SÅ INGEN TEGN: Avdelingsoverlege Maria Sigurjónsdóttir (t.v) på Dikemark fortalte retten at hun var helt overbevist om at Breivik ikke kan ha vært psykotisk 22. juli. Dersom han blir erklært utilregnelig, vil Dikemark gjøre en grundig vurdering, sier fungerende avdelingsoverlege Yngve Ystad (t.h). Foto: Helge Mikaelsen

De mener Breivik var frisk - kan få ansvaret hvis retten mener han var syk

Psykiaterne på Dikemark vil bruke opptil ett år på å legge et behandlingsløp for Anders Behring Breivik - om han blir dømt til tvungent psykisk helsevern.

Artikkelen er over syv år gammel

Gjennom tre uker i mars lette 18 topp kompetente leger, psykologer og pleiere fra Dikemark etter mulige tegn på psykoser hos Breivik, under den tvungne observasjonen i Ila fengsel.

De fant ikke noen tegn til psykiske sykdomstrekk.

Grundig vurdering

Men om Oslo tingrett kommer til at Breivik var utilregnelig og ikke kan straffes for 77 drap 22. juli i fjor, så vil det samme helsepersonellet få ansvaret for videre behandling.

Loven sier at den dømte skal holdes i døgninstitusjon i minimum tre uker, mens den ansvarlige legen legger et behandlingsløp.

- Dersom domstolen sier at han var psykotisk 22. juli i fjor og ikke kan straffes, så er det et faktum vi legger til grunn. Da starter vi med blanke ark og vil gjøre en grundig vurdering av alle mulige diagnoser før det legges et videre løp. Vi vil ta oss god tid, sier Yngve Ystad, fungerende avdelingsoverlege på RSA Dikemark, til VG.

Dikemark vil få ansvaret for å drive det nye enmannssykehuset på Ila, som er spesialbygd for Breivik.

De må utrede Breivik grundig for å finne ut om han skal eller kan behandles i psykiatrien. De vil også forsøke å overtale Breivik til å godta en MR-undersøkelse som scanner hans hode, noe Breivik hittil har sagt blankt nei til.

VG DIREKTE: Følg rettsaken og still spørsmål til våre journalister her

Overbevist

Avdelingsoverlege Maria Sigurjónsdóttir leder inntaksavdelingen på Dikemark. Normalt vil pasienter som kommer fra dom på tvungent psykisk helsevern være hennes ansvar i utredningsfasen, som ifølge loven skal vare i tre uker.

Men ifølge VGs opplysninger vil hun ikke sitte med hovedansvaret for Breivik. Årsaken er at hun i retten var helt overbevist om at Breivik ikke kan ha vært psykotisk 22. juli.

- Av observasjonsteamet mente 16 at han ikke hadde psykotiske symptomer. En var usikker, sa Sigurjónsdóttir i retten i forrige uke.

Dikemark vil måtte ta med psykiaterne Torgeir Husby og Synne Sørheim på råd før de legger et videre løp for Breivik. Også det andre sakkyndig-paret Agnar Aspaas og Terje Tørrissen, vil bli hørt i denne fasen.

De to starter sin forklaring for retten i dag.

Krever samtykke

Dikemark vurderer også å la et større panel med helsepersonell delta. Det er ikke uvanlig i mange land.

Breivik sa i retten på fredag at den personen som Sørheim og Husby beskrev, burde behandles og medisineres øyeblikkelig. Men det er neppe lovlig i Breiviks tilfelle.

Medisinering krever pasientens samtykke, med mindre medisinene kan helbrede ham eller hindre en vesentlig forverring av sykdommen.

Yngve Ystad håper at Breivik etter hvert kan flyttes til Dikemark.

- Jeg forstår at det er nødvendig i starten å være på Ila, men jeg finner det både profesjonelt og lovmessig feil om det blir permanent, sier avdelingsoverlegen.

- Hva skjer dersom legene kommer til at han ikke er syk?

- Vi skal ikke behandle lidelser han eventuelt hadde 22. juli i fjor, men hans sykdomsbilde i nåtid. Dersom psykiatrien ikke har noe tilbud, vil det bli en vurdering av mulig overføring til fengsel, sier Yngve Ystad.

Loven om psykisk helsevern åpner for at Breivik likevel kan plasseres i fengsel for å sikre omverdenen mot ham.

Men et slikt tilbud finnes foreløpig ikke i Norge, selv om Høyesterett har godkjent at en annen pasient kan overføres til kriminalomsorgen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder