NVE: Golfbanearbeid årsak til Skjeggestadbroens kollaps

Grunneieren: - Urimelig og ikke noe trivelig

Leirraset som forårsaket brokollapsen på E18 i Vestfold i
februar kom som følge av planerings- og utfyllingsarbeid, mener NVE.

  • Bjørn-Martin Nordby
  • David Bach
  • Karna Buggeland Sælebakke
ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i flere måneder jobbet med en utredning av hva som skjedde da den sterkt trafikkerte broen fikk seg en alvorlig knekk i ettermiddagsrushet 2. februar i år.

Flere personer befant seg i biler på broen da jordmassene raste ut. Henrik Lindhagen (38) var en av dem, og har tidligere fortalt VG om den surrealistiske følelsen av å kjøre over en bro som var på vei til å rase.

Ingen av bilene gikk med i brokollapsen – det gjorde derimot en bulldoser som ble liggende og bade i tonnevis av jord- og leiremasser. Den var satt til å utføre planerings- og utfyllingsarbeid.

Les også: Bulldoser-førerens dramatiske SMS til entreprenøren

– Tilstrekkelig sannsynliggjort

Dette arbeidet, som hadde pågått i flere måneder, får nå skylden for brokollapsen av NVE.

– Hovedkonklusjonen i rapporten som NVE legger frem i dag er at Skjeggestadskredet ble utløst av utfyllings- og planeringsarbeid i tiden rett før skredhendelsen, sa Anne Britt Leifseth, avdelingsdirektør i skred- og vassdragsavdelingen i NVE på en pressekonferanse fredag ettermiddag.

Les også: – Synkehull rett ved motorveien

«Undersøkelsesgruppen har vurdert at det er tilstrekkelig sannsynliggjort at det var utfyllingsarbeidene på området til Solum golfklubb i tiden rett forut for skredet som har vært den utløsende årsaken til skredet. Sammenfall i tid, samt vurderinger av stabiliteten i området og skredets utvikling og omfang/form, støtter opp under denne konklusjonen,» heter det i rapporten som ble lagt frem fredag ettermiddag.

Leifseth understreket på pressekonferansen at undersøkelsesgruppen kun har undersøkt tekniske årsakssammenhenger, og at ansvars- og skyldspørsmålet ikke er vurdert av dem.

237 broer i Norge med truet bæreevne:«Denne broen vil på sikt kunne rase ned»

Hadde ikke søkt

Dagen etter raset kunne VG fortelle at ingen hadde søkt eller fått tillatelse til å benytte bulldoseren på området, slik det var påkrevd, ifølge landbrukssjef Rune Nordeide i kommunene Re, Hof og Holmestrand.

– Det ligger mellom to kvikkleireområder og ved en søknad ville alle varsellamper vært på. Grunneier er ansvarlig for å søke. Entreprenør er ansvarlig for å sjekke at grunneier har tillatelse, sa Nordeide til VG.

SJEKK HVILKE:Disse 523 broene skal undersøkes

SEILET AVGÅRDE: Her ligger bulldoseren i jordmassene. Foto:FRODE HANSEN,VG

Grunneier Bjørn Hundstad bekreftet at han ikke hadde søkt om tillatelse, men sa også at han ikke visste at han måtte det.

– I desember begynte de (entreprenørfirmaet, journ. anm.) med å jevne ut en skrå helling for at en løypemaskin som lager skiløyper i området skulle kunne kjøre der. Det er også et utslagssted for et golfhull. Vi skulle fylle opp inntil to meter. Derfor var bulldoseren der for å rette ut massen firmaet hadde kjørt opp tidligere, sa Hundstad til VG.

Kort tid etter at NVEs konklusjon ble kjent fredag var VG i kontakt med grunneieren.

– Dette er ikke noe trivelig, sier Hundstad, som opplever konklusjonen som sterkt urettferdig.

– Men når to statlige organer går sammen og utreder dette, så er det kanskje ikke et så uventet resultat.

Han synes det er sterkt urimelig at Statens Vegvesen ikke påtar seg noe ansvar for kollapsen, slik at ikke enkeltpersoner som han får belastningen.

– De har redusert sikkerhetsmarginen for skred med de store arbeidene de har gjort der, men det bagatelliseres. Så kommer jeg med et lite sandlass og får skylden. Jeg greier ikke å følge den argumentasjonen, sier grunneieren.

Forventer anmeldelser

Han mener rapporten inneholder flere faktafeil og bærer preg av «ukvalifisert gjetning». Blant annet mener Hundstad at NVE har beregnet fyllingsmassen til å være langt større enn det som er tilfelle.

– Det er nokså mye å ta tak i.

– Ja, hva skal du foreta deg nå?

– Jeg må se nærmere på rapporten sammen med en advokat. Dette blir tydeligvis nokså store og omfattende runder, sier Hundstad.

Grunneieren har tidligere vært avhørt av politiet, men sier at han ikke har hørt noe mer med tanke på en eventuell straffesak eller et erstatningsansvar.

– Jeg har oppfattet det som om flere har avventet denne rapporten. Men med denne konklusjonen så kommer det vel noen anmeldelser, sier han.

Skal vurdere anmeldelse

Avdelingsdirektør Ingunn Foss i Statens Vegvesen, som var til stede under pressekonferansen på NVEs hovedkontor i Oslo, utelukker ikke at de kan komme til å gå til anmeldelse.

– Vi tar med oss rapporten tilbake til Vestfold og vil vurdere innholdet i den sammen med våre jurister før vi tar en beslutning. Derfor kan jeg hverken bekrefte eller avkrefte om vi vil anmelde nå, sier hun.

Hun har ingen kommentarer til grunneierens utsagn, utover at Statens vegvesen forholder seg til konklusjonen i rapporten fra NVE.

– Liten sikkerhetsmargin

I den ferske NVE-rapporten utelukker undersøkelsesgruppen naturlige årsaker til skredet, ved å slå fast at den beregningsmessige sikkerheten mot dette var god.

REAL KNEKK: Slik så det ut oppå broen etter kollapsen. Foto:VG-TIPSER,

«Videre viser stabilitetsberegninger at skråningen der de utfylte massene lå, på det mest kritiske stedet hadde liten sikkerhetsmargin mot en ytre last, og at fyllingsarbeidene i tiden rett forut for skredet reduserte sikkerheten til et nivå hvor skred måtte forventes å oppstå,» skriver NVE.

De anslår at den nye fyllingen reduserte sikkerhetsfaktoren med ti til 15 prosent.

De slår imidlertid fast at planerings- og utfyllingsarbeid som ble utført i området frem til 2006 også har bidratt til å redusere sikkerheten mot skred i skråningen. Samtidig utelukker de årsaker som nedbør og rystelser fra broen som utløsende for skredet.

Håper å åpne før fellesferien

Skjeggestadbroen er fortsatt stengt, men Statens vegvesen har fortsatt et håp om å få åpnet den nordgående delen før fellesferien. Men før biler igjen får kjøre over broen på E18 ved Holmestrand, med én fil i hver retning, må brubanen løftes opp av spesialbygde jekker på 500 tonn.

– To av søylene har bevegd seg i raset og blitt deformert. Jekkene må settes mellom bropilaren og selve brobanen for å skifte ut brolagre, sier prosjektleder for gjenoppbyggingen, Arvid Veseth, til NTB.

– Alt dette må skje før trafikken kan gå igjen. Målet er at alt er klart til fellesferien. Så langt er vi i rute, sier han.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder