– GROV URETT: Det sier Henning Holstads forsvarer at han mener Imran Sabers bror er blitt utsatt for. Riksadvokaten er enig i Holstads påstand om at saken har tatt lang tid. Foto:Trond Sørås,VG

Henning Holstad forsøkte å hjelpe Imran Sabers tiltalte bror

Heleritiltalte Imran Sabers bror har helt siden 2004 vært tiltalt for heleri. Frp-politikeren Henning Holstad forsøkte kort tid før han ble arrestert å avslutte brorens sak.

  • Silje Løvstad Thjømøe
ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

I et brev til Justisdepartementet 5. februar skrev Henning Holstad at justissektoren bryter menneskerettighetene på grunn av en ti år gammel helerisak. Frp-politikeren ber departementet om å avslutte saken mot Imran Sabers bror, som siden 2004 har vært siktet for heleri. Han er tiltalt for å ha mottatt eller lånt 600.000 kroner fra sin bror Imran Saber, og beløpet skal helt eller delvis være utbytte fra straffbare handlinger.

Fem dager etter at Holstad sendte brevet ble han selv pågrepet, siktet for grovt heleri sammen med Imran Saber. VG har fått innsyn i brevet der han blant annet skriver at det er et «åpenbart brudd på lov om menneskerettigheter og bestemmelser om rettferdig rettergang innen rimelig tid».

Riksadvokaten enig med Holstad om tidsbruk

– Denne type rettsforfølgning over så lang tid pr i dag, og antatt enda flere år fremover, er en stor belastning for han og hans familie, skriver Holstad.

FORSVARER HOLSTAD: Advokat Tom H. Glosimot sier til VG at Holstad synes tidsperspektivet fra da brevet til justisdepartementet ble sendt til hans egen arrestasjon er besynderlig. Foto:Helge Mikalsen,VG

Videre mener han at broren har hatt livet på «vent» siden siktelsen ble tatt ut i 2004.

– I Norge er man å anse som uskyldig inntil det motsatte er bevist, skriver Holstad.

Vedlagt lå en klage fra Riksadvokat Tor-Aksel Busch, der han påpeker at politiet og påtalemyndigheten har hatt lang saksbehandlingstid. I klagen heter det blant annet at «Selv om det er en rekke forklaringer på den lange saksbehandlingstiden, er det uten videre klart at den samlede tidsbruk ikke er akseptabel (...) Sakskomplekset må gjennomgås i et læringsperspektiv»

– Tidsperspektivet er besynderlig

Holstad ble på fredag varetektsfengslet for fire uker. Han hadde frem til da nektet å forklare seg for politiet, blant annet fordi han mener han i sin rolle som medhjelper til Sabers advokat har taushetsplikt. Til VG sier Holstads forsvarer at han sendte brevet fordi han igjennom mange år har hatt et ønske om å hjelpe Imran Saber og hans familie.

SIKTET: Imran Saber er sammen med Henning Holstad siktet for grovt heleri. Men i motsetning til politikeren ble Saber løslatt før helgen. Foto:Hugo Bergsaker,VG

Saber var ansatt i Holstads firma mellom 2007 og 2009, og politiet mener at de to angivelig skal ha hvitevasket kriminelle penger gjennom forretningsdriften til Holstad.

– Jeg har fortstått det slik at Holstad mente at broren til Saber ble utsattt for grov urett, og Holstad har hele sitt liv kjempet for de som har det vanskelig, sier advokat Tom H. Glosimot.

– Har dere noen tanker om hvorfor det har gått så kort tid mellom brevet ble sendt og han selv ble arrestert?

– Holstad mener vel at det kan være en sammenheng mellom brevet og arrestasjonen. Han har engasjert seg sterkt for å hjelpe Saber og hans famile, og det kan virke som om noen ikke har likt det. Han mener tidsperspektivet fra da brevet ble sendt til hans egen arrestasjon er besynderlig, sier Glosimot.

Mener det ikke er hold i saken

Glosimot sier at Holstad ikke har tatt stilling til om han ønsker å gå videre med mistanken om at noen kan ha trukket i trådene for å få han raskt arrestert.

– Vi har ikke drøftet om vi vil gå videre med det eller ikke.

– Hva er din oppfatning av Holstads forsøk på å få avsluttet Sabers bror sin sak?

– Jeg synes brevet og Riksadvokatens brev taler for seg selv. Det er sterkt at Busch i praksis ber påtalemyndigheten om å sette seg på skolebenken.

– Er han redd folk vil tolke dette som at han prøver å hjelpe en kriminell?

– Holstad er av den oppfatning at det ikke er hold i saken mot Sabers bror. Her er situasjonen den at Holstad har jobbet mye med Saber for at han skal komme inn i et normalt liv og bli en god samfunnsborger. Han mener at det ikke er grunnlag for politiets siktelse av hverken ham, Saber eller broren.

Statssekretær Jørn Kallmyr, som mottok brevet fra Holstad 5. februar, sier til VG at departementet ikke har mulighet til å gå inn i enkeltsaker.

– Rutinen er at vi svarer med å forklare hvordan systemet fungerer og at vi ikke kan gå inn i enkeltsaker. Vi kommer ikke til å gå inn i denne saken, sier Kallmyr.

Brorens advokat: – Ikke ulovlige penger

Advokat Vidar Lind Iversen representerer Sabers bror, og var medforfatter til brevet som ble sendt til Justisdepartementet.

– UHOLDBAR LANG TID: Vidar Lind Iversen forsvarer Sabers bror, og mener at påtalemyndigghetenes skasbehandlingstid er svært uheldig for hans klient. Foto:Erlend Aas,NTB scanpix

– Det har vært en fullstendig uholdbar lang saksbehandlingstid, og den ble ytterligere forlenget da politiet ikke stevnet Imran i fjor. Min klient har ventet på denne saken i ti år, og ønske rå bli feridg med denne saken.

Iversen sier til VG at Sabers bror har siden en dom på slutten av 90-tallet oppført seg eksemplarisk ved å ta høyere utdanning, skaffe seg en jobb og stifte familie.

– Han er siktet for å ha mottatt det som skal være 600.000 ulovlige kroner av Imran Saber. Hva sier din klient til dette?

– Jeg mener pengene ikke kommer fra ulovlige kilder, og det er heller ikke påvist om de er det eller ikke. Min klient har også trodd og ment at dette er lovlige penger, sier Iversen.

– Hvorfor har Holstad engasjert seg i denne saken?

– Min oppfatning er at han reagerte på dette ut ifra en alminnelig rettferdighetssans. I tillegg har han vært en engasjert venn av familien gjennom flere år.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder