Nå skal politiet etterforske og oppklare flere saker i sine biler

PÅ HJUL: De har kontoret i bilen. Trond Ivar Våge (til venstre) og Endre Hj. Thue er på oppdrag, og forbereder seg ved å sjekke registre og dokumenter på en PC og iPad koblet mot Mobiliti.Foto: KÅRE M. HANSEN/Norsk Politi Foto: ,

Her kommer de rullende detektivene

Trond Ivar Våge (34) og Endre Hj. Thue (39) er ikke som politietterforskere flest: De er nemlig noe så sjeldent som rullende detektiver.

 • Terje Helsingeng

Artikkelen er over fem år gammel

Siden februar har politiet i Rogaland testet ut en ny ordning med etterforskningspatruljer hvor mye av arbeidet utføres på stedet – og fra politiets egne biler.

Den nye enheten opererer på kryss og tvers i hele politidistriktet og er bemannet med 20 etterforskere fra Stavanger, Sandnes og Jæren.

ETTERFORSKNINGSKOFFERT: Bilene er utstyrt med to kofferter fulle av etterforskningsutstyr som sporsikringsutstyr, lydopptaker, tiltakskort og en enkel åstedspakke. På bildet politistasjonssjef Odd Tveit Jørgensen.Foto: KÅRE M. HANSEN/Norsk Politi Foto: ,

Dette håper politiet skal bli fremtidens måte å oppklare og etterforskere kriminelle handlinger som grov vold, trusler, sedelighet, menneskehandel, prostitusjon og dødsulykker.

Lydavhør på stedet

Sporsikring og vitne- og lydavhør på stedet skal heve kvaliteten og saken skal etterforskes og fremmes for retten langt raskere enn tilfelle er i dag.

Politistasjonssjef Odd Tveit Jørgensen er i alle fall ikke i tvil om at etterforskning er best som ferskvare.

ANONYM: Patruljen er sivil for å signalisere at det er etterforskerne – og ikke polititjenestemenn med skarpladd våpen – som kommer.Foto: KÅRE M. HANSEN/Norsk Politi Foto: ,

– Kommer vi raskt i gang med etterforskningen, får vi raskere påtale og raskere avgjørelser med på kjøpet, sier han til Norsk Politi som kommer ut etter påsken.

Til samme magasin legger politimester Hans Vik i Rogaland til:

– Patruljen skal bidra til at de rette etterforskingsskrittene gjøres i riktig rekkefølge, og med god kvalitet. Patruljen skal bidra til at vi får utnyttet den «gyldne timen» etter en forbrytelse bedre.

Han håper at patruljen vil bidra til rekruttering til etterforskningsfaget.

Fornøyde politijurister

Det får støtte fra Politijuristene. Til VG sier lederen, Sverre Bromander, at forbundet med sine nærmere 900 påtalejurister er svært fornøyd med at politiet endelig forsøker å rigge seg for dagens og morgendagens virkelighet og kriminalitetsbilde.

– Politiet er i for stor grad preget av gårsdagens løsninger på morgendagens utfordringer. Det gjelder ikke bare hvilke måter vi jobber på, men også rekruttering og innhenting av kunnskap og å bygge tjenesten på den.

Bromander mener dette pilotprosjektet i Rogaland er et skritt i riktig retning og viser at vi politiet fått opp øynene for å satse på etterforskning for å oppklare flere straffbare forhold og henlegge færre.

POLITIJURIST: Leder for Politijuristene, Sverfre Bromander, hilser detektiver på hjul velkommen. Foto:Roger Neumann,VG

– En del av helheten

– Samtidig er det avgjørende at dette ikke lever sitt eget liv, som prosjekter i politiet har en tendens til, men blir en integrert del av det helhetlige arbeidet. Det som skjer i første fase av etterforskningen vil ofte ha særdeles stor verdi.

Men det betyr også at på dette stadiet er det stor risiko for at feil kan bli gjort eller at etterforskningen går i feil retning. Det betyr også at de må samarbeide godt med, og ledes av, de som har ansvaret for etterforskningen. Det betyr også at de ikke må bli spist opp av det ordinære operative arbeidet, sier Sverre Bromander til VG.

Manglende endringsvilje

Innføring av nye arbeidsformer, som forsøksordningen med detektiver på hjul har også vist seg å være krevende, fastslår Norsk Politi.

Blant annet er det vanskelig å få alle medarbeidere gjennom opplæringen på kort tid. Dette på grunn av mye fravær til trening for innsatspersonell, mangel på instruktører samt stor turn-over hos mannskapene.

I tillegg har prosjektet støtt på strukturelle og kulturelle hindringer som for eksempel silotenkning, manglende endringsvilje og manglende ledelsesforankring. Det er også utfordringer knyttet til kunnskapsnivå, teknologi og infrastruktur.

Det er besluttet å utvide arbeidsformene i pilotprosjektet til å omfatte politidistriktene Troms, Rogaland og Vestfold i sin helhet. Merverdiprogrammet i Politidirektoratet har fått ansvar for det i 2015.

Les også

 1. Halvparten anmelder ikke lovbrudd

  I fjor ble det anmeldt 253 000 forbrytelser i Norge. Men mørketallene kan være betydelig – kanskje over hundre…
 2. Derfor har de trygg jobb

  POLITIHØGSKOLEN (VG) Camilla Søreide og Even Sollie er ikke som ungdommer flest: Som politistudenter har de trolig en…
 3. Vil ikke lenger godta henleggelser
  med kjent gjerningsmann

  Henleggelser av straffbare handlinger med kjent gjerningsmann aksepteres ikke lenger.
 4. Gir full gass for tidenes kjøpefest

  Politiet trår på gassen og starter tidens kjøpefest: 740 nye politibiler til en pris på èn milliard kroner skal ut…
 5. Disse politi-feilene er blitt pensum

  POLITIHØGSKOLEN (VG) Erfarne politifolk setter seg på skolebenken for at politiet skal unngå å gjøre alvorlige feil…
 6. Denne nye kriminaliteten frykter politiet mest

  Her er de nyeste krim-trendene i Norge: Flere internasjonale forbrytere. Mer bruk av falsk ID og avansert teknologi.
 7. Politiet mangler etterforskere til datafunn som viser overgrep mot barn

  Politiet har stor mangel på etterforskere som kan holde tritt med mengden seksualovergrep mot barn.
 8. Helikoptre og politi

  Norsk politi trenger bedre helikopterkapasitet enn det har i dag.

Mer om

 1. Politiet

Flere artikler

 1. Vil ikke lenger godta henleggelser
  med kjent gjerningsmann

 2. Jurist: – Privatetterforskere kan ha økonomisk motiv for å finne «bevis»

 3. Riksadvokaten ber politiet redegjøre for bruk av påtaleunnlatelser

 4. Politiet fikk pris for usynlig supervåpen

 5. Justisministeren om Monika-saken: – Skikkelig trøkk for hele politiet

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder