Tilliten til politiet har stupt

Halve Norge mener politiet er svekket etter kommisjonens knusende konklusjon.

ARTIKKELEN ER OVER SYV ÅR GAMMEL

Av: THEIS ROKSVÅG PEDERSEN, CAMILLA TRYGGESTAD VISJØ og EVA-THERESE GRØTTUM

En undersøkelse utført av InFact for VG på tirsdag, viser at kommisjonsrapporten har skapt store etterdønninger i det norske folks oppfatning av landets politistyrke.

46 prosent mener tilliten til norsk politi er svekket etter at rapporten ble lagt frem mandag. 32 prosent svarer at tilliten deres ikke er påvirket av rapporten - 14 prosent vet ikke.

Fremtidige trusler

De spurte ble også bedt om å gi sin mening om hvorvidt politiet er i stand til å håndtere fremtidige trusler og eventuelle terrorangrep.

På en skala fra 1 til 5, der 1 er «i svært liten grad» og 5 «i svært stor grad» svarer hele 65 prosent av befolkningen 3 eller lavere på dette spørsmålet.

- Tradisjonelt har det norske folk stor tillit til politiet - vi skiller oss klart ut fra andre land. Ergo har politiet nå fått en alvorlig skrape i lakken, som må repareres grundig for at vi skal fortsette å ha tillit, kommenterer postdoktor Bjørn Ivar Kruke, ekspert på samfunnssikkerhet og krisehåndtering.

- Tallene er alvorlige, men som forventet. Ingen trodde vel at politiet - midt i en så omfattende krise som 22. juli - skulle håndtere alt på en plettfri måte, men jeg tror folket kanskje hadde forventet en mer ydmyk holdning i etterkant, fortsetter Kruke.

Ikke overrasket

Tidligere justisminister Odd Einar Dørum (V) er ikke overrasket over folkeopinionen.

- Jeg oppfatter dette som en naturlig reaksjon med en så klar, ryddig og usminket kritikk lagt til grunn.

Politikeren mener flere instanser bør jobbe hurtig og målrettet for å gjenvinne folkets tillit.

- Nå er det viktig at de 31 forslagene i rapporten får en rask behandling i Stortinget, regjeringen, politiet og hos andre berørte. Tallene er en marsjordre om at man må ta forbedringspunktene på alvor - og gjøre folk delaktige i prosessene, uttaler Dørum.

Taus Faremo

VG har stilt justisminister Grete Faremo flere spørsmål om hun har tillit til politiet og til politidirektør Øystein Mæland.

Hun ønsker ikke å kommentere hverken meningsmålingen eller disse temaene, opplyser kommunikasjonssjef i Justisdepartementet Gunnar Johansen.

VG-kommentator om politidirektøren: - Det er alvorlig

PRESENTERTE RAPPORTEN: Kritikken fra 22. juli-kommisjonen, her ved leder Alexandra Bech Gjørv, var knusende mot politiets innsats 22. juli. Foto: Mattis Sandblad / VG


På en pressekonferanse mandag ettermiddag lovet Faremo at hun skal jobbe for å tydeliggjøre politiledelsens ansvar og rolle.

Hun ville ikke svare på om rapporten får «personlige konsekvenser».

- Som forventet

Leder i Politiets Fellesforbund, Arne Johannessen, lar seg ikke forbause over tallene.

- Dette er som forventet etter den kraftige kosten som kom frem i går med massiv kritikk mot politiet.

Han mener politiet har en enorm jobb å gjøre - sammen med de politiske lederne.

- Samtidig er det viktig å forstå at svarene på spørsmålene stilt akkurat denne dagen, kan være sterkt preget av den knusende kritikken som kom frem i går, sier han.

At 36,5 prosent mener politiet er i svært liten og liten grad i stand til å håndtere fremtidige trusler og eventuelle terrorangrep, er ifølge Johannessen enda mer alvorlig enn at folk har lite tillit til politiet.

- Disse tallene viser hvor alvorlig situasjonen er og at noe må gjøres. Samfunnet kan ikke tvile på om sitt eget politi er i stand til å beskytte dem. Dette er den viktigste samfunnsoppgaven politiet har, sier Johannessen.

Feilinformerte

Det har stormet rundt landets politidirektør Øystein Mæland.

I går avslørte VG Nett at politisjefen feilinformerte om at politiet ikke hadde tilgang til GPS-informasjon om egne kjøretøy 22. juli.

Dette var data Sønderland-utvalget hadde tilgang til, men som de aldri ba om.

VGTV: Politidirektøren: - Fortsetter så lenge jeg har tillit

Mæland innrømmer dessuten at mandatet han ga utvalget ikke var godt nok som grunnlag for å trekke lærdom av aksjonen fullt ut.

VGs spørreundersøkelse viser at av de som har gjort seg opp en oppfatning, mener 59,4 prosent at Mæland bør fortsette, mens litt over 40 prosent sier han bør gå av.

- Liten tid

- Politidirektøren har svært liten tid på seg til å gjøre store endringer, og hvis han ikke takler det, så bør han gå av, mener tidligere PST-sjef Jørn Holme.

- Men jeg har stor tillit til Mæland og mener han har gode forutsetninger for å lede fremover, legger han til.

Mæland opplyser, via kommunikasjonsavdelingen i Politidirektoratet, at han ikke ønsker å kommentere tallene.

Politimester Sissel Hammer i Nordre Buskerud politidistrikt får hardere medfart av folket.

Av de som har svart enten «ja» eller «nei» på spørsmålet om hun bør trekke seg, mener 49 prosent at hun bør gå og 51 prosent at hun bør fortsette.

«Vet ikke»-andelen er 29 prosent.

Politimesteren ønsker ikke å kommentere folkets dom over henne, opplyser Politidirektoratets kommunikasjonsrådgiver Anne Margrete Alværn.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder