STATSSEKRETÆR: Jon Georg Dale (Frp) er ikke som alle andre statssekretærer. Foto:Håkon Mosvold Larsen,NTB Scanpix

Statssekretær svarte kommunen på rim

Ikke «alle» politikere er tørrpinner

Se hvordan kommunen repliserte nederst i artikkelen

«Eg viser til dykkar svar, av den fjerde februar». Slik begynner Jon Georg Dales (Frp) svar på kommunens høringsuttalelse.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Det var i forbindelse med spørsmålet rundt sentralisering av skatteoppkreveren (kemneren) fra kommune til stat, at statssekretær i Finansdepartementet Jon Georg Dale (Frp) byttet ut byråkratisk språk med enderim og allitterasjon.

Foto:,

Les hele svaret nederst i artikkelen!

Det var Ulstein kommune som mottok brevet onsdag, etter å ha argumentert mot regjeringens forslag om sentralisering av kemneren, i en høringsuttalelse.

Det var Møre-Nytt som først omtalte saken.

– Skrevet flere rim enn noen gang

Kemner-saken er kanskje ikke den mest interessante av sitt slag, og dette ønsket Dale gjøre noe med.

– Mitt forsøk på en humoristisk inngang er gjort for å prøve å løfte denne debattene høyere opp på den politiske dagsorden, skriver Jon Georg Dale i en e-post til VG.

– Veldig få nødrim her. Dette er ikke første gangen, eller?

– Med hjelp av kreative sjeler i embetsverket var dette bra til slutt. Den store utfordringa nå er å svare med rim, så det siste døgnet har jeg skrevet flere rim enn noen ganger tidligere.

Og det var høy lyrisk kvalitet over det statssekretæren skrev.

På rim

«Eg viser til dykkar svar

av den fjerde februar

mot regjeringa sitt forslag om at

vi må tenkje litt nytt om skatt

På siste sida skriv Ulstein som så

at kommunen sitt vedtak kan klagas på

Så då nyttar eg dette høvet

Ein kan jo alltids prøve?

Det har vore lite handling og mykje prat

Om å flytte skatteoppkrevjinga frå kommune til stat

Eg meiner tida for lengst er inne

Og at vi som samfunn har mykje å vinne

Likebehandling av slike saker

Om skattytar bur på Flø eller Blaker

er viktigare for dei aller fleste

enn at kemneren er enkel å gjeste

Arbeidsgjevarkontroll har fram til no

Ikkje vore tilstrekkeleg god

Mens svindlarar forsøkjer å unndra seg skatt

har fleire kontor ingen kontroll i det heile tatt!

Vi veit endå ikkje korleis kommunestrukturen skal vere

Men det har jo lite med denne saka å gjere

Skatteoppkrevjing skal vere fagleg og god

At oppkrevjaren er i ein annan by gjer ikkje no'.

Sjølv om Noreg er ein av dei heldigaste statar

Bør vi ikkje ha for mange skattebyråkratar

Det er mykje vi heller kan bruke pengane på

I neste vers kan dykk berre sjå:

Lærarar, omsorg og betre vegar

Mindre fattigdom og fleire legar

Vi kan til og med ta fram dei raudgrøne refrenga

No blir det endeleg vatn i bassenga!

Likskap for lova og mindre snyting

Fleire kontrollar og høgare ytring

Er argument som er så langt ifrå skrale

SVARET: Ulstein kommune var selv i det lyriske hjørnet. Foto:,

At eg audmjukt ber Ulstein vurdere si høyringsuttale»

Motsvaret

Ulstein kommune repliserte kort tid etter, av samme lyrisk kvalitet som statssekretæren.

– Vi formulerte noen vers, og synes det passet seg, ettersom det var så høy lyrisk kvalitet fra statssekretæren, sier rådmann Einar Vik Arset.

Og her er svaret:

Vi takkar for svar i vår skattesak,

Og kjenner vel litt på den flaue smak.

Å opplyse om klagerett var nok gale,

det må vi berre beklage Jon Georg Dale.

Vi er no vel kjend med reglar i politikken,

men snubla formelt i høve skatteproblematikken.

Eit høveleg sitat frå Aasen, vår nynorskherre,

«inkje kunna er lågt, å inkje vilja er verre»

Får vone på tilgjeving for vår haldning i skattesaker,

og tru på at skatten vert rett både på Flø og i Blaker.

Om du gir regionen eit direktorat eller to i retur,

så endrar vi gladeleg på vår innkrevjingsstruktur.

No er våren snart komen til oss her ute i vesten,

om ikkje lenge startar solfesten.

Du kor vi gler oss til å høyre stæren,

det skulle gle oss mykje om vi fekk vitjing av statssekretæren.

Lik VG på Facebook her!

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder