BLE ENIGE: Justisminister Anders Anundsen (Frp), her sammen med KrF-leder Knut Arild Hareide og Venstre-leder Trine Skei Grande i forbindelse med forhandlingene om ny asylpolitikk tidligere denne måneden. Foto:Mattis Sandblad,VG

Anundsen fikk asylbarn-brev, men oppdaget ikke politi-tabben

Anundsen til Stortinget: ** Kunne sendt ut 49 flere barn i 2014 ** Tar selvkritikk på egen tydelighet

Selv om Anders Anundsen fikk kopi av brevet om asylbarna fra Politidirektoratet til politidistriktene i februar, sjekket han ikke at hans politiske føringer ble fulgt.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Det skriver justisministeren i sitt svarbrev til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité som til slutt kom fredag kveld.

I svaret fra Anundsen sier han at hans departement mottok en kopi av brevet som Politidirektoratet sendte til politidistriktene.

Dette brevet lå i Anundsens postkasse 20. februar i år.

Men:

«Disponeringsskrivet har av departementet ikke blitt lest med sikte på å kvalitetssikre at innholdet i det allerede utsendte disponeringsskrivet er i samvsvar med formuleringene i tildelingsbrevet.»

– Dette er pinlig av Anundsen. Justisministeren har skjøvet ansvaret nedover i systemet, ved å vise til at politidirektøren ikke fikk med seg signalene. Det karakteriserte Anundsen som dårlig ledelse. Nå viser det seg at han selv ikke har lest brevet. Hva sier det om statsrådens ledelse, sier Venstres Abid Raja til NTB.

Årsaken til at Frp-statsråden har havnet i trøbbel er at han, som en del av avtalen med KrF og Venstre, skulle endre prioriteringen av hvilke asylsøkere som sendes ut av landet.

Under den rødgrønne regjeringen ble særlig lengeværende asylbarn prioritert utsendt. Men under det borgerlige regimet skulle ikke lengeværende barn prioriteres spesielt.

I sitt tildelingsbrev for 2014 til Politidirektoratet endret Anundsen derfor formuleringen, men uten å gi noen nærmere forklaring til Politidirektoratet.

Da direktoratet skulle videreformidle den nye regjeringens politikk, glemte de å omgjøre setningen, slik Bergens Tidende avslørte tidligere i høst.

Istedet sendte Politidirektoratet ut et brev med likelydende tekst som under de rødgrønne til politidistriktene. Dette har politidirektøren beklaget offentlig.

Men nå viser det seg altså at Anundsen selv mottok en kopi av dette brevet da det ble sendt ut, men at hans departement ikke leste brevet.

Videre i brevet skriver Anundsen at han til og med fikk spørsmål fra Politidirektoratet, som etterlyste en klargjøring av hva justisministeren hadde ment. I brevet til justisministeren omtaler fortsatt direktoratet lengeværende barn.

«Hvordan påvirker prioriteringen av de nyeste sakene de øvrige prioriteringene, særlig føringen om at saker der (lengeværende) barn er involvert, skal prioriteres?»

I sitt svarbrev presiserte ikke Anundsen at lengeværende barn ikke lenger særskilt skulle prioriteres, men at «saker som omfatter barn skal prioriteres i 2014».

Her tar Frp-statsråden selvkritikk.

«I ettertid ser jeg at vi kunne vært enda tydeligere i tilbakemeldingen til POD på dette punktet, dersom en var usikker på om det var samsvar mellom tildelingsbrevet og disponeringsskriv»

Anundsen skriver også at dersom politiet fortsatt hadde prioritert utsendelse av lengeværende barn, så kunne ytterligere 49 barn ha vært sendt ut av Norge i 2014.

«Videre fremgår det av brev fra POD fra 18.12.14 følgende: «Dersom lengeværende barn hadde vært prioritert i 2014 kunne altså 49 flere barn blitt uttransportert».

Justisministeren Anders Anundsen vil ikke stille til intervju eller gi noen kommentarer om sitt forsinkede svarbrev til Stortinget fredag kveld.

Heller ikke politidirektør Odd-Reidar Humlegård vil kommentere saken fredag kveld.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder