RAPPORTSKRIVER: Jens Stoltenberg legger i dag fram FN-rapporten om hvordan økonomisk vekst og renere klima skal forenes. Foto:Terje Bringedal,VG

Krever kutt i milliard-støtte

Ny Stoltenberg-rapport vil ha slutt på subsidiering av fossil energi

I Norge betaler staten 80 prosent av all olje-leting

«Nærmest sikkert» at 2 graders-målet sprekker

Norske skattebetalere subsidierer leting av olje og gass med 21 milliarder kroner i år. I dag kommer en ny FN-rapport som
ber landene slutte med subsidiering av fossil energi.

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

Tidligere statsminister Jens Stoltenberg (Ap) har som FNs spesialutsending for klima, vært medlem av gruppen under ledelse av Mexicos tidligere president Felipe Calderón.

To-gradersmålet ryker

Rapporten slår fast som «nærmest sikkert» at den globale oppvarmingen vil passere grensen på to graders global temperaturøkning - grensen som man etter bred internasjonal enighet ikke skulle krysse.

Slik rapportskriverne ser det nå, kan oppvarmingen globalt passere fire graders økning innen utgangen av dette århundret - med ekstreme og mulig ikke-reverserbare konsekvenser.

Utvalget svarer likevel «ja» på spørsmålet om det er mulig å forene fortsatt vekst i verdensøkonomien, med tiltak som kan bedre klimaet og redusere risikoen for dramatiske klimaendringer, ifølge VGs opplysninger.

«De neste 15 årene blir kritisk», understreker rapporten, og legger til:

«Det blir ikke business as ususal».

Publiseres i dag

Rapporten avslutter Stoltenbergs klima-oppdrag for FN, før han blir NATOs generalsekretær om to uker.

Tirsdag ettermiddag overleverer han FN-rapporten til statsminister Erna Solberg (H) og klimaminister Tine Sundtoft (H) på en konferanse i Oslo.

En av rapportens viktigste anbefalinger skal være å fase ut alle offentlige subsidier til fossilt brensel, som kull, olje og gass.

– Norge må avvikle sine fossile subsidier for å kunne fremstå med troverdighet i den globale klimadebatten, sier Bellona-leder Frederic Hauge til VG.

FN-rapporten presenteres samtidig i Oslo, New York og Addis Abeba, og blir tema for en høynivå-konferanse i FN i neste uke, der den norske statsministeren skal delta.

KUTT SUBSIDIER: Frederic Hauge i Stiftelsen Bellona Foto:Roger Neumann,VG

Dit reiser også Frederic Hauge, med en spesialinvitasjon fra FN-sjefen Ban Ki-moon.

5100 kr. pr innbygger

– Klimaministeren har tidligere kritisert India for å bruke 40 milliarder dollar årlig på å subsidiere drivstoff. Men Norge pøser ut langt mer enn India pr. innbygger. Norge har blitt søkkrikt på olje og gass. Derfor bør vi gå i front og kutte i våre egne fossile subsidier først, sier Frederic Hauge til VG.

– Mens India bruker 21 kroner per innbygger, bruker Norge 5100 kroner per innbygger, legger han til.

Hverken Erna Solberg eller Jens Stoltenberg ville kommentere kritikken fra Frederic Hauge, før rapporten blir offentlig klokken 15 tirsdag.

Tar 80 prosent av regningen

Oljeselskapene i Norge kan trekke fra utgifter til leting og utbygging av olje- og gassvirksomhet. Med den høye norske oljeskatten betyr det at skattebetalerne tar nærmere 80 prosent av regningen for oljeselskapenes investeringer i leting og utbygging.

Oljeselskaper som ikke betaler skatt, vil få beløpet utbetalt fra statskassen i stedet for et skattefradrag.

Den politiske begrunnelsen har vært å holde jevnt høy leteaktivitet på sokkelen, blant annet av hensyn til sysselsettingen.

I statsbudsjettet for 2014 anslo Finansdepartementet at denne særregelen betyr 21 milliarder kroner i tapte skatteinntekter, bare i år.

Dette er bare en av flere ordninger som ifølge Bellona bidrar til offentlige subsidier av fossil energi.

25,5 milliarder

En rapport fra 2012 fra Pöyry Management Consulting, fastslo at totale subsidier til fossil energi allerede i 2009 var 25,5 milliarder kroner.

Bellona-Hauge viser til at all petroleumsaktivitet i Nordsjøen – både fiaskoer og suksesser – tilgodesees med samme skatteregler:

– Gjennom skattregelene sørger staten også for at fiasko-feltet Yme, som aldri kom i produksjon, betales av skattebetalerne. Yme kostet over 10 milliarder kroner. Av dette betaler staten nærmere 80 prosent.

– Også milliard-overskridelsene på Goliat-utbyggingen i Finnmark dekkes på samme måten med enorme subsidier, sier Frederic Hauge.

BI-professor og klimaforsker Jørgen Randers, som ledet det norske lavutslipp-utvalget, er enig med Hauge i definisjonen:

– Det er riktig å si at de norske skattereglene subsidierer leting og utbygging av olje og gass. På den annen side er Norge blant de landene som skattlegger petroleumssektoren hardest, sier Randers til VG.

– Skal man angripe subsidier til fossil energi, er det høyst relevant også å se kritisk på de norske reglene for fradrag og skatterefusjon. Når selskapene får sjekker i posten fra skattebetalerne, slipper de å låne penger andre steder, sier Anders Bjartnes, daglig leder i Norsk Klimastiftelse, til VG.

FN-rapporten oppsummeres i 10 konkrete anbefalinger til verdens ledere fram mot klimatoppmøtet i Paris i 2015.

Gruppen mener at det må settes inn store ressurser på å gjøre byene mer klimavennlige. Fremtidens byutvikling må baseres på kompakte byer med effektive kollektivtilbud, fordi transport er en betydelig kilde til globale utslipp fra fossil energi.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder