsvalgte:

– Nå får de en jobb med å sørge for at det blir både lønnstrinn og fokus på likelønn for våre medlemmer ut av dette, sier Egil André Aas.

– Det var en hard meklingsrunde – og ingen selvfølge at vi skulle få et resultat vi kunne godta. Vi måtte kjempe for hardt for økonomien, for en god AFP for årsklassene etter 1962. Også kravet om en bedre pensjonsopptjening for variable tillegg satt langt inne, sier Egil André Aas.

YS-glede

Leder i YS Stat, Pål N Arnesen, er fornøyd med resultatet.
– Jeg er glad for at staten har kommet oss i møte på kravet om at ny avtalefestet pensjon blir tatt inn i tariffavtalen, og at alle faste og variable tillegg skal gi pensjonsopptjening, sier YS Stat-lederen.

VG har skrevet at det har vært fire hovedutfordringer i meklingen.

Han er også fornøyd med et lønnstillegg som sikrer god reallønnsvekst til alle, og at det er avsatt en pott til lokale forhandlinger som vil sikre mange medlemmer ytterligere lønnsøkning i år.
– Resultatet er i tråd med rammen for frontfaget, og vi har blitt enige med staten om at 60 prosent av lønnstillegget gis sentralt, og 40 prosent fordeles ute lokalt, sier Pål N Arnesen.

Studentene kan puste lettet ut

Torsdag kveld ble fagorganisasjonene Unio og Akademikerne enige med arbeidsgiversiden KS under meklingen i kommuneoppgjøret, og den storstilte lærerstreiken avverget.

Parallelt har det foregått mekling i statsoppgjøret: Alle de fire hovedorganisasjonene i statlig sektor, LO, YS, Unio og Akademikerne på en side, med forhandlingsdelegasjonene til Kommunal- og moderniseringsdepartementet på den andre siden.

Les også: 140 ansatte ved Oslo rådhus tas ut i streik

Men studentene kan puste lettet ut; eksamen går som planlagt.

Med en ramme på 3,2 prosent og en prisstigning anslått til 2,4 prosent, var lønn i utgangspunktet ikke noe stort stridstema.

Ny runde i neste uke

Streikevåren er foreløpig ikke over, selv om den foreløpig bare har endt med en liten streik i Oslo.

Det knytter seg stor spenning til om neste ukes sykehus-megling ender i streik. Den gjør det hvis ikke Spekter innfrir pensjonskravet fra LO og YS. Det har de bekreftet overfor VG: De krever at deltidsansatte med stillingsbrøker under 20 prosent, skal få pensjonsopptjening fra første krone.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder