DØMT HER: Larvik tingrett dømte i august i fjor mannen til fengsel i 21 dager. Dommen ble anket til Agder lagmannsrett som kom fram til samme straff, før saken endte i Høyesterett.
DØMT HER: Larvik tingrett dømte i august i fjor mannen til fengsel i 21 dager. Dommen ble anket til Agder lagmannsrett som kom fram til samme straff, før saken endte i Høyesterett. Foto: NTB Scanpix

Beholdt gjenstander han fant med metalldetektor – dømt til fengsel

  • NTB
Publisert:

Del saken på:

Lenken er kopiert
INNENRIKS

En mann fra Vestfold er i Høyesterett dømt til ubetinget fengsel i 14 dager fordi han ikke meldte fra om kulturminner han fant.

Mannen begynte med metallsøking som hobby i 2009. Han har stort sett søkt på dyrket mark og på strender rundt Larvik.

I begynnelsen var han ikke klar over lovverket som gjelder for rapportering av kulturminner, men selv etter at han ble klar over innholdet i kulturminneloven, fortsatte han med søkene, meldte ikke fra om funn og beholdt gjenstander selv, heter det i avgjørelsen fra Høyesterett.

Gjenstandene han fant beholdt han hjemme i plastposer. Noe ble utstilt i en privat samling i Stavern.

Fant nesten et halvt kilo gull på jorde i Trøndelag: – Antageligvis det råeste funnet som er gjort med metalldetektor i Norge

Vektlodd og mynt

Kulturminneloven slår fast at den som finner løse kulturminner plikter å melde funnet til politimyndigheten.

Mannen var tiltalt for å ha unnlatt å rapportere om funn av totalt 22 gjenstander og én mynt. Gjenstandene omfatter flere vektlodd av bly og flere avslag av flint. Funnene ble gjort i perioden fra januar 2009 til september 2015.

Sjekk hva Roy fant med metalldetektoren: Verdt en årslønn i 1555

Larvik tingrett dømte i august i fjor mannen til fengsel i 21 dager. Dommen ble anket til Agder lagmannsrett som kom fram til samme straff.

Mannen anket straffeutmålingen helt til Høyesterett fordi han mente det ikke var grunnlag for å idømme ham ubetinget fengsel.

Les også: Fant tysk krigsfly med død pilot i myr

Underrapportering

Høyesterett slår fast at straffen må fastsettes slik at den kan forebygge lignende kriminalitet.

– Metallsøking er etter det opplyste økende i popularitet, samtidig som det er grunn til å tro at det skjer en underrapportering av funn, heter det i dommen.

Høyesterett mener det er skjerpende at mannen drev med virksomheten over tid og mener det må utmåles en ubetinget fengselsstraff.

Ifølge dommen har gjenstandene mannen beholdt hatt begrenset økonomisk verdi, men sakkyndige har fastslått at det er funnstedet som er av størst historisk betydning.

Meldeplikten er satt for å ivareta behovet for å sikre konteksten og mulighetene for å ivareta den sanne kulturhistorien, påpeker retten.

Her er noen videoer av andre utrolige funn:

Denne artikkelen handler om