OPERERTE FÆRRE: I fjor var det færre som fikk nye nyrer og ny lever ved transplantasjonskirurgisk avdeling ved Rikshospitalet. FOTO: Frode Hansen VG

Tre leger sluttet etter konflikt på Rikshospitalet

Frykter pasientkonsekvenser

Færre transplantasjoner i fjor

I nesten ett år har det pågått en konflikt på den eneste avdelingen i Norge som utfører nyre- og levertransplantasjoner.

Publisert:

Konflikten var ved transplantasjonskirurgisk avdeling, det eneste stedet i landet hvor man transplanterer lever, nyrer og bukspyttkjertler.

I fjor eskalerte uenigheten, og tre av Norges mest erfarne kirurger på området ble permittert. Siden skal ingen av dem ha vært på jobb.

Nylig sluttet alle tre ved sykehuset, etter at de skal ha vært permittert med full lønn i nesten et år.

VG har snakket med flere som nå frykter at konflikten kan ha fått konsekvenser for pasientene.

• I fjor var det 254 nyretransplantasjoner. Det er 20 færre enn året før, og det laveste antallet på ni år.

• I fjor gjennomførte de 86 levertransplantasjoner, 14 færre enn året før. Det er det laveste antallet i Norge på fem år, ifølge OUS' egen statistikk.

Samtidig sendte sykehuset flere organer ut av Norge enn året før.

Les historien: Elisabeth (27) ga bort pappas organer

Sendte mistillitsbrev

Konflikten på avdelingen begynte allerede høsten 2014, og skal ha ført til at det ble sendt et mistillitsbrev mot en seksjonsoverlege. Seksjonsoverlegen skal ha sagt fra seg ledertittelen, og ble i stedet overlege på samme avdeling.

To av de andre overlegene på avdelingen reagerte på måten han skal ha blitt behandlet på, og sendte et brev til ledelsen for å varsle.

Har du tips eller innspill? Kontakt VGs journalist her

Etter hvert som konflikten eskalerte, ble det sendt et nytt mistillitsbrev fra flere på avdelingen, denne gangen ble det uttrykt mistillit mot alle de tre involverte overlegene.

I månedsskiftet mars/april i fjor førte dette altså til at de tre overlegene ble permitterte.

Annenhver uke dør et menneske i organkø: Da Marcus døde, fikk Celine et nytt hjerte

REAGERER: Aasmund Bredeli, tillitsvalgt for overlegene på Oslo Universitetssykehus. Her fra en tidligere anledning under et styremøte på Radiumhospitalet. FOTO: Roger Neumann VG

– Stor bekymring

Aasmund Bredeli, tillitsvalgt for overlegene på Oslo Universitetssykehus, kommenterer generelt på et selvstendig grunnlag etter at VG ble kjent med saken.

– I samarbeidende fagmiljø er det en stor bekymring for at denne konflikten rammer pasientbehandlingen og dermed den nasjonale funksjonen seksjonen har ansvaret for. Når man velger å fjerne tre av de fire mest erfarne seniorkirurgene man har innenfor dette fagfeltet, så vil det kunne gå ut over det samlede kompetansenivået og videre fagutvikling i mange år fremover, sier han til VG.

I tillegg ble en fjerde lege suspendert i høst, etter at han opererte en pasient mens han var beruset. Dermed forlot enda en erfaren person avdelingen.

Les saken: Beruset kirurg opererte pasient

– Årsaken til færre transplantasjoner i 2015 enn i 2014, er færre tilgjengelige organer. Utvekslingen av organer i det skandinaviske samarbeidet utgjør en del av årsaken, men ikke hele. I 2014 fikk vi ganske mye organer fra utlandet fordi behovet var større i Norge, og i fjor var det omvendt, da ga vi fra oss flere, sier Morten Tandberg Eriksen, konstituert klinikksjef for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon.

Han sier tallene for dette er for små til at de kan gis ut uten å bryte personvernet, men at det ikke er knyttet til kapasitetsproblemer.

Det var seks reelle færre donorer i 2015 enn året før.

Klinikksjefen avviser at nedgangen i operasjoner er knyttet til konflikten.

– Denne personalsaken har ikke hatt noen konsekvenser for tilbudet til pasientene.

Mens antallet transplantasjoner av lever og nyrer gikk ned, økte antall transplantasjoner av hjerter og lunger, som utføres på en annen avdeling.

Samtidig var det like mange bukspyttkjertel-transplantasjoner, som utføres på samme avdeling.

– Har det hatt noen effekt at tre av de mest erfarne kirurgene har vært borte store deler av året?

– Den eneste måten å si at dette har noen effekt på, er hvis vi ikke hadde klart å transplantere de organene som var tilgjengelige, og det har vi klart. Vi har også i denne perioden videreutviklet avdelingen faglig og blant annet utført flere transplantasjoner til barn med levende familiegiver enn tidligere. Etter tilpasningen etter at de tre forsvant ut i mars/april i fjor har det vært en stabil drift, og det er det nå også, sier Eriksen.

Les også: Tok ut hjertet på pasient, men donorhjertet var gitt bort

Tillitsvalgt: Dårlig håndtert av ledelsen

Tillitsvalgt Aasmund Bredeli reagerer på at ledelsen, etter nesten et år, ikke klarte å finne noen annen løsning enn at de tre sluttet ved sykehuset.

– Konflikten er svært uprofesjonelt og dårlig håndtert av ledelsen på alle nivå i OUS. De gjentar den klassiske feilen at når det oppstår en konflikt, så er det kun den ene av partene i konflikten, ledelsen, som definerer innholdet i konflikten og løsningsrommet. De har all makt og alle ressurser til å løse konflikten til eget forgodtbefinnende koste hva det koste vil. Det fører ofte til en unødvendig eskalering av konflikten. Dette rammer virksomheten og arbeidsmiljøet ytterligere, og de som utsettes for disse prosessene føler seg helt rettsløse, sier Bredeli.

Han sier han også er redd for at måten konflikten er håndtert på kan bidra til å forsterke fryktkulturen på sykehuset.

– Når andre ansatte ser hvordan slike uverdige prosesser kjøres mot enkeltpersoner skapes det en stilltiende frykt for at det samme kan skje hvem som helst som varsler om kritikkverdige forhold om ledelsen innad i sykehuset. Konsekvensen av dette er at vi får en utbredt fryktkultur i sykehuset. Mange kolleger i samarbeidende fagmiljø har reagert på den langvarige utestengelsen og den uverdige prosessen mot de tre seniorkirurgene, men de tør ikke si i fra av frykt for å komme i unåde hos sine ledere. Gjentatt dårlig håndtering av mange enkeltsaker gjør at de fleste ikke tør å si ifra om faglig kritiske forhold og dårlig ledelse.

Han frykter også for konsekvensene for de ansatte på sykehuset. Han sier han er bekymret for at i prinsippet kan hvem som helst pekes på, settes i prosess og fjernes fra sin stilling.

Les også: Mistet datteren Marielle (20) i bilulykke: - Hun reddet fem liv

– Her er det nær sagt fritt frem for at sykehusledelsen engasjerer advokater som med loven i hånd fjerner enkeltpersoner. Det lovverket som brukes for å fjerne enkeltpersoner er laget for å beskytte arbeidstagerne mot slike urimelige prosesser, men til alt overmål misbrukes det altså for å fjerne personer noen ikke liker. Maktasymmetrien og ressursasymmetrien i slike saker er påtagelig og foruroligende. Saklige prosesser med kontradiksjon, eller faktabasert konfliktløsning som er en anerkjent metode i konfliktløsning, synes helt fremmed når man først har bestemt seg for å fjerne noen. I prinsippet kan altså hvem som helst pekes på, og settes i tilsvarende prosess hvis noen bestemmer seg for det og får ukritisk støtte til disse prosessene oppover i sykehusledelsen, sier Bredeli.

– Kjenner oss ikke igjen

Morten Meyer, HR-direktør på Oslo Universitetssykehus, sier til VG at han ikke kjenner seg igjen i Bredelis fremstilling av hvordan ledelsen håndterer konflikter på sykehuset.

– Når det oppstår krevende konflikter mellom kollegaer i våre medisinske fagmiljø, er vårt primære hensyn å sikre at slike konflikter ikke går utover pasientbehandling og pasientsikkerhet, skriver han i en e-post.

– Da må vi finne løsninger som ivaretar alle involverte ansatte på en best mulig måte og som sikrer at våre fagmiljø samlet sett bevares.

– Har opptrådt helt riktig

Han får støtte fra Einar Martin Aandahl, tillitsvalgt for overlegene ved seksjonen, og kollega Trygve Thorsen, som var tillitsvalgt for de underordnede legene da konflikten startet. De sier de ikke kjenner seg igjen i fremstillingen til Aasmund Bredeli, og at det ikke stemmer at sykehuset har bidratt til en fryktkultur.

– Sykehusledelsen tok ikke saken før de måtte, og hadde de ikke tatt tak i den da, så hadde de ikke gjort jobben sin. Jeg mener de har opptrådt helt riktig, sier Aandahl.

De understreker at de ikke mener konflikten har gått ut over pasientbehandlingen.

– Det er vanskelig å se for seg at nedgangen i antall transplantasjoner skal være relatert til konflikten. Hvor mange transplantasjoner man har i løpet av et år er styrt av antall organdonorer og vil naturlig variere år for år. Det har ikke blitt sendt ut organer fra Rikshospitalet på grunn av konflikten, sier Thorsen.

Sykehuset bekrefter at de har inngått en avtale med tre ansatte som innebærer at de slutter, men vil ellers ikke kommentere personalsaken.

De tre legene har nå sluttet ved sykehuset. Ingen av dem ønsker å kommentere saken overfor VG.

Publisert:

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder