SATSER PÅ KARRIEREN: Kvinner venter til alt i livet er på plass før de får barn, mener eksperter. Foto: NTB/Scanpix

Eksperter: Tar abort for å sikre karrieren

Ifølge leger og veiledere velger mange kvinner i voksen alder å ta abort på grunn av et krevende arbeidsliv og et økt karrierejag.

ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

- Vi ser at kvinner oppgir presteringspresset i arbeidslivet som en årsak til at de ønsker abort. Utviklingen viser at kvinner i starten av en jobbkarriere i større grad ser på barn som en hindring for inngang til arbeidslivet, i stedet for å betrakte familieforøkelse som er en naturlig del av etableringsprosessen, sier veileder Vivi Helen Skreppedal i veiledningstjenesten Amathea til VG.

Stiftelsen Amathea er den eneste virksomheten i Norge som har graviditetsveiledning som primæroppgave.

-Statistisk sett var det tidligere de yngre kvinnene som oftest kom til veilednings samtaler. I dag blir vi i økende grad kontaktet av kvinner fra 25 til 35 år som blant annet er engstelige for om et svangerskap og et barn vil gjøre studie- eller karrieresituasjonen deres vanskelig, sier Skreppedal.

- Tør ikke bli mor

- Statistikken viser en økning i abortraten for denne aldersgruppen siden 2001. Oppfatningen min er at mange kvinner ikke tør å bli mor fordi de ikke har arbeid, eller har et arbeidsforhold som ikke er tilrettelagt for familieforøkelse, sier professor Anne Eskild ved Kvinneklinikken ved Akershus universitetssykehus, og bekrefter tendensen.

Ifølge Eskild har det også vært en betydelig økning i alder for når kvinner føder barn.

- Mange vegrer seg mot å få barn før «alt er på plass» i livet. De skal ha truffet den riktige mannen, og ha en jobb å komme tilbake til etter foreldrepermisjon. Mangelen på en slik trygghet gjør nok at mange kvinner føler det både er praktisk og økonomisk vanskelig å få barn når de er mest fruktbare - noe som også vises igjen både i fødsels- og abortstatistikken, mener hun.

- Jeg er ikke i tvil om at usikre jobbsituasjoner og karrierejakt er en av faktorene som kan være med på å avgjøre om kvinner velger å avbryte et svangerskap, sier sexolog og leder for Senter for ung seksualitet Siv Gamnes.

Gamnes understreker at veilederne ved senteret bevisst aldri spør kvinnene om hvorfor de ønsker abort.

- Hovedpoenget med loven om fri abort er at det er kvinnene selv som skal bestemme om de vil beholde barnet eller ei, uavhengig av årsak og alder, sier hun.

- Et tankekors

Konstituert avdelingsdirektør Marta Ebbing ved Avdeling for helseregistre ved Folkehelseinstituttet mener aborttallene de siste årene for kvinner mellom 25 og 34 år er et tankekors.

- Vi har lykkes med å få ned aborttallene for tenåringsjenter, mens aborttallene for de øvrige aldersgrupper fortsatt er en utfordring. Det er nærliggende å tro at mange kvinner i dag først planlegger å få barn etter at de har opparbeidet seg sosiale rettigheter, sier Ebbing til VG.

Gjennomsnittsalderen for førstegangsfødende i Oslo er spesielt høy, 30 år ifølge Medisinsk fødselsregister.

-Dette styrker antagelsen om at kvinner planlegger graviditet ut ifra arbeidssituasjon. Her er karrieremulighetene størst, og mange Oslo-kvinner velger lang utdanning og noen år innen arbeidslivet før de velger å få barn, sier Ebbing.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder