EN RAPPORT HOLDER: Påtalemyndigheten mener det ikke er behov for en ny rapport siden det uansett er rimelig tvil som skal komme tiltalte Anders Behring Breivik (32) til gode. FOTO: GISLE ODDSTAD

Derfor ønsker ikke påtalemyndigheten ny Breivik-rapport

(VG Nett) Påtalemyndigheten mener ingenting endres, selv om nye sakkyndige skulle komme frem til at Anders Behring Breivik (32) er tilregnelig.

ARTIKKELEN ER OVER ÅTTE ÅR GAMMEL
Les brevet fra påtalemyndigheten

I brevet som er underskrevet av statsadvokatene Svein Holden og Inga Bejer Engh fremhever påtalemyndigheten at det ikke er holdepunkter for at erklæringen til Torgeir Husby og Synne Sørheim har kvalitetsmessige svakheter.

De to rettspsykiaterne konkluderte med at Breivik er utilregnelig etter å ha fått oppdraget fra Oslo tingrett. I etterkant har en rekke andre psykiatere påpekt det de mener er svakheter ved rapporten.

Det er også kjent at psykiaterne som vurderer den terrortiltalte 32-åringen på vegne av Ila fengsel mener han ikke er psykotisk. Randi Rosenquist, som ledet den rettsmedisinske kommisjon frem til 2009, er i dag seniorrådgiver ved fengselet og har utarbeidet notatene om Breivik.

Viser til rettsprinsipp

Påtalemyndigheten vektlegger imidlertid at Den rettsmedisinske kommisjonen (DRK) ikke har noen bemerkninger til erklæringen.

RETTSSAK SOM PLANLAGT: Statsadvokatene Inga Bejer Engh og Svein Holder understreker at 22. juli-rettssaken må starte i april. Foto: HARALD HENDEN

Videre understreker påtalemyndigheten at det et grunnleggende prinsipp i norsk strafferett at rimelig tvil skal komme tiltalte til gode og samme prinsipp gjelder ved vurderingen om tilregnelighet.

Statsadvokatene viser til en Høyesterettsdom fra 1979:

«Og selv om konklusjonen viser at de sakkyndige ikke har ansett tiltalte som sinnssyk på gjerningstiden, må tiltalte likevel frifinnes for straff dersom retten - på grunn av premissene i den rettspsykiatriske erklæring eller av andre grunner - finner det tvilsomt om tiltalte var tilregnelig da den straffbare handling ble begått»

Selv om det skulle komme en ny vurdering kan ikke den uten videre legges til grunn, mener påtalemyndigheten.

De påpeker at den opprinnelige erklæringen fortsatt vil være intakt - og med godkjenningsstempel fra kommisjonen - vil den i det minste reise tvil om at Breivik er tilregnelig.

Nye rapporter vil derfor ikke endre vurderingen av straffekravet, ifølge statsadvokatene.

Svarbrevet til Oslo tingrett er drøftet med riksadvokat Tor-Aksel Busch som støtter uttalelsen.

Statsadvokatene skriver at de regner med at Oslo tingrett vektlegger at verken påtalemyndigheten eller siktede Breivik ønsker ytterligere sakkyndige vurderinger. De påpeker i den forbindelse at begge parter har full tilgang til straffesakens dokumenter.

Ønsker ikke utsettelse

Dersom retten likevel skulle innfri ønsket til de 12 bistandsadvokatene, som ønsker en ny vurdering, påpeker statsadvokatene at det ikke må forsinke rettssaken.

«Et avgjørende premiss i en slik situasjon må være at hovedforhandlingen kan starte som planlagt 16. april 2012», skriver de i brevet.

Torgeir Husby og Synne Sørheim brukte 3,5 måneder på sin rapport. Det er ventet at Oslo tingrett tar en avgjørelse i midten av januar. Det vil da være halvannen måned igjen til påtalemyndigheten etter planen skal ta ut tiltale mot Anders Behring Breivik.

Massemorderen valgte å samarbeide med Husby og Sørheim. Nye sakkyndige vil være avhengig av å bli behandlet på samme måte, siden tiltalte ikke kan tvinges til å medvirke.

Denne gangen er det imidlertid klart at Breivik ikke ønsker flere sakkyndigundersøkelser.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder